Rezultati natječaja za besplatan smještaj za studente u Domu sv. Antuna

Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca raspisala je početkom srpnja natječaj za besplatan smještaj u Domu sv. Antuna. Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za smještaj, donijelo je odluku o smještaju za studente vodeći se načelima koja su sadržana u uvjetima natječaja.

Studenti koji su ostvarili pravo na besplatan smještaj u Domu sv. Antuna u akademskoj godini 2020./21. su:

 1. Bumbak Jeronim, Šibenik
 2. Čulinović Ivan, Pula
 3. Dobrijević Tomislav, Čeminac
 4. Droždek Antun Tonči, Varaždin
 5. Flajsig Marko, Požega
 6. Košir Mirjan, Pula
 7. Ladić Domagoj, Đakovo
 8. Leovac Matej, Domaljevac (BiH)
 9. Majstorović Emanuel, Vođinci
 10. Počekal David, Sisak
 11. Radošević Josip, Busovača (BiH)
 12. Šagolj Dario, Sisak
 13. Šaravanja Lovro, Mostar (BiH)
 14. Vujica Blaž, Gornji Bogićevci