Svetkovina Presvetog Trojstva

JEDAN BOG, JEDAN GOSPODIN, NE U JEDINSTVU JEDNE OSOBE, VEĆ U TROJSTVU JEDNE BITI!

Trpimir Benković


Nedjeljna čitanja

  • Izr 8, 22-32
  • Ps 8
  • Rim 5, 1-5
  • Iv 16, 12-15

Bog postoji, ali za nas, samo onda ako smo Ga susreli. Do tog susreta pojedinci i Narodi žive u ropstvu neznanja, sebičnosti, oholosti. Susret nije nemoguć, težak ili neizvediv, nego baš naprotiv, vrlo lagan, jednostavan, izvediv. Jer naš Bog nije nestvarno izmišljeno, mitsko biće, nego je objavljeni, istiniti Bog, koji je uzeo ljudsko obličje i živio i radio s nama. Neizmjernu ljubav prema nama pokazao je svojom mukom i smrću, da bismo mi, zajedno s Njim vječno živjeli.

Istinu Trojstva pokušavali su doumiti i produbiti najveći umovi. Ostavili su duboka teološka djela i razmišljanja, ali sve je to nedostatno. Presveto Trojstvo ostaje misterij. Misterij dolazi od riječi myein, što znači zatvoriti usta, šutjeti. To ne znači šutjeti i ne razumjeti, ali pretpostavlja tišinu u kojoj je moguće u miru razmišljati.

Otajstvo Boga, je misterij skriven “od mudrih i umnih”, što znači da ga ne otkrivamo svojom mudrošću i umnošću, već skromnošću i otvorenošću Bogu. Služba riječi otkriva nam stvarnog Boga. Nije to Bog religijskih teoretičara i filozofa, rezultat bezlične i uhodane vjere, nego je to Bog obitelji i naroda, živi s nama, naš je suputnik i supatnik.

Stari zavjet ne poznaje otajstvo Trojstva. Tek u svjetlu novozavjetne objave možemo otkriti neke tragove koji pripremaju objavu Trojstva. Jedan od najsnažnijih je pohvala Mudrosti kao Božja odrednica koja postaje osoba. Ona je od vječnosti, stvorena u pradoba, kao suradnica Božja na djelu stvaranja.

Pavao donosi punu objavu Presvetog Trojstva. Tri su božanske osobe u djelu spasenja: Bog Otac nas opravdava, uspostavljajući konačni mir s čovječanstvom, Utjelovljeni Sin nam svojom smrću stječe milost spasenja, Duh Sveti razlijeva tu milost našim dušama i umovima.

Punina objave ostvaruje se darovanjem Sina i dolaskom Duha Svetoga. Krštenjem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga ušli smo u osobno zajedništvo s osobama Presvetog Trojstva. Isusovim odlaskom, Uzašašćem, nismo ostali sami. Ostvaruje se obećanje: “Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta”, jer se Njegova prisutnost nastavlja kroz djelovanje Duha Svetoga, Crkve i kroz naš život u sakramentima. Naš Bog vlada nebom i zemljom, na nebu je, ali i na zemlji. Isto tako i čovjek nije samo vezan uz zemlju, nego je po Trojedinom Bogu predodređen za život vječni, za život nebeski.

Zloća i oholost pomažu da se i duh Zloga pojavi u našem životu. U ime slobode i demokracije ozakonjuju ga i nameću nam nakaradna stajališta, neprirodne konvencije i zakone. Zli neće odustati i još će se mnogi „zeleni (crveni) programi i konvencije“ pokušati provesti. Ali Bog postoji, nasuprot praktičnom, teoretskom i agresivnom bezboštvu, koje se nameće kroz sve vrste medija, napadima na Crkvu, na sve udruge s vjerskim i nacionalnim predznakom. Zato je čuvanje i prenošenje temeljnih vjerskih istina vjernicima, a poglavito mladima, trajni zadatak obitelji i Crkve. Nije sve moguće dokraja razumjeti i logično objasniti. Zato Otajstvo Presvetog Trojstva u vjeri prihvaćamo, u ljubavi ga ostvarujemo, a u svakodnevnom životu i nadi ga iščekujemo.