Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Hrvatski areopag
 
ANĐEOSKE KARTE

Piše: Josip Blažević (hrvatski-areopag@ofmconv.hr)
 
ENERGIJA ANĐELA

Uz ovčice i pastire oko Isusovih jaslica, idila Božića bila bi nepotpuna kada bi izostala pjesma anđela. Anđeo Gabrijel navijestio je Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega (usp. Lk 1,28). Anđeo Gospodnji ukazao se Josipu u snu i potvrdio mu da ono što je u Mariji začeto “doista je od Duha Svetoga” (Mt 1,20). Anđeo je pohodio i pastire koji su pod vedrim nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada, riječima: “Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama” (Lk 2,10-13). Potom se anđelu pridružila silna nebeska vojska hvaleći i slaveći Boga:

“Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!” (Lk 2,14).

Tko su anđeli?

Anđeli su, prema katoličkom učenju, osobna bića koja “uvijek gledaju lice Oca nebeskoga” (usp. Mt 18,10), svjedoci su njegovih silnih djela i razglašuju njegovu slavu. Oni su “službujući duhovi što se običavaju slati da služe onima koji imaju baštiniti spasenje” (Heb 1,14). Sam naziv anđeli (hebrejski mal’āk, grčki ángelos, znači “glasnik”) ne odnosi se na njihovu narav, nego na službu. U Novom zavjetu susrećemo svojevrsnu hijerarhiju anđela, koju će Pseudo-Dionizije Areopagita podijeliti na korove:


1. Savjetnici: Prijestolja (Kol 1,16), Kerubini (Heb 9,5) Serafini (Iz 6,2.6);
2. Upravljači: Vlasti (Ef 1,21), Sile (1Pt 3,22) Gospodstva (Ef 1,21; Kol 1,16);
3. Sluge: anđeli, arkanđeli (1Sol 4,16; Jd 9), Poglavarstva/Vrhovništva (1Ef 1,21).


Isus Krist je uzvišeniji od svih anđeoskih korova (usp. Heb 1,4) koji mu stoje na službu. Anđeli u nebu slave vječnu liturgiju (Otk 4,8-11) kojoj se, ovdje na zemlji, pridružuje liturgija Crkve. Kao vjernici moramo biti svjesni njihove nadnaravne prisutnosti, i da im se kroz molitvu smijemo utjecati, makar i samo molitvom koju su nas naučile naše bake i djedovi.
Anđeli su po Bibliji, da sažmemo najvažnije, sluge Božje i osobna bića.

Prerušeni anđeli

Nasuprot dobrim anđelima postoje i “anđeli nesreće” (Ps 78,49), zli duhovi, demoni, koji se suprotstavljaju Božjem naumu spasenja ljudi. Nazivom Sotona (hebrejski śātan, protivnik) i đavao (grčki diábolos, opadač, klevetnik) Biblija označava osobno biće, po sebi nevidljivo, suprotstavljeno Bogu, čije se djelovanje razaznaje u djelatnosti ljudi. Evanđelje ga poistovjećuje s neprijateljem koji sije kukolj u gospodarevom polju (usp. Mt 13,39) ili iz srca ljudi otima sjeme Božje riječi, da ne bi uzvjerovali i spasili se (usp. Mk 4,15). Đavao je, u Knjizi Postanka, predstavljen kao lukava Zmija (Post 3,1), Isus ga naziva “čovjekoubojicom od početka”, “lašcem i ocem laži” (usp. Iv 8,44), a Knjiga Otkrivenja “zavodnikom svega svijeta” (usp. Otk 12,9). Sv. Pavao ga predstavlja kao “ričućeg lava” koji obilazi tražeći koga da proždre (usp. 1Pt 5,8). Sotona se, prema sv. Pavlu, “prerušuje u anđela svjetla” (2Kor 11,14). Zli duhovi napastuju ljude kako bi ih odvratili od Boga i zaveli na zlo (usp. Post 3,13). Da bi se od njih zaštitio, čovjek zaziva Ime Božje s vjerom da će ih sam Bog suzbiti. Isus je pobijedio Sotonu i sve zle duhove. Suočavajući se s opsjednućima, bolešću i smrću, Isus se suočava sa samim Sotonom; egzorcizmima, ozdravljenjima i uskrisenjima Isus pobjeđuje samog Sotonu. Šaljući svoje učenike da propovijedaju, Isus im daje i vlast nad nečistim dusima (usp. Mk 6,7.13) koji im se pokoravaju. Sotona i zli duhovi stoje iza svih ljudskih djela koja se suprotstavljaju širenju kraljevstva Božjega. Stoga Crkva, u Isusovo ime, nastavlja borbu protiv Sotone i njegovih pomagača, svjesna da je Sotonina vlast ograničena.

