Rezultati natječaja za besplatan smještaj za studente u Domu sv. Antuna

Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca raspisala je početkom srpnja natječaj za besplatan smještaj u Domu sv. Antuna. Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za smještaj, donijelo je odluku o smještaju za studente sukladno uvjetima natječaja.

Studenti koji su dobili besplatan smještaj u Domu sv. Antuna u akademskoj godini 2022./3. su:

 1. Bumbak Jeronim, Šibenik
 2. Cikoja Luka, Bjelovar
 3. Čulinović Ivan, Pula
 4. Flajsig Marko, Požega
 5. Jurić Zoran, Žepče (BiH)
 6. Krobot Tomislav, Sračinec
 7. Ladić Domagoj, Đakovo
 8. Leovac Matej, Domaljevac (BiH)
 9. Majstorović Emanuel, Vođinci
 10. Mejić Jakov, Šibenik
 11. Paulić Benjamin, Karlovac
 12. Radošević Josip, Busovača (BiH)
 13. Šaravanja Lovro, Mostar (BiH)
 14. Uvalić David, Petrinja

U Zagrebu, 23. kolovoza 2022. godine
fra Vladimir Vidović,
ravnatelj Doma sv. Antuna