Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
sv. Antun danas
 
ŽELIŠ IMATI SVE? SVE DAJ BOGU!

Piše: Luciano Fanin
 
IZ “PROPOVIJEDI” SV. ANTUNA

Bog nam je darovao život, spasenje, bezgraničnu ljubav. Samo najveći među očevima mogao je darovati svega sebe, ostavljajući istovremeno svojim sinovima potpunu slobodu uzvraćanja ili ignoriranja savršene ljubavi.

“To čini i živjet ćeš”

Iz Evanđelja po Luki 10, 25-28:
I gle, neki zakonoznanac usta i, da ga iskuša, upita: “Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?” A on mu reče: “U Zakonu što piše? Kako čitaš?” Odgovori mu onaj: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!” Reče mu na to Isus: “Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš.”

Iz propovijedi sv. Antuna

U ovom odlomku Evanđelja (…) svaka riječ ima veliku važnost i veoma je korisna. Za vrijeme stvaranja, kada još nisi postojao, Bog te je darovao tebi samome; u otkupljenju, kada si već postojao, ali u zlu, dao ti je sebe samoga da bi postojao u dobru, a kada ti je sebe dao, ujedno ti je i vratio tebe samoga. Budući da si vraćen, dužan si njemu, i to dvostruko, i dužan si mu potpuno. “Ljubi, dakle, Gospodina Boga svojega, svim srcem svojim.” Onaj koji je rekao “svim” srcem, nije ti ostavio dio tebe, nego je zapovjedio da mu se potpuno daruješ. Naime, cijelim sobom on je kupio cijeloga tebe, da bi te samo on posjedovao svega. “Ljubi, dakle, Gospodina Boga svojega, svim srcem svojim…” Ljubi cijelim sobom, a ne samo jednim dijelom sebe. Bog, naime, nema dijelova, nego je sav svugdje i stoga ne želi samo dio onoga što je tvoje, jer sav je u onome što je njegovo. Ako čuvaš za se dio sebe, svoj si, a ne njegov. Želiš li imati sve? Daj sve njemu i on će ti darovati sve svoje; tako nećeš imati ništa svoje, jer ćeš imati njega cijeloga uza sebe samoga. “Ljubi, dakle, Gospodina Boga svojega, svim srcem svojim.” (Propovijed XIII. nedjelje poslije Duhova, 9)

Ljubavna priča

Nije lako slijediti Sveca u ovomu njegovu upornom dokazivanju da bi obrazložio jedan od tako odlučnih prijelaza u evanđeoskoj poruci. Glavni lik ovog odlomka je Božja ljubav prema čovjeku, ljubav koja se oslikava u izvrsnoj priči koju je sv. Antun opisao korak po korak, ističući finoću i jačinu te ljubavi. Priča započinje u zoru vremena, onda kada nam je Bog iz ljubavi darovao postojanje. Ima i djelić nečega najveličanstvenijeg kada, u otkupljenju, Bog daje svega sebe da bi nam pomogao naći izgubljeni put dobra. Božja ljubav je potpuna, sveobuhvatna (on daruje svega sebe), ali ostvaruje se u ozračju slobode. Što Svetac želi reći onim svojim “daruj samoga sebe sebi”? Naravno da Bog stavlja život u naše ruke da bismo njime upravljali u slobodi. Poznato nam je kako je sve završilo u edenskom vrtu. No, kada Bog intervenira u vremenu darivajući samoga sebe da bi nas vratio na stazu, “vratio je također tebe samoga tebi”, govori Svetac, ponovno nam je darovao dostojanstvo, identitet i slobodu.

Nakon slične premise, neizbježan je zaključak: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim.” Uzvrati mu ljubav istom jačinom. U nužnom omjeru, naravno. Dakle, “svim sobom, a ne samo jednim dijelom sebe, jer darivajući “sve njemu, on će tebi dati sve što je njegovo”. U toj razmjeni, može se reći, sigurno ćemo mi zaraditi. Ovdje smo u srcu teologije ljubavi prema našemu Bogu i Gospodinu i, razumljivo, ljubavi prema bližnjemu, jer u bratu i u sestri prisutan je isti Bog koji nas je stvorio na svoju sliku i priliku.

 


1999-2019 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s