Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Hrvatski areopag
 
Popularni hermetizam

Piše: dr. sc. Josip Blažević (hrvatski-areopag@ofmconv.hr)
 
Tajna znanja (II)

Hermetizam je rasadište iz kojega ideje crpe mnogi današnji misionari New agea putem romana i filmova. Možda su najilustrativniji primjeri "Snaga podsvijesti" Josepha Murphyja, "Alkemičar" Paula Coelha i "Tajna" Byrne Rhonda. Želimo li ih uistinu razumjeti, ne možemo izbjeći mukotrpni napor proučavanja hermetizma, o čemu je na hrvatskom jeziku objavljen i znanstveni uradak dr. Erne Banić-Pajnić, "Smisao i značenje Hermesove objave". Nakon što smo u prošlom prilogu predstavili tzv. učeni hermetizam, sada pristupamo prikazu tzv. popularnog hermetizma, iz kojeg se učeni najvjerojatnije kasnije i razvio.

Popularni hermetizam

Hermetizam je, prisjetimo se još jednom, učenje i spisi u književ-noj formi objave, koji su pripisani legendarnom grčkom bogu Her-mesu ili egipatskom bogu Thothu, koji će, za vrijeme helenizma, biti sjedinjeni u jedno božanstvo Hermesa Trismegistosa ("Tri puta najvećega"). Popularni hermetizam (nastao od III. st. prije Krista do III. st. poslije Krista) čine astrološki tekstovi (astrološka me-dicina i astrološka botanika), te magijski i alkemijski tekstovi. Spisi su sabrani i objavljeni u dvjema zbirkama: "Catalogus codicum astrologorum graecorum" (Bruxelles 1898.) i "Papyri greacae ma-gicae" (Preisendanz 1828.-1931.). Među svima njima najistaknutije mjesto pripada astrološkim spisima, što je i razumljivo, budući da se upravo astrologija smatrala osnovom svih drugih okultnih uče-nja kojima su spisi posvećeni. Ovo su najraniji spisi pripisani Her-mesu Trismegistosu i moguće je da su oni poslužili i kao podloga spisima tzv. učenog hermetizma. Najistaknutiji predstavnici popu-larnog hermetizma su Bolos s Mendesa (II. stoljeće prije Krista) i Zosim iz Panapolisa (kraj III. stoljeća). Temelj učenja popularnog hermetizma predstavlja animistička ideja o produhovljenosti i jedinstvu svemira (Coelhova "Duša svijeta") te univerzalni zakon privlačnosti (učenje prisutno u gotovo svim ondašnjim filozofskim školama, napose novoplatoničkoj, na čijem čelu je bio Plotin, III. stoljeće poslije Krista). U tim okvirima treba iščitavati retke knjige "Tajna", Rhonde Byrne, prema kojoj: "Tajna je zakon privlačnosti!" Kroz sav popularni hermetizam provlači se teorija podudaranja između čovjeka kao mikrokozmosa i svemira kao makrokozmosa, koja će praktičnu primjenu steći u onodobnoj medicini, a danas ponovno uzeti maha u alternativnim terapijama New agea, prema kojima su nebeska tijela sudbinski povezana s pojedinim organima ljudskoga tijela i na njih utječu.

Najpoznatiji, iako po važnosti marginalni spis, predstavlja u prošlom prilogu spomenuta "Smaragdna ploča" (Tabula smaragdina) s popularnom maksimom "zakona privlačnosti" koja glasi: "Kako gore, tako dolje. Kako unutra, tako i izvana", na kojoj ćemo se u ovom prilogu još zaustaviti.

Vjerujemo da će pozoran čitatelj u današnjem New ageu bez teškoća prepoznati spregu mnogih hermetičkih ideja. Iz egipatskog hermetizma proizašli su i razvili se svi ostali oblici hermetizma.

Arapski hermetizam

Razvili su ga Sabejci iz Harrana (Ibn Qurrah, + 901. godine), Šijiti, Sufiji, filozofi (Suhrawardî iz Alepa, + 1191. godine), okultisti (Jâbir Ibn Hayyân, + 776. godine). Spomenuti autori Hermesa Trismegistosa smatraju velikim otkrivačem ezoteričnih doktrina, Boga smatraju neizrecivim, drže da je svemir jedinstven dokazujući to teorijom korespondencija. Arapi Hermesa često poistovjećuju s Idrîsom. Arapski autori imali su značajnu ulogu u posredovanju hermetizma Zapadu.

Europski hermetizam

Možemo ga poistovjetiti s filozofijom alkemije, Hermesovom doktrinom, teorijom minerala, biljaka i planeta, s umijećem alkemijskih operacija i spekulacijama o Kamenu mudrosti i prirodi. Alkemija je umijeće koje prije svih drugih sebe smatra "hermetičkim umijećem", pri čemu je alkemija shvaćena kao mistična religija više nego preteča kemije u suvremenom smislu riječi.

