Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
S Marijom kroz crkvenu godinu
 
GOSPA OD SVETE KRUNICE
(7. LISTOPADA)

Piše: Zvonimir Zlodi
 
Zdravo Marijo! Milosti puna! Gospodin s tobom!
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! (Ulazna pjesma)

Pape Pio XII. i Pavao VI. nazivaju Gospinu krunicu “sažetkom svega Evanđelja”. Crkva je htjela da se taj “sažetak svega Evanđelja” jednom u godini liturgijski slavi, te je zato ustanovila spomendan pod nazivom “Gospa od svete krunice”. Spomendan se slavi 7. listopada, nekako potkraj liturgijske godine, što na neki način može označiti kraj hoda kroz crkvenu godinu, u kojoj je Marija imala svoju ulogu u svim etapama djela otkupljenja svoga Sina. Već i stoga taj spomendan, ako se promatra u tom svjetlu, ima svoje značenje i svoju važnost.

Od pobožnosti do spomendana

Liturgijsko slavljenje Gospe od svete krunice (ili ružarija) ima svoj izvor u recitiranju anđeoskog pozdrava Mariji “Zdravo Marijo…”, što se na Zapadu veoma raširilo u 12. stoljeću. U početku recitirao se samo prvi dio te današnje molitve, a drugi dio, “Sveta Marijo…” i “amen”, uveden je koncem 15. stoljeća. Bio je običaj da se ponavlja 150 puta prema 150 biblijskih psalama, u uporabi naročito kod nepismenih redovnika kao zamjena za psalme. Bio je to, može se reći, pučki časoslov. U 14. stoljeću kartuzijanac Henrik od Kalkara podjeljuje moljenje “Zdravo Marije…” na petnaest desetica i stavlja “Oče naš…” između svake desetice. Sigurno je, međutim, da su se već prije sv. Dominik (+ 1221.) i njegovi redovnici rado služili tom pučkom molitvom i da su zaslužni za njezino širenje. U 15. stoljeću dolazi do podjele krunice (ružarija) na tri dijela, prema tri otajstva Isusova života, njegova utjelovljenja i djetinjstva, njegove muke i smrti i njegova uskrsnuća i uzašašća na nebo (ovome je pridodano slanje Duha Svetoga i Marijina proslava). Ta su otajstva uključena u molitvu “Zdravo Marijo” iza riječi Isus.

Konačno, papa sv. Pio V. (+ 1572.) uspostavlja blagdan “Gospe od svete krunice” na spomen i u zahvalu kršćanske pobjede nad Turcima kod Lepanta 1571. Liturgijsko slavljenje “Gospe od svete krunice” ostalo je do danas, samo što nije više blagdan nego spomendan, i to na dan 7. listopada.

Otajstva kršćanskog života

Između liturgije (spomendan Gospe od krunice…) i same krunice postoji uska veza: kao što se liturgija, tako se i krunica nadahnjuje na Svetom pismu i usredotočuje na otajstva Kristova. Liturgija i razmatranja u krunici imaju isti predmet: spasenjsko Kristovo otajstvo. Krunica je u prvom redu kristocentrična. “Zdravo Marijo” je neprekidna hvala Kristu: u toj molitvi, u radosnim otajstvima razmatra se Kristov skriven život u Nazaretu, u žalosnim njegova muka i smrt na križu, u slavnim sudjelovanje Marije i Crkve u njegovoj proslavi. Tako moljenje krunice pruža poznavanje Isusa Krista i njegovo djelo spasenja, a ujedno potiče na usklađenje našega života s primjerom što ga nam je dao u svome životu i svojoj žrtvi na križu – u nadi u naše uskrsnuće na život vječni.

I misa u čast Gospe od krunice, 7. listopada, u pojedinim svojim dijelovima, Evanđelju, molitvama, spominje otajstva koja se razmatraju u krunici, a ti nas misni dijelovi također pozivaju da “uberemo plod otkupljenja” (darovna molitva) i da “budemo uvijek sjedinjeni s njegovom mukom, kako bismo mogli sudjelovati u neizrecivoj radosti kraljevstva” (popričesna molitva). Poučan i drag spomendan, koji bi nam morao biti prigoda da se Gospi od svete krunice na poseban način preporučimo i zahvalimo joj na majčinskoj brizi za naše vremenito dobro i vječno spasenje. Ali – ne samo toga dana!

S krunicom u ruci…

Revni vjernici i posebno štovatelji Majke Božje rado mole krunicu, naročito u mjesecu listopadu. Također i kod kuće, toj maloj obiteljskoj crkvi, po mogućnosti zajednički. S krunicom u ruci kroz čitav život možemo uvijek imati zaštitu nebeske Majke, koja nam je sigurno utočište u svim našim zemaljskim i duhovnim potrebama. Razmatranjem otajstava krunice najbolje se možemo usklađivati s otajstvima Isusova života, a to je nužan put do spasenja i vječnoga blaženstva.

Bože, po anđelovom navještenju spoznali smo utjelovljenje tvoga Sina, Isusa Krista. Molimo te: po zagovoru Djevice Marije udijeli nam svoju milost te nas po njegovoj muci i križu privedi slavnom uskrsnuću. (Zborna molitva)

 


© 2006 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s