Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Medicina u svjetlu vjere
 
MEĐUNARODNI DAN AIDS-A (1. prosinca)

Piše: Rok Čivljak, dr. med., specijalist infektolog
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb
 
"ZAUSTAVIMO AIDS - ODRŽIMO OBEĆANJE"

HIV je kratica za naziv virusa humane imunodeficijencije (od engl. Human Immunodeficiency Virus) koji u zaražene osobe može prouzročiti različite oblike bolesti, ali je najpoznatiji kao uzročnik sindroma stečene imunodeficijencije - AIDS-a (od engl. Acquired Immune Deficiency Syndrome). Odmah treba naglasiti kako svaka osoba zaražena HIV-om nema obvezno i AIDS. AIDS se u osobe zaražene HIV-om razvije tek kad virus toliko naruši imunosni sustav da se u zaražene osobe počnu pojavljivati različite bolesti (infekcije, tumori) koje u konačnici dovode do smrti. Stoga danas često rabimo kraticu HIV/AIDS kada želimo govoriti i o zaraženim, ali asimptomatskim osobama, i o osobama kod kojih su se već razvili simptomi bolesti, iako ne obvezno i simptomi AIDS-a.

S obzirom na rastući broj zaraženih osoba, HIV/AIDS danas predstavlja vodeći zdravstveni, socijalni i ekonomski problem u svijetu. Nije stoga čudno što mu Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), Ujedinjeni narodi (UN) i druge međunarodne institucije pridaju toliku pažnju s jedinstvenim ciljem: uspješnom borbom protiv ove opake zaraze.

Prvi slučaj AIDS-a zabilježen je 1981. g. u Sjedinjenim Američkim Državama i od tada traje polemika oko toga odakle je AIDS došao i kako je nastao. Danas se nepobitno zna da se HIV/AIDS javlja u ljudi širom svijeta neovisno o njihovoj dobi, spolu, rasi i socioekonomskom statusu. Stoga se AIDS danas smatra epidemijom koja zahvaća sve krajeve i zadire u sve pore društvenog života.

Procjenjuje se da je od početka epidemije u svijetu HIV-om zaraženo preko 65 milijuna ljudi, a umrlo ih je preko 25 milijuna. Danas u svijetu živi 40 milijuna zaraženih osoba od kojih polovinu čine djevojke i žene, što baca novo svjetlo na ovaj globalni problem. U Hrvatskoj je od 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj AIDS-a, registrirano preko 600 zaraženih osoba, od kojih je njih četvrtina umrla, iako se pretpostavlja da je broj zaraženih osoba veći jer nisu svi svjesni činjenice da su zaraženi, niti se sve zaražene osobe javljaju nadležnim zdravstvenim službama.

Iako Hrvatska spada u zemlje s niskom pojavnošću HIV/AIDS-a, važno je nastaviti sa započetim mjerama prevencije i edukacije pučanstva, kako bi se ova niska stopa epidemije održala i u budućnosti. Sve relevantne institucije naglašavaju na opasnosti širenja epidemije ako bi državne institucije, nevladin sektor i međunarodne organizacije zaostale s provođenjem odgovarajuće edukacije, a osobito s mjerama prevencije usmjerenim na osobe rizičnog ponašanja, te naravno, odgovarajućim liječenjem zaraženih osoba.

Crvena vrpca (engl. Red Ribbon) jest međunarodni simbol i sinonim za HIV i AIDS. Sve veći broj ljudi u svijetu nosi ovaj simbol kao znak podrške borbi protiv HIV/AIDS-a: za one koji su zaraženi HIV-om, za one koji su oboljeli, za one umrle od AIDS-a, ali i za one koji su na bilo koji način pogođeni HIV/AIDS-om.

Međunarodni dan AIDS-a ustanovila je Svjetska zdravstvena organizacija i on je prvi put obilježen
1. prosinca 1988. godine. Od tada se na ovaj dan nastoji šira javnost upoznati s činjenicama vezanim uz
HIV/AIDS: rizicima prijenosa, simptomima bolesti, mogućnostima liječenja, životnim iskustvima onih koji su na bilo koji način osobno doživjeli ovu bolest. Svake se godine za ovu priliku odabere neki slogan kojim se želi obratiti pozornost na jedan od aspekata HIV/AIDS-a. Tako su dosadašnji slogani upozoravali na problem zaraze u mladih, žena, djece, problem stigme i diskriminacije i slično.

Aktualni slogan desetljeća je “Zaustavimo AIDS - održimo obećanje”, čime se želi podsjetiti na zasjedanje Generalne skupštine UN-a u lipnju 2001. godine, kada se 189 članica UN-a obvezalo na zajedničku akciju sprečavanja daljeg širenja HIV/AIDS-a, liječenja zaraženih i oboljelih te zaštite ljudskih prava zaraženih/oboljelih osoba. Gotovo niti jedan od tada zadanih ciljeva nije ostvaren, zbog čega se ponavljanjem ovog slogana želi podsjetiti odgovorne osobe da održe dana obećanja. Dužnost je sviju nas da im u tome pomognemo.

 


1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s