Smaragdna ploča ili Tabula smaragdina

Smaragdna ploča je najpoznatiji spis pripisan Herme-su Trismegistosu. Izvorno je bio napisan na grčkom jeziku, a do nas su doprle njegove arapske i latinske verzije. Sadržaj spisa bavi se razjašnjenjem prvobitne supstancije i njezinom preobrazbom, zbog čega se uvijek smatrao jednim od temeljnih alkemijskih tekstova. Najstariji nama poznati tekst, prema mišljenju Erne Banić-Pajnić, jest arapski tekst koji je navodno Aristotelovo pismo Aleksandru. Djelo je, prema istoj autorici, u XII. stoljeću na latinski jezik preveo Ivan od Sevije, pod naslovom "Secretum secretorum". Postoje mnogobrojne legende o njegovu nastanku i pronalasku, od one iz XII. stoljeća, prema kojoj je ploča pronađena u grobnici u rukama Herme-sa Trismegistosa, pa do vjerojatnije pretpostavke da je pronađena na Leydenovom papirusu, u grobnici nepoznatog magičara, u egipatskoj Tebi 1828. godine, a jednu od mnogobrojnih verzija prijevoda sačinio je poznati znanstvenik Isaac Newton, koji je i sam u hermetizmu tražio skrivena značenja. Upravo spomenuta "Smaragdna ploča", koja je uistinu jedan od kapitalnih alkemijskih tekstova, predstavlja okos-nicu bestselera Rhonde Byrne "Tajne", Coelhovog "Alkemičara", Murphyjeve "Snage podsvijesti" (alkemije svijesti), itd. U nastavku donosimo cjeloviti prijevod "Smaragdne ploče" sačinjen prema jednom latinskom tekstu iz XII. stoljeća a mi smo ga preuzeli od Erne Banić-Pajnić: Kad sam ušao u spilju, primio sam ploču zaradi, ispisanu, iz ruku Hermesovih, na kojoj sam otkrio ove riječi: Istinski, bez prevare, pouzdano i apsolutno sigurno: Ono što je dolje je kao ono što je gore, a ono što je gore je kao ono što je dolje, da bi se nastavila čuda Jednog. I kao što je sve proizišlo iz Jednog, posredovanjem jednog, tako sve proizlazi iz tog jednog prilagodbom. Otac mu je Sunce, majka Mjesec. Vjetar ga je nosio u svojoj utrobi, a zemlja ga je hranila.

Ono je otac svih čudesnih djela na svijetu. Snaga mu je potpuna ako je okrenuta k Zemlji. Odvojit ćeš zemlju od vatre, fino od grubog. Nježno i velikom umješnošću. Uzdiže se od Zemlje k nebu, i opet se spušta na Zemlju, i uzima snagu odozgo i odozdo. Tako ćeš primiti slavu čitavog svijeta. Svaka će tama otići od tebe. To je moćna sila sve sile Jer ona nadvladava sve fine stvari i prožima sve čvrste. Tako je svijet stvoren. Iz ovog će proizaći čudesne primjene, za koje je ovo postupak. Zato sam nazvan triput velikim Hermesom, Jer imam tri dijela mudrosti čitavog svijeta. Tako sam posve objasnio djelovanje Sunca, prema knjizi Galiena Alfachima.

Zaključak

Hermetički spisi uživali su najveću popularnost u doba renesanse. Renesansni alkemičari, među kojima Paracelsusu pripada istaknuto mjesto, prizivali su se na Hermesa Trismegistosa kao autoritet. Nisu manjkali ni renesansni filozofi koji su pokušavali izmiriti hermetizam s kršćanskom doktrinom. Hermes Trismegistos je bio okrunjen božanskim atributima, smatran drevnim mudracem, izumiteljem teologije i Mojsijevim suvremenikom, što je ovjekovječeno i na mozaiku katedrale u Sieni iz 1488. godine, koji zajedno prikazuje Mojsija i Hermesa Trismegistosa, s natpisom ispod Hermesa da je on Mojsijev suvremenik ("Contemporaneus Moisi"). Pogrešno kronološko datiranje Hermesa Trismegistosa u Mojsijevo vrijeme potrajalo je sve do 1614., kada ga je isusovac Casaubonus ispravno datirao.

S okultnim bratstvom rozenkreuzera, Hermetičkim redom Zlatne zore, pojavom teozofije i antropozofije, kao i drugim tajnim društvima, hermetizam nikada nije iščeznuo nego nastavio živjeti da bi danas, u miljeu New agea, doživio novu renesansu. Njegovo upoznavanje temelj je razumijevanja značajnog dijela literature New agea.

Neke hermetičke misli "Zakona privlačnosti" utkane u knjigu Tajna Rhonde Byrne:

"Tajna je zakon privlačnosti!". "Zakon privlačnosti uzvišena je Tajna života." "Zakon privlačnosti je apsolutan i ne može pogriješiti." "U zakonu privlačnosti nema izuzetaka. Ako vam se nešto dogodi, to ste vi privukli svojim dugotrajnim mislima. Zakon privlačnosti je precizan." "Taj je zakon nastao na početku vremena. Oduvijek je postojao i uvijek će postojati. (…) Svemoćni zakon privlačnosti oblikuje čitavo vaše životno iskustvo, a to čini putem vaših misli. Vi putem vlastitih misli prizivate zakon privlačnosti u djelovanje." "Vi stvarate vlastiti život. Što posijete to ćete i žeti! Misli su sjeme, a žetva će ovisiti o sjemenu koje ste posijali." "Vaš je život u vašim rukama." "Zahvaljujući djelovanju zakona privlačnosti Svemir svakome čovjeku nudi sve."

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s