Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Islam
 
Salat - namaz

Piše: mr. sc. Aziz ef. Hasanović, pomoćnik predsjednika Mešihata u Zagrebu
 
MOLITVA U ISLAMU

Uobičajeni arapski naziv za obveznu molitvu kod musli-mana jeste salat a na našim prostorima koristi se izričaj namaz, koji je perzijskog podrijetla, a isti se rabi i u turskom jeziku. Prijevod molitva bez pobližeg određenja nije precizan. Pojmu molitve odgovara arapska riječ du’a’.

Zašto klanjamo namaz?

Poslije osvjedočenja u Božje jedinstvo i očitovanja da je Muhammed a.s. njegov sluga i poslanik, kao drugi temelj velike islamske zgrade jeste SALAT – namaz, što bi se kod nas prevodilo kao klanjanje ili molitva.

Ovo je osnovna i neizostavna dužnost (fardi 'ajn) koju su muslimani oba spola dužni pet puta dnevno obavljati za čitavog svog života, navikavajući se od sedme godine, ma u kojoj situaciji bili, zdravi ili bolesni, na putu ili kod kuće. Važnost ove dužnosti je osobito naglašena u Kur'anu na preko stotinu mjesta, najčešće u zapovjednoj formi. Nijedna dužnost nije tako istaknuta i tako strogo nare-đena kao namaz.

Zašto je to tako?

Ako shvatimo namaz kao izravno obraćanje Bogu, prihvaćajući da je to najveći stupanj približavanja Bogu, doživljavajući to kao uzdignuće k Bogu, time smo odgovorili na postavljeno pitanje.

Namaz shvaćen kao izravan razgovor čovjeka s Bogom, stupanje pred Boga radi polaganja računa za svoja djela koja je čovjek do toga trenutka učinio, obavljan pet puta dnevno, polaganjem računa i pred svojom savješću - da li je toga dana do tog časa išta korisnog učinio ili je možda kakav grijeh počinio, a ne obično mehaničko kretanje - zaista je sredstvo koje onoga tko klanja (musalliju) čisti od svih prljavština, koje su se mogle nahvatati na njegovoj duši, kao što su sebičnost, zluradost, škrtost, oholost itd.

Ovako shvaćen namaz čisti svu nečistoću sa vjerničke duše kao što voda ispire materijalnu nečistoću s njegova tijela. Sam Muhammed a.s. je usporedio namaz s rijekom u ovom smislu. Prenosi Ebu Hurejre da je Muhammed a.s. rekao: ''Što mislite kad bi jedan od vas imao pred vratima rijeku pa se u njoj pet puta dnevno okupao, da li bi ostalo nečistoće na njemu.'' ''Eto tome sliči i pet namaza dnevno. Uzvišeni Bog njima briše grijehe svojim iskrenim robovima.''

I zaista, čovjek koji se pet puta dnevno klanja sa strahopoštovanjem, sabranošću i predanošću, s potpunim shvaćanjem njegovog sadržaja i svrhe, mora biti duševno čist kao što bi morao biti tjelesno čist onaj koji bi se pet puta dnevno kupao.

Namaz čovjeku daruje duševni mir, a duševni mir je najdragocjenije blago, to je sreća za kojom svaki čovjek žudi i čezne.

Mnogo je slučajeva gdje ljudi posjeduju golema ovosvjetska dobra: luksuzne automobile, raskošne kuće i stanove, golema svote novca, ali oni su u duši nesretni ljudi. Često, uslijed duhovne praznine, izvrše i samoubojstvo ili se odaju raznim ovisnostima poput droge, alkohola i slično.

Zašto se to događa?

Kod njih je duševni mir nestao, jer ga je progutala pohlepa, glad i briga za sve većim gomilanjem ovosvjetskog blaga, za sve većom eksploatacijom svijeta, jer ih, najzad, vječito proganja strah za vlastiti život.

Kako zaboravljaju namaz, tako zaboravljaju Boga dž.š., ali zaboravljaju i ljude, ne pomažu siromašne, nisu aktivni u svojoj zajednici i tako se pomalo usamljuju u svoj svijet, koji ih vodi izolaciji do pogubljenja.

Zaboravljaju i to da je duša s izvora Božjeg i da ona mora biti u kontaktu sa svojim Stvoriteljem. Bez toga ona je kao lijepi cvijet istrgnut iz zemlje. Kakva je njegova sudbina? On se mora osušiti, tj. uginuti. Tako se i duša gasi bez namaza i drugih obveza propisanih od našeg Stvoritelja. Zato nas Poslanik podsjeća riječima: ''Namaz je stub vjere, pa tko klanja namaz, taj održava vjeru, tko ne klanja namaz, taj ruši vjeru.''

Namaz vjernika približava svome Stvoritelju, ali ima i onih namaza od kojih čovjek nema nikakve koristi.

Koji su to namazi?

