Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Vijesti
 
Publicitet zla preko medija

Piše: Hrvoje Cirkvenec
 
KOMISIJA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE IUSTITA ET PAX UPOZORAVA

Nije moguće definirati sve probleme koji su pogodili današnje novinarstvo u Hrvatskoj i u svijetu. Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax pokušala je početkom ožujka upozoriti na neke od problema te posebno naglasiti problem publiciteta zla, nasuprot kroničnom nedostatku publiciteta dobra.

"Uočavamo kako je današnji duh vremena obilježen, među ostalim, određenim redukcioniz-mom, u kojemu je tržište postalo jedina etička norma, generator svih 'vrijednosti', stvarnost kojoj se sve druge stvari moraju podložiti. Otuda i sve raširenije dijagnoze o tzv. 'tržišnom fundamentalizmu' kao sekularnom obliku isključivosti i dominacije. Posljedice tog fundamentalizma vidljive su u aktualnoj gospodarskoj i socijalnoj krizi ostavljajući za sobom pustoš, strah i paniku koja ponajprije pogađa najslabije i najranjivije."

Početak je to izjave Komisije Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax, koja je u Zagrebu predstavljena početkom ožujka ove godine, a koju potpisuje predsjednik Komisije zagrebački pomoćni biskup Vlado Košić. U vremenu svjetske krize Komisija se izjavom želi pozabaviti upravo medijima, onima koji mogu olakšati rješavanje spomenute krize, i onima koji mogu krizu zakomplicirati. Štoviše, osim što se javno govori o javnoj ulozi, ali i velikoj odgovornosti medija koji mogu svojim napisima produbiti krizu, govori se i duhovnoj krizi, a onda i o moralnoj, etičkoj krizi.

Komisija Hrvatske biskupske konferencije posebno je upozorila na širenje publiciteta zla preko crne kronike, odnosno crnih vijesti. "Publiciranje zla, kao oblik podilaženja najnižim ljudskim porivima, oduvijek je, pa i danas, najlakši, ali i najneodgovorniji način privlačenja masa.

U tom smislu, gledajući naslovnice i naglaske većine medija u Hrvatskoj, umah se primjećuje da je crna kronika postala suvišna rubrika, jer je gotovo najveći dio prostora u medijima zapravo već pretvoren u crnu kroniku", upozorava Komisija.

Kriza kao da je dodatno stavila u drugi plan i odgovornost i etiku, a konstatacija kako upravo crna kronika diže nakladu, gledanost i slušanost postala je medijska dogma i ključ za uspjeh i popularnost medija. No, činjenica da su primjerice tiskani mediji u nekoliko posljednjih godina znatno povećali broj stranica crne kronike, koja se usput rečeno proširila i u rubrike s drugim nazivima, a s druge strane bilježe konstantan pad naklade, kao da nikoga ne zabrinjava. Mediji i dalje ruše vlastite standarde, profesionalizam i objektivnost istiskuju se na margine medija, a tiskani mediji i dalje bilježe sve lošije rezultate.

Postavlja se pitanje ima li uopće rješenja i može li se razmišljati o budućnosti novinarstva i novinarske struke u pozitivnom smislu. Komisija Iustita et pax naglašava kako je potreban primjereni zakonski okvir i osnaživanje "publiciteta dobra".

"Treba na razne načine poticati da spomenute i ine loše pojave, koje u medijskom prostoru kao da nemaju nikakvih granica, dobiju zakonski okvir primjeren čovjeku kao pojedincu i društvenoj zajednici kojoj su neophodne strukture vrijednosti za funkcioniranje i svekoliki razvoj. Istovremeno, na različitim razinama treba pokretati i podupirati inicijative koje podižu razinu svijesti i pojedinca i društvene zajednice kako bi bili otporniji na spomenute negativne pojave i učinkovitiji u oslobađanju od (auto)cenzure dobra i u promicanju vrednota neophodnih za svekoliko zdravlje i funkcioniranje pojedinca i društva, pa u mnogo čemu i za njihov opstanak. To u određenim slučajevima može rezultirati bojkotom pojedinih medija, a bojkot može biti još djelotvorniji ako ga pokrenu sami djelatnici dotičnih medija.

Svakako, vjera u snagu dobra može, i u konačnici mora osigurati dobru primjereni 'publicitet', tj. pravo javnosti koje mu se trenutno u praksi brojnih sredstava javnog priopćavanja osporava", naglašava Komisija Iustita et pax.

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s