Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Pedagog u obitelji
 
Posvojenje djece

Piše: Mara Čović, pedagog
 
Dijete radi punoga i skladnog razvoja njegove osobnosti treba odrastati u obiteljskom okruženju, u ozračju sreće, ljubavi i razumijevanja.

Nikola je dječak koji pohađa šesti razred. Roditelji su ga posvojili kad je bio mala beba. Sjećam se da je to bila priča za pamćenje. Nikolini roditelji su izgubili nadu, jer toliko već čekaju da se u njihovoj kući začuje plač djeteta. Sve se dogodilo jednog dana nakon poziva socijalne radnice, kad su kući donijeli malog Nikolu. Svi smo ih pohodili i dijelili njihovu sreću, te pružali potrebnu pomoć. Malo pomalo roditelji su savladavali pedagoške poteškoće, a Nikola je rastao. Danas je prekrasan dječak koji zna svoju povijest, ponosan je na svoje roditelje, koji ga neizmjerno vole i imaju velike planove za njega. Ima još jedna zanimljivost: tko ne zna da je Nikola posvojen, rekao bi kako potpuno fizički sliči na roditelje.

Konvencija UN-a o pravima djeteta

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinja-vanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo, a djetetu odrastanje u obiteljskom okruženju uz odgovorne rodi-telje. Konvencija o pravima djeteta UN-a već u preambuli navodi: "Priznaje se da dijete radi punoga i skladnog razvoja njegove osobnosti treba odrastati u obiteljskom okruženju, u ozračju sreće, ljubavi i razumijevanja".

Republika Hrvatska je potpisnik Konvencije, a njezina načela utkana su u odredbe Obiteljskog zakona kojima se propisuje postupak za posvojenje, pretpostavke za zasnivanje posvojenja te prava i dužnosti koja proistječu iz posvojenja. Prema Obiteljskom zakonu jedno od temeljnih načela uređenja obiteljskih odnosa glasi: "Zaštita dobrobiti i prava djeteta te odgovornost roditelja za podizanje i odgoj djeteta". Kad biološki roditelji teško ugroze dobrobit djeteta, njegova temeljna prava na zdravlje, život, sigurnost i odgoj, svojim činjenjem ili nečinjenjem, obveza je državnih institucija poduzeti mjere obiteljsko-pravne zaštite. U Hrvatskoj se godišnje posvoji oko stotinu pedeset djece, a procjenjuje se da oko osamsto obitelji čeka dijete za posvojenje. U Hrvatskoj se prosječno čeka na dijete oko 3 godine. U tom periodu budući roditelji izgube nadu da će im se dogoditi posvojenje djeteta.

Kada dijete može biti posvojeno?

Dijete se može posvojiti:

Ako je roditelj dao pristanak za posvojenje;

Ako je roditelju sud oduzeo roditeljsku skrb zbog zanemarivanja ili zlostavljanja djeteta;

Ako je roditelj potpuno lišen poslovne sposobnosti;

Ako je dijete nepoznatog podrijetla.

Tko može posvojiti dijete i pod kojim uvjetima?

Dijete mogu posvojiti bračni drugovi zajednički, jedan bračni drug ako je drugi bračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, te jedan bračni drug uz pristanak drugoga bračnog druga.

Dijete može posvojiti osoba koja nije u braku, ako je to od osobite koristi za dijete.

Dijete može posvojiti osoba u dobi od 21 do 35 godine starosti, a koja je starija od djeteta najmanje 18 godina.

Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti osoba starija od 35 godina, ali dobna razlika između posvojitelja i djeteta ne smije biti veća od 45 godina.

Posvojitelj može biti hrvatski državljanin, a iznimno posvojitelj može biti stranac, ako je to od osobite koristi za dijete.

Osoba ili bračni drugovi koji žele posvojiti dijete podnose zahtjev Centru za socijalnu skrb svog prebivališta.

Posvojenje je spajanje triju sudbina

U posvojenju se isprepliću životi ljudi na velikom zadatku, koji ima cilj usrećiti dijete.

Na jednoj strani je posvojitelj-roditelj, koji je prošao teške trenutke otkrivši granice svoje plodnosti, zatim odlučio voljeti, štititi, odgajati i pratiti na životnom putu dijete koje nije biološki njegovo. Na drugoj strani su žena i muškarac, koji imaju biološku sposobnost stvaranja novog života, ali nemaju sposobnost preuzimanja odgovornosti za rođeno dijete.
Između ovih suprotnosti je dijete, kojemu je od rođenja uskraćena roditeljska ljubav za kojom žudi.

Zašto, kada i kako reći djetetu da je posvojeno?

Oko nas žive posvojena djeca čije priče i sudbine nas dodiruju svojiim bolima, ljepotom i željom za sretnim završetkom.

Dijete treba znati da je njegova integracija u obitelj rezultat susreta životne priče roditelja posvojitelja, koji su ustanovili biološki prekid obiteljskog stabla, i žene i muškarca koji su im prenijeli svoju biološku sposobnost roditeljstva odričući se roditeljske odgovornosti.

Dijete ima pravo na istinu jer tajna narušava odnos povjerenja djeteta i roditelja, a strah od otkrivanja tajne paralizira roditelje u spontanom odnosu s djetetom i okolinom. Posvojena djeca, poput sve druge djece, oko četvrte ili pete godine počinju postavljati temeljna životna pitanja: "Što je to život? Tko me je rodio?".

Pedagozi savjetuju da se djetetu kaže istina u periodu pred početak osnovne škole, na primjeren način. Nakon iznesene tajne, roditelji će prebroditi strahove od toga važnog trenutka za roditelje i dijete. Važno je graditi međusobno povjerenje i uspostaviti dobru komunikaciju, koja će biti važna u periodu puberteta i adolescencije.

Što je važno za uspješno posvojenje?

Da su posvojitelji odžalovali nemogućnost biološkog roditeljstva, jer samo tako mogu otvoriti svoje srce posvojenom djetetu;

Da su posvojenje prihvatili kao jednakovrijedno roditeljstvo biološkom, jer je roditeljska ljubav stvar srca, a ne biologije;

Da mogu bez straha i iskreno odgovoriti na svako djetetovo pitanje o podrijetlu i prethodnom životu;

Da ne negiraju činjenicu da svako posvojeno dijete nosi iz prijašnjeg života manje ili veće traume, da su sposobni prepoznati djetetove potrebe i da se trude zadovoljiti ih;

Da su spremni potražiti stručnu pomoć, ako nastanu problemi u odgoju ili međusobnom odnosu.

Posvojitelji trebaju upoznati okolinu sa sljedećom istinom:

"Posvojena djeca su kao i sva ostala djeca. Rođena su kao i sva ostala djeca i imaju obitelj kao i sva druga djeca. Njima je kao i svoj drugoj djeci najvažnije da su voljena. Ona se od druge djece razlikuju samo u jednom, a to je da su najduže sanjana i najviše željena djeca svojih roditelja."

Ovo su napisali Nikolini roditelji u pismu upućenom Centru, koji im je pomogao u posvajanju.

Dragi roditelji, u odgoju djece sudjelujete u najvažnijoj misiji svog života u kojoj ste vi najvažniji akteri.

Nadam se i želim Nikoli s početka priče da odraste u sretnog i odgovornog čovjeka.

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s