Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
S Antunom kroz sliku i riječ
 
Činiti dobro usrećuje
 

Koliko li se ljudi uznemiruje danju i noću!
Ali, kamo to idu?
Čemu služi žurba ako ne vodi k cilju?
Odlučujući zaokret u životu
ostvaruje se onda kad se shvati
da smo sretni čineći dobro.
Tada se može žuriti i ispravno je žuriti se.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s