Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Medicina u svjetlu vjere
Ovu stranicu uređuju članovi Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva
 
Effata!

Prilagodio: Ivan Ćelić, dr.med.
 
Gluhe osobe – primatelji i navjestitelji Evanđelja

U Rimu je od 19. do 21. studenog 2009. godine, u organizaciji Papinskog vijeća za pastoral zdravstva, održana XXIV. Međunarodna konferencija pod naslovom "Effata! Gluha osoba u životu Crkve". Na skupu je sudjelovalo oko 400 sudionika, a Hrvatsku u ime Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva (HKLD) predstavljao je dr. Ivan Tomić iz Zagreba.

U svome obraćanju, Papa je objasnio zašto je za ovaj skup odabrana tema "Effata". "To je paradigma o tome kako Gospodin djeluje na ljude s oštećenjem sluha." Pri tom je citirao odlomak iz Evanđelja po Marku, u kojem Isus uzme gluhog čovjeka na stranu i, nakon što je izvršio određene simboličke geste, podigne oči prema nebu i kaže: "Effata", to jest "otvori se". U tom trenutku čovjeku se oporavio njegov sluh, jezik mu se bio odriješio te je govorio razgovjetno.

"Isusova djela su ispunjena brigom punom ljubavi i izražavaju duboko suosjećanje za čovjeka pred njim", dodaje Benedikt XVI. "On je izrazio istinsku zabrinutost, izvukao ga iz mnoštva svjetine, te učinio da osjeti njegovu bliskost i razumijevanje kroz neke vrlo značajne geste."
No, Isus ne liječi samo fizičku gluhoću, "On, također, ukazuje na postojanje drugog oblika gluhoće od koje treba izliječiti čovječanstvo, odnosno gluhoće od koje ga treba spasiti. To je gluhoća duha, koja podiže sve veće prepreke za glas Boga i našega bližnjega, osobito za vapaj za pomoć siromašnima i onima koji pate, a koja čovjeka zatvara u duboku i destruktivnu sebičnost".

"Nažalost, iskustvo je pokazalo da se osobe s oštećenjem sluha ne susreću uvijek sa spremnim prihvaćanjem, predanom solidarnošću i odanim zajedništvom. Mnoge udruge koje su nastale radi obrane i promicanja njihovih prava, dokaz su postojanja kulture koja je obilježena predrasudama i diskriminacijom", rekao je Papa.

"Još brojnije su inicijative koje pokreću institucije i udruge, kako crkvene tako i građanske, koje su nadahnute autentičnom i velikodušnom solidarnošću te su poboljšale uvjete života mnogim gluhim osobama", nastavio je Sveti Otac. On je, također, podsjetio kako su "prve škole za obrazovanje i vjersku formaciju te naše braće i sestara nastale u Europi početkom 18. stoljeća. Od tada se unutar Crkve množe različite karitativne inicijative ... s ciljem da se gluhima pruži ne samo formacija, nego i cjelovita pomoć za njihovo potpuno samoostvarenje.
"Ipak, ne smijemo zaboraviti teške situacije u kojima gluhe osobe još uvijek žive u zemljama u razvoju, kako zbog nedostatka odgovarajuće politike i zakonodavstva, tako i zbog poteškoća u pristupu osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Gluhoća je, zapravo, često posljedica lako izlječivih bolesti."

U tom kontekstu, Papa je uputio apel "političkim i civilnim vlastima, kao i međunarodnim organizacijama, da pruže podršku nužnu za promicanje, i u tim zemljama, obveze poštivanja dostojanstva i prava gluhih osoba, zalažući se za … njihovu potpunu socijalnu integraciju".

"Draga braćo i sestre s oštećenjima sluha, vi ste ne samo primatelji navještenja Evanđelja, nego, na temelju vašeg krštenja, i njegovi navjestitelji. Živite svaki dan, a zatim, kao svjedoci Gospodina u okolini u kojoj živite, učinite Krista i njegovo Evanđelje poznatim."

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s