Homepage - www.veritas.hr Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Sedmerac
 
Brojevi

Piše: Matija Antun Mandić
 

1. Što su to brojevi?

Kada govorimo o brojevima, potrebno je znati pristupamo li im pod matematičkim ili simboličkim vidom. Matematika kao znanost precizno definira broj kao oznaku za količinu nekih elemenata u skupu. U simboličkome govoru brojevi mogu imati neiscrpne načine definiranja ili tumačenja, što pak bitno ovisi o čovjekovoj sposobnosti shvaćanja, njegovoj spoznaji, stupnju duhovnosti a ponekad čak i maštovitosti.

2. Pod kojim vidom su pisani, odnosno, kako treba tumačiti biblijske brojeve?

Povijest nas uči kako pogrešna interpretacija brojeva u Bibliji stvara ozbiljne probleme katastrofalnih posljedica. Nužno je naglasiti kako biblijskim brojevima možemo pristupiti i pod matematičkim i pod simboličkim vidom. Pristup se izmjenjuje od retka do retka i ne smijemo generalizirati samo jednu mogućnost. Za njihovo ispravno poimanje od ključnoga je značaja Božja milost, dobro poznavanje šireg konteksta pisane Božje Riječi te mentalitet vremena i okolnosti u kojima je ona nastala.

3. Koji je broj najprisutniji u Bibliji?

Jedan od najspominjanijih je broj sedam. Tako je: sedmoga dana Bog dovršio svoje djelo stvaranja; Josip tumači san o 7 mršavih i 7 debelih krava; Pasha u Egiptu traje 7 dana; za osvajanje Jerihona ključan je sedmi dan, 7 svećenika, 7 trublji i 7 ophoda okolo zidina grada; svaka sedma godina je godina odmora i oprosta; Salomon podiže hram za 7 godina; mrtvi dječak je pomoću Elizeja 7 puta kihnuo i oživio; gubavac zaranja 7 puta u Jordan i ozdravlja; Zaharija opisuje 7 krakova svijećnjaka sa 7 ljevaka i 7 žižaka itd.

4. Što simbolizira broj sedam?

O simbolizmu broja sedam mogla bi se napisati opširna studija različitih tumačenja. U većini slučajeva to je sretan broj koji simbolizira neku savršenu sveukupnost. Tako, na primjer, mo-že simbolizirati sveukupnost i sklad svega što postoji – neba i zemlje, jer zbrajanjem broja 4, koji simbolizira zemlju i sve što je na njoj (četiri strane svijeta) te broja 3, koji simbolizira Boga i nebo, dobivamo broj 7 – sveukupnost, povezanost, savršenstvo, uzajamnost, plodnost, sreću i blagostanje.

5. Zašto se kršćani služe simbolikom broja tri?

Sasvim općenito govoreći, brojka tri u mnogim kulturama simbolizira savršenstvo i red, Boga i nebo. Osim toga i sam pojam Boga nužno zahtijeva određenu savršenost zbog koje netko ili nešto i jest bog. Za kršćane je Bog apsolutna savršenost koju čovjek ne može vlastitim razumskim sposobnostima u potpunosti dokučiti ali mu se pomoću simbola može približiti. Tako, onda, brojkom tri kršćani simbolično prikazuju savršeno jedinstvo Boga Oca, Sina i Duha Svetoga.

6. Zašto mnogi ljudi smatraju broj trinaest nesretnim brojem?

Kao i svako drugo praznovjerje, tako i ovo, ima svoju vrlo zanimljivu priču. Povezivanje broja 13 s nesrećom potječe još od antičkih vremena kada je, prigodom jednog mimohoda, Filip Makedonski dao postaviti svoj kip između kipova 12 božanstava te je, nedugo nakon toga, bio ubijen u kazalištu. Osim toga, židovska Kabala navodi 13 duhova zla a biblijska knjiga Otkrivenja u 13. poglavlju govori o Antikristu i Zvijeri. Naravno da za nas kršćane ovakva simbolika ne treba imati nikakvo zastrašujuće značenje, jer taj broj doista sam po sebi nema nikakvu moć.

7. Jesu li brojevi bit i počelo svijeta?

Naravno da nije tako, ali iako zvuči pomalo i smiješno, istina jest kako suvremeni svijet prožimaju brojevi, o njima bitno ovisi i bez njih je gotovo nezamisliv. Osim toga, brojevi čak oblikuju i formiraju budućnost svijeta jer živimo u tehnološkome vremenu binarnih jedinica i nula, koje su baza elektronike i informatike. Sukladno tome ali, strogo matematički gledano i samo u tome kontekstu, broj doista predstavlja svojevrsnu bit i počelo ali samo informatičkog svijeta.

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 U suradnji s