Anđeli New agea

Preko istočnjačkih religija, zatim teozofije i antropozofije, te okultnih objava primljenih od “Uzašlih Majstora” i “duhova vodiča”, mnogi promotori New agea anđele si predstavljaju kao energetska bića ili duhove prirode, s kojima mogu stupiti u kontakt (channeling) po želji, bilo pri budnoj svijesti ili u njezinim raznim izmijenjenim stanjima. Rezultat tako dobivenih objava jest iskrivljena slika o Bogu, Sotoni i anđelima kojom vrvi sva new-ageovska literatura (poput djela Neale D. Walscha, G. Johst, L. Royal, i dr.). Anđeli su, prema katoličkom učenju, osobna bića, a nikakve energije.

Igre s anđelima

S ciljem približavanja duhovnom svijetu i prevladavanja razlike između naravnog i nadnaravnog, svjedoci smo raznih pomagala kojima se iz dana u dan sve više opskrbljuje hrvatsko tržište. Među trivijalnosti takve vrste ubrajaju se i Anđeoske karte koje, doduše, imaju slabe veze s anđelima po kojima su dobile i ime, a zbog njihove učestale popularizacije ukratko ćemo se na njih osvrnuti. Ima ih više vrsta i različitog su podrijetla i dizajna.

....................

Špil (Ljiljane Lež-Drnjević) na koji ćemo se ovdje osvrnuti broji 64 kartice ispisane određenim pozitivnim mislima, i uputom da se svaki dan izvuče jedna “anđeoska kartica”, njezin sadržaj pročita, o njemu razmišlja, i po njemu živi. Analizom sadržaja kartica moguće je zapaziti da samo na trima karticama susrećemo teističke pojmove kao “ljubav Božja”, “božansko nadahnuće” i “božanska moć”; na dvadeset i osam kartica susrećemo bezobličnu ali još uvijek probavljivu duhovnost koja se zadovoljava općim govorom o vjeri, ljubavi, miru, sreći… dok čak trideset i pet preostalih kartica (više od pola) vrve newageovskim pojmovljem, poput “božanska energija”, “ozdravljujuća energija”, “duhovna energija”, “misaona energija”, “e-nergija naše Duše”, “energija anđela”, “slijediti energiju”, “negativna energija”, “vibracije”, “intuicija”, “vodstvo”, “kanal”, “unutarnji glas”, itd. Dubljim iščitavanjem kartica, raspoznaje se i njihova panteističko-monistička pozadina usmjerena prirodnoj religioznosti, življenju u skladu sa zakonima Prirode, jer “poštivanje i uvažavanje prirodnih zakona približava nas Bogu i donosi sklad, otvara nas anđelima i njihovoj energiji” i tako “postajemo jedno s Bogom”.

“Jedno s Bogom”, prema kršćanskom shvaćanju, ne postaje se životom u skladu s prirodnim zakonima, nego životom u skladu s deset Božjih zapovjedi.

Ove i ovakve kartice i igrice, osim što iskrivljuju kršćansko poimanje grijeha i spasenja, obećavajući spasenje mimo križa Isusa Krista (život u skladu s prirodom), one se služe kršćanstvu bliskim pojmom anđela za promicanje svjetonazora protivnoga kršćanstvu. Anđeli Anđeoskih kartica anđeli su New agea ali, osim imena, s kršćanskim poimanjem anđela oni nemaju nikakvu vezu.

 


1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s