VERITAS

GLASNIK SV. ANTUNA PADOVANSKOGA

E-MAIL ADRESE

 GLASNIK SV. ANTUNA PADOVANSKOGA

Katolički mjesečnik

E-mail:
veritas@veritas.hr

veritas-glasnik@zg.t-com.hr
(za poruke Uredništvu, Upravi i administraciji lista)
[na adresu veritas-glasnike@zg.htnet.hr više nije moguće slati nam poruke]
webmaster@veritas.hr

(za poruke koje se odnose na sadržaj i na izgled web-stranica)

Web:
http://www.veritas.hr

Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga - www.veritas.hr - HR-10000 Zagreb, Sveti Duh 33

Adresa Uredništva i Uprave:  
Sveti Duh 33, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)

Više podataka o nama naći ćete u impressumu!