Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

Veritas
Arhiva
Sv. Antun
Dragi sveti Antune
Bazilika sv. Antuna
Slike sv. Antuna
Promocije
Povijest
Pretplata
Gdje smo


O nama
   
 
 


KATOLIČKI MJESEČNIK

Godina LVIII.

List izlazi uz dopuštenje crkvenih (i redovničkih) poglavara.

ISSN 1333-9214 (web izdanje)
ISSN 0352-5708 (tiskano izdanje)

Adresa Uredništva i Uprave: Sveti Duh 33, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)
OIB: 23415335157
Matični broj: 1629549
Web: http://www.veritas.hr
E-mail: veritas@veritas.hr
Telefoni: (01) 37-77-125 (Administracija i narudžbe);
(01) 37-77-127 (Uredništvo)
Telefaks: (01) 37-77-252
Tel./faks iz inozemstva: +385 (0)1

Radno vrijeme Uprave "Veritasa" (za kupnje, uplate, pretplate, obavijesti...):
Od ponedjeljka do petka - od 8 do 16 sati.
Subotom, nedjeljom, blagdanom i praznikom ne radimo sa strankama.

Broj i naziv žiro-računa:
"Zagrebačka banka", dd, Zagreb,
2360000-1101584930
IBAN: HR8723600001101584930
Veritas - Glasnik, Zagreb, Sveti Duh 33

Nakladnik: Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca,
Zagreb, Sveti Duh 31
Web: http://www.ofmconv.hr
E-mail: ofmconv@ofmconv.hr

Glavni urednik: fra Vladimir Vidović

Zamjenik: fra Ivan Lotar

Uredničko vijeće:
fra Vladimir Vidović, predsjednik
fra Josip Blažević, provincijalni ministar
fra Ljudevit Maračić, počasni Predsjednik Uredničkog vijeća
fra Ivan Lotar
Tanja Maleš
Miriam Mary Brgles
Dubravka Mandaković (tajnica)© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s