Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
U povodu
 
50. Teološko-pastoralni tjedan

Piše: Vladimir Vidović, Foto: Marija Belošević
 
Identitet svećenika danas – očekivanja i pastoralna zbilja

Teološko-pastoralni tjedan znanstveni je i pastoralni skup kojemu je cilj, suradnjom teologije i drugih znan-stvenih disciplina, pridonijeti trajnom usavršavanju nositelja raznih službi i poslanja u Crkvi: biskupa, prezbitera i đakona, redovnika i redovnica te vjernika laika. Skup je otvoren i svima ostalima koji se zani-maju za ove teme.

Jubilarni 50. Teološko-pastoralni tjedan održat će se u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati, Voćarska 106, u Zagrebu, od 26. do 28. siječnja 2010. godine.

Papa Benedikt XVI. proglasio je na svetkovinu Presve-toga Srca Isusova u lipnju 2009. godine Svećeničku godinu. Tijekom godine na mnogim će se razinama omogućiti razna događanja i s njima isticati određeni sadržaji koji u središte stavljaju lik svećenika i njegov identitet. Tako i jubilarni, pedeseti Teološko-pastoralni tjedan ima okvirnu temu: "Identitet svećenika danas – očekivanja i pastoralna zbilja".

Budući da se radi o jubilarnom TPT-u, tema dvaju prvih izlaganja jest upravo Teološko-pastoralni tjedan. Dr. Adalbert Rebić, kao dugogodišnji tajnik za organizaciju Tjedna, ponudit će povijesni osvrt na Tjedne pod vidom njihove uloge u permanentnom obrazovanju prezbitera, što je i svrha Tjedna. Dr. Josip Baloban ponudit će perspektive za budućnost. To će biti izvrstan poticaj na diskusiju u kojoj će svećenici "s terena" moći iznijeti svoje dojmove o dosadašnjim tjednima te vizije i očekivanja za budućnost, budući da oni na vlastitoj koži najbolje osjećaju potrebe vezane s njihovim pastoralnim radom.

Teolog teoretičar i teolog praktičar

Bilo bi dobro kad bi svećenici jasno iznijeli svoje stavove. Naime, često se može čuti prigovor da je Tjedan samo teološki, a premalo pastoralno usmjereni. No, potrebno je naglasiti da pastoralno djelovanje mora biti ukorijenjeno u teologiji, inače se ono svodi na aktivizam čisto obrednog i humanitarnoga tipa. Naravno da nije uvijek jednostavno teološku "teoriju" prevesti u konkretno pastoralno djelovanje - kaže prof. Nenad Malović, jedan od organizato-ra ovogodišnjeg TPT-a.

Teološko-pastoralni tjedan dobra je prilika za dijalog između "teologa teoretičara i teologa praktičara, kako bi se zajedno pronašli načini artikulacije uvijek aktualne poruke Evanđelja u konkretnosti povijesnog trenutka" – ističe prof. Malović.

Budući da je svećenik usko vezan uz zajednicu, u nastavku izlaganja promišljat će se o odnosu svećenika i zajednice. Iako svećenik i zajednica čine nedjeljivu cjelinu, izlaganja će razlikovati dva aspekta. Jedan vid je svećenik iz perspektive vjernika, o čemu će govoriti dr. Jadranka Garmaz s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu. O zajednici iz perspektive svećenika progovorit će dva župnika, fra Bono Z. Šagi iz Varaždina, te mr. Antun Vukmanić, župnik župe sv. Josipa u Zagrebu.

Identitet svećenika

Jedno od područja djelovanja svećenika u zajednici je i kateheza. Stoga drugi dan Tjedna započinje izlaganjem dr. Alojzija Hoblaja s Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Zagrebu pod naslovom "Prezbiterov identitet i katehetski ministerij". Nakon toga slijede izlaganja trojice svećenika – psihologa. Dr. Mijo Nikić DI, s Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu, govorit će o svećeničkoj duhovnosti kao integrativnom čimbeniku svećeničkog identiteta. Dr. Mihaly Szentmartoni DI, s Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu, promišljat će o putovima i stranputicama izgradnje svećeničkog identiteta. Drugi dan Tjedna završava izlaganjem dr. Ivana Štengla s KBF-a u Zagrebu o svećenikovoj odgovornosti za vlastito psihičko zdravlje.

Izlaganja trećega, posljednjega dana Tjedna, postavljaju svećenika u širi društveni kontekst. O svećeniku u društvenim okolnostima, s posebnim osvrtom na hrvatsko društvo, govorit će dr. Gordan Črpić, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, a o svećeniku i kulturi dr. fra Ivan Šarčević s Franjevačke teologije u Sarajevu.

