Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Lurd 1858. – 2008.
 
NEBESKA SREĆA

Piše: Božo Barun
 
“UČINIT ĆU TE SRETNOM, ALI NE NA OVOME SVIJETU NEGO NA DRUGOME!”
(BEZGREŠNA BERNARDICI U LURDU)
 

Događaji u Lurdu 1858. godine

Što se i zašto značajno i veliko dogodilo 1858. godine u malom francuskom gradiću Lurdu kada se Blažena Djevica Marija osamnaest puta ukazala četrnaestogodišnjoj djevojčici Bernadette i preko nje uputila poruke svijetu?

U samom početku mnogima je izgledalo da se ništa značajno ne događa. Naprotiv, činilo im se da se nešto čudno događa jedino s djevojčicom koja je počela davati, po njihovu mišljenju, nebulozne izjave o svojim ‘viđenjima’ nekakve mlade i veoma lijepe žene. Stoga im je sljedeća misao bila da se radi o psihičkom poremećaju ili nekoj drugoj bolesti djeteta. Nakon svega što su čuli i vidjeli, slijedio je logičan zaključak i, naravno, prijedlog nadležnih da se dijete liječi, a nebulozne priče prepuste zaboravu koji će ubrzo uslijediti. To su govorile državne i crkvene vlasti. Tako su uglavnom mislili i žandari i svećenici. To se govorkalo po samom mjestu. Obitelj i rodbina također su nastojali malu Bernardicu na razne načine urazumiti i uvjeriti da ne vidi ono što vidi, da ne čuje ono što čuje, da ne osjeća ono što osjeća i da sve to zaniječe. Ali, usprkos mjerama koje su ponekad ličile na pravu torturu, to im nikako nije pošlo od ruke. Naime, nakon nekog vremena u kojem se provodilo opsežno ispitivanje svih relevantnih događaja, došlo je do potpunog obrata. Utvrđeno je da su te prve reakcije samozvanih sveznadara bile nebulozne, a djevojčini iskazi istiniti. I daljnji tijek zbivanja nepovratno je počeo teći poput obližnje rijeke Gave, u smjeru u kojem je Bog naumio.

Kako vidimo Lurd danas?

A što se danas, nakon 150 godina, govori o tim događajima?

O ovim, zaista čudesnim zbivanjima, i u naše se vrijeme mnogo govori, piše, i razmišlja i to na više načina. Ovisno o tomu što tko želi naglasiti, odnosno što je koga u tim događanjima na poseban način dotaklo, bilo da je bio tamo, bilo da se na koji drugi način informirao o njima.

Tako neki naglašavaju da se ukazanje dogodilo kao reakcija neba na ondašnji liberalno-ateistički pokret, koji je ugrožavao same temelje kršćanskog nauka i naravno, kršćanske prakse. U znanosti i kulturi općenito vladao je kruti racionalizam. Razum je uzet kao vrhovno mjerilo istine, a time i ponašanja. I sve što razum ne može dokučiti, odnosno spoznati, odbacivalo se kao nešto što je lažno, iskrivljeno ili nepostojeće. A sve je to znatno utjecalo i na procjenu događanja u svezi ukazanja u Masabjelskoj pećini.

Drugi pak, u lurdskim zbivanjima i porukama uočavaju ozbiljnost i hitnost poziva na odricanje od grijeha, na prihvaćanje pokore i obraćenje svakog pojedinca, ali i cijelog čovječanstva koje se počelo udaljavati od Boga i njegovih zakona.

Treći, u svemu tome najviše zapažaju Božju očinsku i Marijinu majčinsku brigu za čovjeka u nevolji. Otud i onaj čudesni izvor ljekovite vode koji je nastao ispred špilje ukazanja, nakon što je Bernardica na nagovor lijepe žene svojim malim prstićima zagrebala tlo pred spiljom ukazanja. I taj nenadani izvor koji razumski promatrano nije trebao biti tamo, donio je razumski neprotumačivo zdravlje desetcima tisuća ljudi. Otud brojna duševna ozdravljenja i snažna obraćenja na istinsku vjeru, čak i nadaleko poznatih nevjernika.

