Homepage - www.veritas.hr Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
U povodu
 
Priopćenje za javnost Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva
 

Povodom održavanja 7. Hrvatskog kongresa o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine (7. i 8. lipnja 2008. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD), strukovno udruženje za promicanje moralnih, etičkih i kršćanskih duhovnih vrednota unutar zdravstvene struke, oglašava se priopćenjem za javnost:

Poštujemo zakonsko pravo svih građana Republike Hrvatske da se udružuju i javno izražavaju svoja uvjerenja i stajališta. Pokroviteljstvo nikakve znanstvene ili državne institucije, ma koliko ona ugledna bila, ne može pokriti neznanstvenost iscjeliteljskih terapija koje Hrvatska udruga za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu (u daljnjem tekstu HUPED) već sedmu godinu zaredom promiče. Ove je godine suorganizator bio i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U razvoj znanstvene medicine već stotinama godina čovječanstvo ulaže ogromna sredstva i znanstvenici se trude da pronađu lijekove kojima bi se liječili bolesnici. Zahvaljujući medicinskim dostignućima i standardu društva čovjekov život je kvalitetniji i on puno teže prihvaća svoju vremenitost, bolest i smrt. Medicina se ne bavi misterijem smrti koji pripada području filozofije i religije. U tom smislu želimo se kritički osvrnuti na tri HUPED-ove klasifikacije nekonvencionalne medicine: prirodnu, energetsku i duhovnu.

Prirodna medicina. Priroda je izvor brojnih ljekovitih tvari, a poznavanje prirodnih zakona, farmakologije supstanci i njihove (ne)djelotvornosti, preduvjet je za medicinsku primjenu za što je potrebna visoka stručnost.

Energetska medicina. Okultna antropologija na bazi tzv. "čakri", populariziranje mitskih "svetih energija", "bioenergija", "inteligentnih energija", "energetskih entiteta" i "egzorcizama" metode su liječenja što ih promiče HUPED. Energetska medicina sa svojom paraznanstvenom antropologijom podrijetlom s Istoka ruši temelje zapadne kulture, protivi se ljudskom razumu, bez obzira na njegovu vjersku, političku, nacionalnu ili rasnu pripadnost. Podupiremo primjenu nekonvencionalnih terapija lišenih magijske i okultne terminologije čija se učinkovitost klinički potvrđuje u priznatim istraživačkim centrima.

Duhovna medicina. Po svojoj naravi religije imaju terapijska svojstva i krajnji izvor bolesti pronalaze u području čovjekovoga duha, koji pak predstavlja ne znanstvenu nego teološku kategoriju. Dok istočnjačke religije smatraju da neznanje (maya) i neusklađenost s prirodnim zakonima uzrokuje bolest, monoteističke religije smatraju da je uzrok bolesti grijeh. Nije u kompetenciji medicinske znanosti baviti se čovjekovim duhom i grijesima, područjem njegova odnosa s transcendentnim i Bogom (čime se bave religije), ali medicina je duh dužna respektirati. Čovjekovo duhovno područje, pa tako i "duhovna medicina", ne može spadati u nadležnost HUPED-a, niti druge srodne udruge, nego ga treba prepustiti religijama koje su prešutno zaobiđene u prilog šamana koji bolesti otklanjaju vradžbinama i "egzorcizmima" izgoneći svakovrsne "energetske entitete", "bića" ili "negativne energije".

Protivimo se uvođenju HUPED-ove "duhovne medicine" u javno-zdravstveni sustav, a zauzimamo se za znanstvenu medicinu s moralnim, etičkim i duhovnim vrijednostima koje će biti prihvatljive svim ljudima, bez obzira na njihovu vjersku opredijeljenost.

Iz navedenih razloga osporavamo HUPED-u naslov "krovne organizacije" u zastupanju nekonvencionalne medicine te pozivamo nadležne državne institucije i ministarstva da se javno ograde od seudoznanstvenih praksi. Apeliramo također i da se u Nacrt prijedloga Zakona o terapeutskim djelatnostima uključe različite medicinske institucije i vjerske zajednice kao i svi zainteresirani pojedinci i udruge.

Upravni odbor HKLD

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 U suradnji s