Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Vijesti
 
Papa: Ako želiš mir, čuvaj stvoreno

Piše: Benjamin Horvat
 
VATIKANU VIŠE STALO DO OKOLIŠA OD SVJETSKIH ČELNIKA, KOJI TREBAJU SAČUVATI ZEMLJU

Svijet će imati mir ako ljudi budu odgovorno čuvali stvoreno od svake zloporabe – ističe papa Benedikt XVI. u poruci za Svjetski dan mira 2010. godine, koji se obilježava 1. siječnja. Poruka nosi naslov ''Ako želiš gajiti mir, čuvaj stvoreno'', a sredinom prosinca je predstavljena u Tiskovnom uredu Svete Stolice.

Papa ističe da zdravlje planeta ovisi o ponašanju poje-dinca i zajednice, pojedinih država, te odnosa među državama i o političkoj volji međunarodne zajednice, stoga je pozvao na odgovorno i zajedničko upravljanje okolišem i prirodnim bogatstvom, poštujući stvoreno, koje odražava sliku Božju.

Papa se pita kako se mogu zanemariti osobe koje zbog srozavanja okoliša u kojemu žive moraju ga sa svojim dobrima često napustiti, sučeljavajući se s opasnostima i nepoznanicama prisilnog preseljavanja? Ili kako ne reagirati na aktualne sukobe ili koji bi se mogli dogoditi radi iskorištavanja prirodnih bogatsta-va?

Ako se svemu tome pridodaju problematike ovisne o klimatskim promjenama, opustinjava-nju, srozavanju i gubitku produktivnosti golemih poljoprivrednih površina, zagađivanju rijeka i izvora pitke vode, gubitku biološke raznolikosti, učestalosti prirodnih nepogoda, sječi ekvatorijalnih i tropskih šuma, jasno je da se nalazimo pred pitanjima koja imaju veliki odraz na uživanje ljudskih prava. Stoga je razborito učiniti duboku i dalekovidnu reviziju razvojnog sustava, razmisliti o smislu ekonomije i njezinim ciljevima kako bi se ispravili poremećaji i zastranjivanja, dodaje Papa.

Osvrćući se na brojne krize u svijetu, gospodarsku, okolišnu, prehrambenu i društvenu, re-kao je kako one u konačnici ovise o moralnoj krizi društva. Problem je u čovječjem srcu koje se, izgubivši osjećaj za povjerenu mu zadaću, odnosi prema stvorenom kao izrabljivač, kao apsolutni gospodar, zlostavljajući prirodu umjesto da njom upravlja, pojašnjava Papa. Brojni zaboravljaju da priroda pripada cijelom čovječanstvu, stoga ju nemilosrdno iskorištavaju i ozbiljno ugrožavaju raspoloživost prirodnih bogatstava za sadašnji i naročito za buduće naraštaje. To jasno ukazuje na nedostatak dalekovidnih političkih projekata kao i na kratkoročne ekonomske interese, koji se nažalost pretvaraju u ozbiljnu prijetnju za stvore-no, ustvrdio je Papa.

Svjetski čelnici bez dogovora

Papina poruka predstavljena je tijekom održavanja konferencije o klimi Ujedinje-nih naroda u Kopenhagenu. I premda je Vatikan jasno dao do znanja kako zdrav-lje planeta uvelike ovisi i o volji svjetskih čelnika, oni su u Kopenhagenu uspjeli dogovoriti tek toliko da će se dogovoriti u budućnosti.

UN-ova konferencija o klimi dokazala je da svijet nije u stanju donijeti globalnu kli-matsku strategiju. Dogovoreno je da se uloži više novca u borbu protiv onečišće-nja, i to 30 milijardi dolara u iduće tri go-dine.

Koliko je vodećim država svijeta stalo do klime, pokazuje da je 30 milijardi dolara i još na tri godine, samo kap u onom što bi države mogle dati. Dovoljno je spomenuti kako SAD izdvaja preko 600 milijardi dola-ra na vojsku, a ni druge velike svjetske sile ne štede što se tiče naoružanja i vojske.

Sporazum iz Kopenhagena, koji ne obvezuje već je samo primljen na znanje, ne precizira smanjenje emisije industrijskih zemalja niti određuje kako će biti plaćeno 30 milijarda dolara namijenjenih pomaganju siromašnim zemljama ugroženim klimatskim promjenama. Skupina Greenpeace opisuje rezultat summita kao golemu propuštenu priliku da se donese zakonski obvezujući sporazum. A Vatikanu osim riječi preostaje samo molitva i daljnje inzistiranje na promjeni političke klime kako bi se zaštitila zemaljska klima, a onda i život na zemlji kakav poznajemo.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s