Svetkovina Presvetog Trojstva

GOSPODIN JE BOG GORE NA NEBU I OVDJE NA ZEMLJI – DRUGOGA NEMA!
KRSTITE SVE NARODE U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA!

Trpimir Benković


Nedjeljna čitanja

  • Pnz 4, 32-34. 39-40
  • Ps 33 (32)
  • Rim 8, 14-17
  • Mt 28, 16-20

Bog postoji, ali za nas, samo onda ako smo Ga sreli. Do tog susreta pojedinci i Narodi žive u ropstvu neznanja, sebičnosti, oholosti. Susret nije nemoguć, težak ili neizvediv, nego baš naprotiv, vrlo lagan, jednostavan, ostvariv. Jer naš Bog nije nestvarno izmišljeno, mitsko biće, nego je objavljeni, istiniti Bog, koji je uzeo ljudsko obličje i živio i radio s nama. Neizmjernu ljubav prema nama pokazao je svojom mukom i smrću, da bismo mi, zajedno s Njim vječno živjeli.

Istinu Trojstva pokušavali su doumiti i objasniti najveći umovi. Ostavili su mudra teološka djela i razmišljanja, ali sve je to nedostatno. Presveto Trojstvo ostaje misterij. Misterij dolazi od riječi myein, što znači zatvoriti usta, šutjeti. To ne znači šutjeti i ne razumjeti, ali pretpostavlja tišinu u kojoj je moguće u miru razmišljati. Otajstvo Boga, je misterij skriven od mudrih i umnih, što znači da ga ne otkrivamo svojom mudrošću i umnošću, već skromnošću, poniznošću i otvorenošću Bogu. Služba riječi otkriva nam stvarnoga Boga. Nije to Bog religijskih teoretičara i filozofa, rezultat bezlične i uhodane vjere, nego je to Bog obitelji i naroda, živi s nama, naš je suputnik i supatnik.

Biblija ne objavljuje Boga teoretski i nestvarno, nego opisuje povijest Božjeg djelovanja. Mojsije to objašnjava narodu. Čudesima, jakom rukom, znakovima i konačno čudesnim oslobađanjem iz egipatskog ropstva Bog je prisutan u povijesti svoga naroda. Zato treba poštivati Njegove zakone, biti svjestan da je jedini Bog, da “dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe, da dugo poživiš na zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj daje zauvijek!”

“Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.” Postajemo članovi božanske obitelji, subaštinici Božji, imamo pristup u očinsku kuću. Nema odnosa sluge prema gospodaru, nego možemo s pouzdanjem i sigurnošću reći:”Abba! Oče!” Zajedničko trpljenje prerasta i u zajedničku proslavu.

Punina objave ostvaruje se darovanjem Sina i dolaskom Duha Svetoga. Krštenjem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga ušli smo u osobno zajedništvo s osobama Presvetog Trojstva. Isusovim odlaskom, Uzašašćem, nismo ostali sami. Ostvaruje se obećanje: “Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta”, jer se Njegova prisutnost nastavlja kroz djelovanje Duha Svetoga, Crkve i kroz naš život u sakramentima. Naš Bog vlada nebom i zemljom, na nebu je, ali i na zemlji. Isto tako i čovjek nije samo vezan uz zemlju, nego je po Trojedinom Bogu predodređen za život vječni, za život nebeski. Zloća i oholost pomažu da se i duh Zloga pojavi u našem životu. U ime slobode i demokracije ozakonjuju ga i nameću nam nakaradna stajališta, neprirodne konvencije i zakone. Zli neće odustati i još će se mnogi „programi i konvencije“ pokušati provesti, osnovati mnoge bezbožne udruge. Ali Bog postoji, nasuprot praktičnom, teoretskom i agresivnom bezboštvu, koje se nameće kroz sve vrste medija, napadima na Crkvu, na sve udruge s vjerskim i nacionalnim predznakom. Zato je čuvanje i prenošenje temeljnih vjerskih istina vjernicima, a poglavito mladima, trajni zadatak obitelji i Crkve. Nije sve moguće dokraja razumjeti i logično objasniti. Zato Otajstvo Presvetog Trojstva u vjeri prihvaćamo, u ljubavi ga ostvarujemo, a u svakodnevnom životu u nadi ga iščekujemo.