Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Medicina u svjetlu vjere
Ovu stranicu uređuju članovi Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva
 
Cijepljenje protiv humanog papiloma virusa

Autori: prim.dr.sc. Marica Miletić-Medved, spec. epidemiologije i Milan Milošević, dr. med.
 
Odgoj mladih za zdravlje temelji se na usvajanju stavova za krepostan i čist život

Poznato je da više od polovice žena tijekom generativne dobi preboli infekciju humanim papiloma virusima (HPV), a broj spolnih partnera najvažniji je rizični čimbenik za genitalnu HPV infekciju. Učestalost nalaza HPV-a u karcinomu vrata maternice je vrlo visoka (99%) i vjeruje se da ti virusi, posebno neki tipovi za koje je utvrđeno da su visokog rizika, dovode do nastanka tog karcinoma. Znamo da bi nacionalni organizirani programi probira papa-testom mogli spriječiti veliku većinu slučajeva bolesti i smrti od toga oku dostupnog i izlječivog karcinoma.

S obzirom da su u Hrvatskoj, kao i u Europskoj uniji, registrirana dva cjepiva protiv HPV infek-cije, a informacije o vrijednosti ova dva cjepiva su kontradiktorna, ovisno o izvoru informacija, potrebno je ovdje iznijeti stavove koji su prihvaćeni u stručnoj javnosti. Oba cjepiva štite od HPV genotipova 16 i 18, koji su odgovorni za 70-tak posto invazivnog karcinoma vrata maternice u Europi, te za oko 50-tak posto intraepitelnih neoplazija visokog stupnja, koje prethode invazivnom karcinomu vrata maternice.

Česta su nerealna očekivanja od ovog cijepljenja i brkaju se različiti pojmovi. Potrebno je razlikovati ispitivanje dosadašnje imunogenosti, odnosno zaštitne učinkovitosti, djelotvor-nosti i efikasnosti cjepiva s obzirom na dob cijepljenih djevojaka. Praćenje zaštite postignute cijepljenjem traje oko 5 godina, a studije dugotrajnog učinka završit će se tek 2013. godine u Skandinaviji. Zato je liječnik osobu koja se želi cijepiti dužan obavijestiti o ograničenjima postojećeg cjepiva koje pruža zaštitu protiv 70% HPV tipova visokog rizika te da je zaštitna vrijednost cijepljenja praćena svega tijekom pet godina.

U Republici Hrvatskoj potrebno je pratiti učinke rekombinantnih cjepiva protiv HPV prema protokolu koji je izradio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Inicijative pojedinih gradova ili županija da se cijepe djevojke koje to žele (čiji roditelji na to pristaju) određene dobi, najčešće sedmog razreda osnovne škole, nemaju javnozdravstveno opravdanje, jer se na taj način velika količina novca ulaže uz minimalan ili nikakav javnozdravstveni učinak. Doduše, svaka cijepljena djevojčica će imati smanjen rizik za razvoj raka grlića maternice, ali takvim načinom cijepljenja neće biti smanjena učestalost raka u populaciji (cijepi se svaka druga djevojčica u svakom drugom gradu, pa se sljedeća generacija preskoči, pa se ponovno pokrene inicijativa…). Prema tome, takvo se cijepljenje treba smatrati individualnim. A u tom slučaju ne treba ograničavati cijepljenje samo na jednu generaciju. Ako neki grad želi platiti cijepljenje djevojčicama i mladim djevojkama, nema epidemiološkog opravdanja to omogućiti djevojčicama u npr. sedmom razredu, a uskratiti djevojkama u npr. drugom razredu gimnazije.

Za jedno i drugo cjepivo su objavljeni radovi u kojima se ukazuje na određeni stupanj zaštite od nekih HPV tipova koji su genetski slični tipovima u cjepivu. Međutim, količina dokaza u ovom trenutku nije dovoljna da bi se službeno prihvaćene indikacije proširile i na druge genotipove. Za četverovalentno cjepivo postoje objavljeni rezultati kliničkih ispitivanja koji ukazuju na djelotvornost kod muških osoba, međutim, još uvijek nedovoljno da bi se indikacija za primjenu cjepiva proširila i na muške osobe.

Poštujući sustav vrijednosti u našem društvu i valjane alternative za prevenciju genitalne infekcije držimo kako se odgoj mladih za zdravlje temelji na usvajanju stavova za krepostan i čist život, a odnosi među spolovima na ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnom uvažavanju. Za većinu naše populacije nisu prihvatljive metode izravnog ili neizravnog pritiska na obvezatno kampanjsko cijepljenje djevojčica u školi protiv infekcije, koja se širi spolnim putem, a ne zrakom kao ospice ili rubeola. Umjesto ograničene "cjepne zaštite" od posljedica adolescentskoga promiskuitetnog ponašanja držimo kako treba poticati mlade da preispitaju posljedice rizičnoga spolnog ponašanja. Odgoj koji ne nudi samo znanje nego omogućuje izgradnju stavova i osobnosti treba u ranoj mladenačkoj dobi objasniti vrijednost apstinencije, monogamne veze i bračne vjernosti. Prevencija bolesti je medicinski i moralno dobra te individualno cijepljenje se ne bi smjelo shvatiti kao poticanje promiskuitetnog ponašanja. Potrebno je cijepiti osobe koje u obiteljskoj anamnezi imaju pojavu karcinoma vrata maternice kao i one koje žive s promiskuitetnim muškim partnerom.

Pacijentice i roditelji koji žele da se njihove kćeri cijepe trebaju dati pristanak obaviještene osobe za ovo cijepljenje kako bi se zajamčila dragovoljnost i obaviještenost.

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s