Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Blagujmo - za stolom riječi Božje
 
SJETI SE, ČOVJEČE,...

Piše Miroslav Bustruc
 
2. KORIZMENA NEDJELJA
(4. ožujka)

Citanja:
Post 15, 5-12. 17-18
Ps 27
Fil 3, 17-4, 1
Lk 9, 28b-36

Preobraženje na Taboru bila je nužna utjeha i snaga i Isusu i apostolima pred muku. Ipak, svrha Tabora nije taborovanje. To je poslanje da se radost Radosne vijesti dijeli s drugima makar i uz rizik da pri tome sami ostanemo bez nje.

 

3. KORIZMENA NEDJELJA
(11. ožujka)

Citanja:
Izl 3,1-8a. 13-15
Ps 101
1 Kor 10, 1-6. 10-12
Lk 13, 1-9

Obraćenje je prvenstveno okretanje Boga prema nama, a tek onda i naše okretanje prema njemu. Ako nas nakon našeg grijeha Otac nebeski sućutnom ljubavlju zove: „Adame (Eva), gdje si?“, onda istinski odgovor ne može biti manji od potpunog predanja.

 

4. KORIZMENA NEDJELJA
(18. ožujka)

Čitanja:
Jš 5, 9a. 10-12
Ps 34
2 Kor 5, 17-21
Lk 15, 1-3. 11-32

Griješiti znači sebično uzeti sudbinu u svoje ruke. Obratiti se znači predati se u ruke Nesebičnosti. Obraćeni mlađi brate, pomozi nam da ne postanemo imuni na potrebu obraćenja!

 

5. KORIZMENA NEDJELJA
(25. ožujka - Blagovijest)

Čitanja:
Iz 43, 16-21
Ps 125
Fil 3, 8-14
Iv 8, 1-11
Kada vidiš nekog grješnika, nemoj ga osuđujući odbaciti nego ponizno u sebi reci: Nema toga grijeha koji i ja pod određenim uvjetima ne bih mogao učiniti. Oprostiš li mu, nisi odobrio njegov grijeh nego potvrdio svoje obraćenje.

 

 

1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr
U suradnji s