Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Čuda u Buzetu
 
Čuda u Buzetu

Priredio: Slobodan Radić, viši konzervator - restaurator
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi na ciklusu slika "Čuda sv. Antuna Padovanskog" iz crkve Sv. Jurja u Buzetu

Crkva Sv. Jurja smještena je na vrhu starog grada Buzeta. O povijesti njezine izgradnje svjedoči između ostalog datum na portalu - 1611. godina.

U 18. st. Crkva je proširena i obnovljena, uređen je interijer i naslikane su zidne slike. U istom periodu nastale su i slike na platnu, nepoznatog autora, o kojima donosimo povijesno–umjetničku bilješku Višnje Bralić iz knjige Slikarska baština Istre (152 – 153).

Šest slika velikog formata s čudima Sv. Antuna Padovans-kog simetrično je razmješteno na bočnim zidovima crkve između prozora, oblikujući dekorativni friz neposredno ispod završnog vijenca. Slike su uokvirene bogato profiliranim štuko okvirima i vremenski se vežu uz obnovu interijera u 18. stoljeću. Brojna čudotvorna iscjeljenja, egzorcizmi, uskrsnuća i obraćanja pojavljuju se u biografijama ovog popularnog franjevačkog sveca tijekom 14. stoljeća i ubrzo zauzimaju središnje mjesto njegova kulta, vrlo raširenog u Istri. Na buzetskom ciklusu prikazani su prizori čudotvornih uskrsnuća, ozdravljenja i obraćanja, ikonografski definirani u Donattelovu ciklusu za glavni oltar u Basilici del santo u Padovi, odnosno na šesnaestostoljetnim reljefima u kapeli grobnice sv. Antuna u istoj crkvi.

Središnje mjesto u dekorativnom frizu uzduž bočnih zidova zauzimaju dvije slike najvećih dimenzija, postavljene jedna nasuprot drugoj. Lijeva ilustrira popularnu legendu o krivovjercu iz Toulousa koji se priklanja kršćanstvu nakon što je njegova mazga poklekla pred sv. Sakramentom u ruci sv. Antuna. na desnoj je prikazan svetac dok ozdravljuje bolesne i ne-pokretne.

Kompozicije su prilagođene izrazito izduže-nim formatima, s ritmičnom izmjenom krup-nih, pokrenutih likova u prednjem planu. Prate ih uznemireni svjedoci čudesnih doga-đaja koji naglašenim gestama izražavaju uzbuđenje.

Scena u kojoj sveti franjevac oživljuje umo-renog mladića smještena je na dijelu zida prema svetištu. Odnosi se na epizodu legen-de prema kojem se u Lisabonu dogodilo umorstvo mladića, a optuženi su bili roditelji sv. Antuna. Bezuspješno pokušavajući oslo-boditi nevino optužene, svetac zatraži da se tijelo izvadi iz grobnice te da oživjeli mladić potvrdi nevinost uhićenih.

Nasuprot ovoj sceni smješten je prizor Sv. Antun zacjeljuje nogu srditog sina, takođe jedno od najpoznatijih i najčešće prikazivanih čuda ovog sveca. Mladić tijekom ispovjedi priznaje da je udario vlastitu majku, na što Sv. Antun odgovara da "svaka noga koja je udarila majku ili oca zaslužuje da bude odsječena". Nesretni je sin u nastupu grizodušja nogu zaista i odsjekao, a svetac, saznavši za tragičan rasplet, učini da ona trenutačno zacjeli" ( Meier 1925.; 63).

Čudo lihvarovog srca i Čudo nerazbijene čaše smješteni su na bočnim zidovima prema glavnom ulazu i govore o djelima vezanim uz propovjedničku aktivnost sv. Antuna. Prvi prizor ilustrira legendu prema kojoj je sv Antun za vrijeme govora na grobu poznatog bankara i lihvara do-kazao da pokojnikovo srce nije u grudima, već je prona-đeno u škrinji s novcem. U drugom prizoru oborenom čašom koja se pri tome nije razbila sv. Antun uspjeva uvjeriti sumnjivca koji ne vjeruje riječima njegove propovjedi.

Tijekom 2002. god. se započelo realizacijom konzer-vatorsko-restauratorskih radova na slikarskom inven-taru crkve sv. Jurja u Buzetu. Do 2009. god. izvedeni su cjeloviti konzervatorsko–restauratorski radovi na ciklusu slika Čuda sv. Antuna Padovanskog, koji čini šest slika.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama

Zbog impozantnih dimenzija bočnih slika, te njihove manipulacije prilikom demontaže, izvođenja radova, te montaže, konzervatorsko–restau-ratorski radovi bili su vrlo kompleksni. Oni su zahtijevali dobru ekipiranost restauratora te angažman drugih profesija koje se bave ovom problematikom.

Radovi na slikama su pokrenuli sveobuhvatnu akciju obnavljanja crkve i spašavanja crkvenog inventara. Prošle je godine napravljen novi krov, što je bio preduvjet za očuvanje inventara. Ove godine započinju radovi na sanaciji stropa, stropnih slika i štukatura.

Zbog konstantnog djelovanja prevelike relativne vlage kao i djelovanja oborinske vode u crkvi, došlo je do velikih oštećenja odnosno prijetilo je propadanje slika. Platna su oksidirala
i opuštena, a slikani sloj boje i podloge je na dosta mjesta otpao naročito po rubovima. Zbog djelomičnog gubitka veziva slike su bile mutne i kompozicija nejasna.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s