Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
S Antunom kroz sliku i riječ
 
Moć riječi
 

Riječ je veliko sredstvo da se priopći dobro,
da se podijeli radost, da se prenese istina.
Ali, ako riječ postane zla? Ako postane uvredljiva?
Ako postane lažna?
Tada riječ izdaje svoj poziv i postaje otrovna zmija.
Gospodine, učini da naše riječi
uvijek odsijavaju zrake tvoga svjetla.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s