To su namazi kad klanjač vrši samo propisane radnje i izgovara tiho u sebi napamet naučene rečenice (sura i ajete), a dok to izriče, zauzet je raznim svjetovnim mislima, intrigama i smicalicama: kako će koga prevariti i nešto mu podvaliti, kako će izvjesne poslove obaviti itd. Misli su njegove dakle koncentrirane na sasvim drugi objekt, ne misli pred kime stoji niti o sadržaju i cilju onog što izgovara. Ovako obavljen namaz čovjeka udaljava od Boga i njegove milosti. U Kur'anu se kaže: ''Teško onima koji klanjaju namaz, a ne vode računa o njemu (ne misle na njegov sadržaj i svrhu). To su licemjeri koji hoće samo da se prikažu svijetu.''

Nazivi propisanih namaza u islamu

Muslimanima je propisano pet dnevnih molitvi i to: jutarnja molitva - sabah namaz ili fedžr, koji se obavlja od zore do izlaska Sunca, podne namaz – zuhr, koji se klanja kada je Sunce na polovini neba, poslijepodnevni namaz – ikindija ili ’asr, koji se klanja kada sjena Sunca bude koplje i pol ili dva koplja, večernja molitva – akšam namaz ili magrib, a klanja se odmah po zalasku Sunca, i jacija namaz ili ’iša, koji se klanja sat i pol do dva po zalasku Sunca, pojavljivanjem sivila na nebu.

Pored pet dnevnih namaza muslimanima je propisana i tjedna molitva petkom koja se zove džuma namaz. Za razliku od pet dnevnih namaza, koji se mogu obavljati individualno i kod svoje kuće ili na bilo kome čistom mjestu, džuma namaz se mora obaviti isključivo u džamiji u zajedništvu sa vjernicima predvođeni imamom. Uz ovu molitvu propisan je i obvezni govor vjerskog sadržaja (hutba) koji izriče imam prije obavljanja molitve. Dva velika bajramska blagdana također započinju molitvom za muškarce, koja se također obavlja u zajedništvu koju predvodi imam. To se zove bajram namaz. Isti postupak je kao i kod džume glede govora (hutbe) samo se kod bajrama hutba izriče poslije molitve. Pored navedenih molitvi postoji još i obvezna molitva za umrle muslimane i muslimanke dženaza namaz. Uz navedene obvezne molitve imaju i dobrovoljni namazi, koji se prakticiraju tijekom noćnih bdijenja i odabranih dana i noći. Poseban namaz se klanja tijekom ramazanskog posta, a zove se teravija namaz. Klanja se uz večernju molitvu jaciju i popratni je namaz postu.

Značajno je istaći da se molitvi – namazu pristupa s posebnim ritualnim pranjem (abdest), koje zahtijeva pranje ruku do članaka, ispiranje usta i nosa, pranje lica, ruku do iznad lakata, potiranje mokrom rukom glave, pranje ušiju i vrata te nogu do iznad članaka. Nakon ovoga pranja musliman strogo vodi računa o svom ponašanju jer poslanik Muhamed a.s. kaže da je "abdest oružje vjernika". Nekada nije dovoljno uzeti samo abdest već prema šeri’atskoj potrebi mora se i okupati (gusul). To se mora uvijek poslije spolnog odnosa ili nakon izlijevanja sjemena – polucije bilo kojim putem, a kod žena nakon mjesečnice (hajd) i nakon porođaja (nifas). Isto pravilo važi i za uzimanje i učenje Kur’ana, ulazak u džamiju i obilazak oko K’abe (tavaf).

Uvjeti za obavljanje molitve

Da bi namaz bio ispravan, neophodno je izvršiti sve predradnje propisane Šeri’atom (šarte), a njih je šest: 1) da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati; 2) abdest uzeti, prema potrebi se okupati ili u nuždi tejemum uzeti; 3) biti propisno i pristojno obučen; 4) na vrijeme klanjati, 5) prema Kibli se okrenuti i 6) zanijetiti. Nakon što ispunimo sve navedene uvjete, stječemo mogućnost pristupa namazu, a onda se pridržavamo strogih pravila u samom namazu (ruknova) kojih također ima šest: 1) početni tekbir – iftitahi tekbir – izgovoriti Allahu ekber (Bog je najveći), 2) kijam – stajanje u namazu; 3) kiraet – učenje poglavlja i odlomaka iz Kur’ana; 4) ruku’ – pregibanje pod pravim uglom naprijed – klanjanje; 5) sedžda – spuštanje lica i čela na tlo i 6) kade i ehire – zadnje sjedenje u namazu.

Treba napomenuti da je molitveni jezik u namazu arapski jer je Kur’an na arapskom jeziku. To ima svoje prednosti jer musliman ma gdje bio može sudjelovati u molitvi. Ona je jedinstvena u svim zemljama, svim školama i mezhebima.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s