Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
U povodu
 
Samo sam htio da žive

Piše i foto: Marija Belošević
 
Projekt "Placido Cortese: Pomogao sam progonjenom Isusu"

U Zagrebu i Spomen-području Jasenovac od 26. do 30. travnja održan je Međuna-rodni stručni skup "Poučavanje o holo-kaustu i sprečavanje zločina protiv čovječnosti". Skup je održan u okviru Programa Pestalozzi Vijeća Europe, a organizirali su ga Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Vijećem Europe, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom kulture, Javnom ustanovom Spomen-područje Jasenovac, Yad Vashemom iz Izraela i Radnom grupom za međunarodnu suradnju u području obrazovanja, sjećanja i istra-živanja o holokaustu. Na međunarodnom skupu osim dvadesetak učitelja i nas-tavnika povijesti i vjeronauka iz Hrvatske, sudjelovalo je isto toliko učitelja i nastav-nika povijesti, vjeronauka i građanskog odgoja iz Bugarske, Cipra, Grčke, Francuske, Mađarske, Norveške, Poljske, Portugala, Rusije, Španjolske, Švedske, Turske i Velike Britanije.

Cilj skupa bio je upoznavanje sa suvremenim pristupima i smjernicama kako poučavati o holokaustu, organizirati Dan sjećanja na holokaust u školi te organizirati posjet spomen-području.

U službenom dijelu programa vjeroučiteljica iz osnovne škole Gelsi iz Rijeke, Katica Dessardo, predstavila je dva projekta koja je realizirala u povodu Dana sjećanja na holokaust proteklih školskih godina. Prvi je naslovljen "Samo sam htio da žive", a realizirala ga je u 2007., a projekt "Placido Cortese: Pomogao sam progonjenom Isusu" 2008. godine.

Riječ je o projektu u kojemu su učenici imali prilike upoznati "mučenika kršćanske ljubavi" o. Placida Cortesea, franjevca konventualca rodom iz Cresa, koji je tijekom II. svjetskog rata u blizini Padove spašavao progonjene bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili političku pripadnost.

Sam projekt se sastojao od dva dijela. Prvi se odvijao u školi. Bila je to prilika upoznati ne samo lik o. Cortesea i franjevački Red, već i dati osvrt na djelovanje Crkve u II. svjetskom ratu, i ono što je najbitnije, kako svjedočiti vjeru i u bližnjemu u nevolji prepoznati Krista koji trpi. Također i prepoznati i vrednovati ulogu i moć pojedinca u teškim prilikama. Drugi dio bio je "terenski", jer su se učenici sa svojim nastavnicima uputili u Padovu, te su obišli mjesta gdje je živio i djelovao o. Cortese: baziliku sv. Antuna i samostan i uredništvo "Messaggero di s. Antonio".

Također su u Trstu posjetili mjesto gdje je o. Cortese umro mučeničkom smrću.

Važnost ovog projekta je i u njegovim odgojno-socijalizirajućim ciljevima: shvatiti da je izbor za dobro uvijek u skladu s evanđeoskim zakonom ljubavi; priznati vrijednost žrtvovanja vlastitog postojanja zbog ljubavi prema bližnjem; jasno uvidjeti što možemo naučiti i primijeniti u vlastitom životu od velikih svetaca i mučenika.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s