Četvrti, u rečenici Ja sam Bezgrešno začeće, koju je izrekla mlada i lijepa žena, vide potvrdu katoličkog nauka o Bezgrešnom začeću, koji je papa Pio IX. 1854., dakle samo četiri godine prije, uzdigao na razinu crkvene dogme. Pobožnost prema Bezgrešnoj Djevici Mariji, dugo je bila prisutna u narodu, a posebno se počela razvijati u gotici. Prvi put je službeno definirana i potvrđena na crkvenom saboru u Baselu 1439. godine, koji je zaključio: “Definiramo da ono učenje koje kaže da preslavna Djevica i Bogorodica Marija, po predusretanju i djelovanju posebne milosti Božjeg promisla, nikada nije bila podložna izvornom grijehu, nego je uvijek bila čista i od izvornog i od učinjenog grijeha, sveta i neokaljana, trebaju prihvatiti svi katolici kao pobožno i koje je u skladu s kršćanskim shvaćanjem, katoličkom vjerom, zdravim razumom i Svetim pismom...te da ubuduće nikome nije dozvoljeno suprotno propovijedati, odnosno naučavati.” Papa Siksto IV. odobrio je 1477. godine misni obrazac i časoslov za tu pobožnost. U Španjolskoj Bezgrešno začeće postaje zapovjedni blagdan 1644., a papa Klement XI. 1708. godine propisuje da se taj blagdan treba slaviti posvuda, što znači u cijeloj Crkvi. I kao što znamo, danas se slavi 8. prosinca.

Crkveni autoriteti o Lurdu

U naše vrijeme pape također pridaju veliku važnost onom što se zbilo u Lurdu prije 150 godina i što se nastavilo zbivati sve do naših dana. Tako je 14. i 15. kolovoza 2004. prigodom svoga hodočašća u Lurd, papa Ivan Pavao II. u uvodnom nagovoru istaknuo kako je Djevica Marija, kada se ukazala Bernardici u špilji Massabielle, započela dijalog neba i zemlje koji traje i danas.

Upravo zbog toga, tako vidljivog, tako dirljivog i nadasve tako efikasnog dijaloga, Lurd godišnje posjeti više od pet milijuna hodočasnika iz cijelog svijeta. Tamo, kao i u drugim svetištima širom svijeta, majka Marija nastavlja započeti dijalog između Boga i čovjeka, nastavlja djelo svoga sina Isusa Krista, koji je svijetu objavio radosnu vijest spasenja, tj. radosnu vijest koja nam poručuje da smo ljubljena djeca Božja i da nas čeka beskrajna nebeska sreća ako mu ostanemo vjerni do kraja. A Marija je od Boga poslana na zemlju upravo zato što je vjernost Bogu došla u pitanje. Ne samo vjernost pojedinaca, već vjernost velikoga narodnog mnoštva koje je pod sve agresivnijim utjecajem bezbožnih strujanja počelo gubiti pravu vjeru i zanositi se iluzornim idejama o raju na zemlji.

Nebeska je majka poslana od Boga da nam svojom ljepotom i svetošću, svojom poniznošću i ljubavlju, ponovno približi ljepotu neba, svu raskoš našega vječnog doma, svu draž vječne domovine na koju smo počeli zaboravljati. Sva ta uzvišenost odražavala se na licu male Bernardice dok je iz blizine promatrala prekrasnu mladu ženu i s njom razgovarala. Ne samo da se to odražavalo na njezinom licu i očima, već je privremeno bila izuzeta iz ovoga prolaznog svijeta i njegovih zakona. (Slučaj sa plamenom svijeće koji joj je doticao prste bez ikakvih posljedica.) Stoga je djevojčica s iskrenom i nehinjenom radošću primila izjavu: “Ne obećavam da ću vas učiniti sretnom na ovom svijetu nego na drugom!” Od susreta s Bezgrešnom, za nju, bolje reći za njezino srce, postojao je samo jedan svijet – Božji svijet, svijet Bezgrešne majke, svijet neviđene ljepote koji je barem djelomično, koliko je moguće ovozemaljskom smrtnom biću, zapažala na licu mlade žene. Nije li njezino, sve dosada neraspadnuto, tijelo posljedica tih veličanstvenih susreta i toga natprirodnog gledanja?

Stoga, u ovoj jubilarnoj i milosnoj godini, hrabro i uporno molimo da i nas privuče bezgrešni sjaj nebeske majke Marije, da s njom i po njoj prepoznamo, čujemo i odgovorimo na žurni poziv koji nas potiče na obraćenje. Molimo da naš život postane odraz onog života iz kojeg nam dolazi majka Marija i tako postanemo autentični svjedoci da je Bog s nama, da nas nije ni napustio ni zaboravio. Neka nas u našim nastojanjima prati i zagovara “Preblažena Djevica Marija, koja je u prvom trenutku začeća, jedinstvenom milošću spašena i povlasticom svemogućega Boga, u predviđanju zasluga Isusa Krista Spasitelja ljudskog roda, bila očuvana od svake ljage istočnoga grijeha” (papa Pio IX., bula “Ineffabilis Deus”).

Molitvena nakana Vojske Bezgrešne za siječanj

Neka Bezgrešna Djevica, Božja Majka, otvori naše oči da prepoznaju svagdašnja očitovanja Božje nazočnosti i neka nas pouči kako da ih svojim životom svjedočimo.

 


1999-2019 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s