Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Simboli sv. Antuna
 
DIJETE
 

Tko je tako ohol, preuzetan i ponosan da u srcu ne bi osjetio, promatrajući poniženo Veličanstvo, Moć koja je postala slabost, Mudrost koja tepa, kako mu se srce topi kao vosak na vatri? I tko je toliko priljubljen zemaljskim stvarima i novcu da, promatrajući Sina Božjega povijena u siromašne pelene i položena u jasle, ne bi osjetio želju da se oslobodi ropstva stvari ovoga svijeta?

(Iz Propovijedi sv. Antuna)

 


1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s