VERITAS

IMPRESSUM

Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga - www.veritas.hr - Sveti Duh 33, 10000 Zagreb; tel. (01) 37-77-125; fax (01) 37-77-252

Katolički mjesečnik

Godina LII.

Veritas (Online): ISSN 1333-9214
Veritas (tiskani): ISSN 0352-5708

Adresa Uredništva i Uprave: Sveti Duh 33, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)
Matični broj: 1629549
Web: http://www.veritas.hr
E-mail: veritas@veritas.hr ili veritas-glasnik@zg.t-com.hr
Telefoni: (01) 37-77-125 (Uprava i administracija); (01) 37-77-127 (Uredništvo)
Telefaks: (01) 37-77-252
Tel./faks iz inozemstva: +385-1-


Radno vrijeme Uprave "Veritasa" (za uplate, pretplate, obavijesti...):
od ponedjeljka do petka - od 8 do 16 sati
Subotom, nedjeljom, blagdanom i praznikom ne radimo sa strankama.


Nakladnik: Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, Sveti Duh 31
Web: http://www.ofmconv.hr/
E-mail: ofmconv@zg.t-com.hr


Glavni urednik: Ivan Bradarić
Zamjenik: Josip Blažević
Uredničko vijeće:  
Ivan Bradarić (predsjednik), Vladimir Vidović (tajnik), Josip Blažević, Marijan Križić,
Ljudevit Maračić, Tanja Popec, Vladimir Zrinjski


Pretplate elektroničkim putem:
[pretplatite se ovdje]

pojedinačni primjerak

HRVATSKA i BiH

godišnja pretplata

10 kuna

HRK

110 kuna

pojedinačni primjerak

EUROPA

godišnja pretplata

3,10 eura

EUR

35 eura

ili protuvrijednost za 35 eura u drugima valutama

pojedinačni primjerak

PREKOOCEANSKE ZEMLJE

godišnja pretplata

6,80 američkih dolara

USD ili $

75 američka dolara

8,65 australskih dolara

AUD

95 australskih dolara

6,80 kanadskih dolara

CAD

75 kanadskih dolara

ili protuvrijednost za 75 američka dolara u drugim valutama

(uključena poštarina za zračni prijevoz)

 Za 10 i više primjeraka istog broja odobravamo popust od 20 posto.


Broj i naziv žiro-računa:
"Zagrebačka banka", dd, Zagreb,
2360000-1101584930
Veritas - Glasnik, Zagreb, Sveti Duh 33

Na uplatnicu upišite:

Poziv na broj (odobr.):

00

 Br. računa koji plaćate je Vaš pretplatnički broj - npr.:

0357

Broj i naziv deviznog računa:
SWIFT ZABA HR 2X -2500-1629549
(ili: "Zagrebačka banka", dd, Zagreb,
70300-9781629549)

IBAN: HR87 2360 0001 1015 8493 0

Veritas - Glasnik, Zagreb, Sveti Duh 33


List izlazi uz dopuštenje crkvenih (i redovničkih) poglavara.


Autor web-stranica do 2006.: Marko Puškarić (marko.puska@gmail.com)

Grafičko oblikovanje tiskanog izdanja do 2006.: Zlatko Vrabec

Tisak do travnja 2007.: "A. G. Matoš", d. d., Samobor, Matoševa 4