Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Šetnja sa starcem
 
Oštar govor

Piše: Božidar Prosenjak
 

Oštar ti je govor, Starče, veoma oštar!

Riječ ti je kao oštrica koja siječe! A mi, ljudi, slabi smo i lako padamo u malodušje! - predbaci Starcu neki čovjek.

- Tako kažeš? - usprotivi se Starac.

- A što bi tek rekao da sam ti kao najviši životni ideal pokazao čovjeka zabijenog čavlima o drvo?

Pa ipak, upravo je ta slika najveća nada i utjeha svakom naraštaju!

Ono što je u ljudskim očima prezir i otpad, pred Božjim licem sja kao zlato...

A ako moja riječ siječe poput oštrice motike, to je samo znak da ste vi tvrda njiva.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s