Predstavljajući program ovogodišnjega Teološko-pastoralnog tjedna, prof. Malović kaže da zbog ograničenosti vremena nije bilo moguće uzeti u obzir sve segmente svećeničkog života i djelovanja, no unutar izabranih tema bit će govora o mnogim pojedinačnim pitanjima koja nisu posebno spomenuta u naslovima izlaganja.

Treba li TPT promjenu sheme?

Često se mogu čuti prigovori o načinu na koji se održava Teološko–pastoralni tjedan. Zapravo, prigovori idu u pravcu pomalo dosadne sheme, koja je već godinama ista i ne mijenja se. Organizatori i sami uočavaju problematiku toga pitanja, kaže prof. Malović, ali isto tako ističe da se dio "krivnje" vjerojatno nalazi i u prostornoj određenosti mjesta održavanja Tjedna. Nadalje, također kaže da bi bilo dobro promisliti i o novim načinima održavanja toga zasigurno najvažnijega godišnjeg događaja koji okuplja stotine svećenika hrvatskoga govornog područja nudeći promišljanja o aktualnim temama Crkve i društva.

"Pop shop"

Osim predavanja, koja čine sastavni dio Teološko–pastoralnog tjedna, nezaobilaz-no je i pitanje popratnih događaja koji prate Tjedan. Naime, Tjedan prati široka ponuda različitih nakladničkih i drugih trgovačko-obrtničkih društava, koja nude svoje usluge i proizvode vezane sa svećeničkim djelovanjem. Stoga se često kolokvijalno, rekao bih ironično i podruglji-vo, o Teološko-pastoralnom tjednu govori kao o "popovskom vašaru" ili u novije vri-jeme o "pop-shopu". Stječe se dojam da su u tom smislu sadržaji koji bi trebali i zapravo jesu primarni i najvažniji, zapos-tavljeni, a oni koji su sekundarni postali su primarni, ono što je bitno postalo je nebitno. Prof. Malović o tome kaže da se pojava načelno ne može odbaciti niti osu-diti jer svećenicima olakšava obavljanje mnogih "poslova" na jednom mjestu bez gubljenja dragocjenog vremena, iako treba primijetiti i to da ti popratni sadržaji nerijetko "izvlače" svećenike iz dvorane u kojoj se održavaju predavanja.

Dodatna otežavajuća okolnost glede posjećenosti predavanja jest i to što je Tjedan prilika mnogim svećenicima za druženje s kolegama, koje tijekom godine iz različitih razloga nije moguće. Takvo njegovanje svećeničkog zajedništva treba razumjeti i pozdraviti - ističe prof. Malović.

Zašto mladim svećenicima TPT nije privlačan?

Sljedeća problematika s kojom se susreću organizatori ovoga vrhunskog događaja Crkve u Hrvata jest činjenica da na Teološko-pastoralnom tjednu sudjeluje jako mali broj mladih svećenika – što je indikativno i zabrinjavajuće. Stoga, prof. Malović predlaže da se provede anketa o razlozima zašto mlađi svećenici ne sudjeluju na tjednu. Teološko-pastoralni tjedan je u svakom slučaju izvanredan forum koji može itekako pomoći svećenicima u njihovu pastoralnom radu. No, to se neće dogoditi bez aktivnog sudjelovanja svih generacija svećenika u praćenju izlaganja i diskusijama. Bilo bi u tom smislu dobro vidjeti veći broj mlađih svećenika angažiranih u diskusijama, a koji bez sumnje mogu dati vrijedne poticaje i ideje za pastoralno djelovanje koje bi nam u konačnici svima trebalo biti najviše na srcu – zaključuje prof. Malović.

Odvažno naprijed

Teološko–pastoralni tjedan bez sumnje jest jedan od glavnih događaja godine za našu crkvenu stvarnost, stoga je jako bitno da se o njemu aktivno promišlja i da se daju što bolje sugestije, kako bi se moglo učiniti još više i kvalitetnije na tom području. Dokaz važnosti Teološko–pastoralnog tjedna predstavlja i podatak da je ovo jubilarni 50-ti po redu. Pola stoljeća održavanja Tjedna zasigurno obvezuje, ali ne u smislu da se održava jer se mora ili jer je takva tradicija, nego zbog njegove uloge i važnosti u rješavanju pitanja s kojima se susreće Crkva danas, kao i odgovorima i rješenjima koja će ponuditi kao smjernice za budućnost, za Crkvu u 21. stoljeću.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s