Misli sv. Antuna za svaki dan u godini

3,98 

Zvonimir Zlodi

(preveo)

Misli sv. Antuna za svaki dan u godini

(Zagreb, 2010.), 3. izdanje

 

Jedna misao sv. Antuna za svaki dan u godini. Iz spisa i propovijedi sv. Antuna izvukli smo kratke i poticajne misli za svaki dan u godini. Misli prate liturgijski kalendar obzirom na nepomične blagdane. Pođite sa sv. Antunom svaki dan u godini razmišljajući o Bogu, sakramentima, Bl. Dj. Mariji… Ove misli otkrivaju duhovni lik sv. Antuna, dubinu njegova odnosa s Bogom, a nas potiču na krepostan i svet život.

131 str.