Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Naš osvrt
 
Imam (li) zvanje

Piše: Ivan Bradarić
 
"Svjedočanstvo pobuđuje zvanja"

Sveti Ivan Marija Vianney, zaštitnik župnika i svećenika, često je naglašavao važnost svećenika u životu vjernika: "Ako negdje hoće uništiti vjeru, počinju time da protjeraju svećenike, jer tamo gdje nema svećenika, nema više niti misne žrtve, a gdje nema misne žrtve, propada vjera". Papa Benedikt XVI. je povodom 150. obljetnice smrti ovog uzornog i svetog svećenika proglasio Svećeničku godinu, tijekom koje je potrebno da svi vjernici mole za svoje svećenike, a svećenicima je to prigoda da upoznaju i shvate dostojanstvo svojega poziva.

Poseban naglasak u ovoj proslavi je i pismo koje Papa upućuje svim vjernicima povodom ovogodišnjega Svjetskog dana molitve za zvanja, što se obilježava u četvrtu vazmenu nedjelju, 25. travnja. Tema i naslov je: "Svjedočanstvo pobuđuje zvanja". "Koliko će naši napori koje ulažemo u promicanje zvanja uroditi plodom ovisi, naime, u prvom redu o Božjem besplatnom djelovanju, ali će ih, kao što to potvrđuje pastoralno iskustvo, potpomoći također kvaliteta i bogatstvo osobnog i zajedničkog svjedočenja onih koji su već odgovorili na Gospodinov poziv u svećeničkoj službi i posvećenom životu, jer njihovo svjedočanstvo može pobuditi u drugima želju da i sami velikodušno odgovore na Kristov poziv" – piše Papa. Zato poziva sve one koji su pozvani i koji su se odazvali Božjem pozivu na rad u vinogradu, da obnove svoj odgovor vjernosti, napose u ovoj Svećeničkoj godini.

Svjedočanstvo drugih osoba presudnu je ulogu odigralo kod brojnih svetopisamskih likova koje nam Papa ističe kao primjer. Ponajprije svjedočanstvo koje Ivan Krstitelj daje za Isusa. Zatim, uloga brata Andrije u životu sv. Petra. Njegovo pak svjedočanstvo izrašćuje iz susreta: "Našli smo Mesiju! - što znači 'Krist – Pomazanik'". (Iv 1,41-42). To se događa i danas – tvrdi papa: "Bog se služi svjedočanstvom svećenikâ, vjernih svome poslanju, da probudi nova svećenička i redovnička zvanja u službi Božjeg naroda" – i ističe tri vidika svećeničkog života. Prvi vidik je prijateljstvo s Kristom. Svećenik kao Božji čovjek koji pripada Bogu i koji pomaže drugima upoznati ga i ljubiti, mora njegovati duboku prisnost s Njime, ostati u Njegovoj ljubavi, ostavljajući prostora za slušanje njegove Riječi. Molitva je prvo svjedočanstvo koje pobuđuje zvanja. Kao drugi vidik svećeničkog i redovničkog života Papa ističe potpuno predanje samoga sebe Bogu. Svećenik se mora staviti potpuno u službu Bogu i ljudima, jer – tvrdi dalje Papa: "Povijest svakog poziva se gotovo redovito isprepliće sa svjedočanstvom nekog svećenika koji živi s radošću dar samoga sebe braći za Božje kraljevstvo". I na kraju, kao treći vidik koji mora karakterizirati svećenika i posvećenu osobu Papa ističe važnost života zajedništva. Izraz zajedništva je ljubav jednih prema drugima: "Na poseban način svećenik mora biti čovjek zajedništva, otvoren svima, kadar postići da čitavo stado koje mu je Gospodin u svojoj dobroti povjerio kroči složno, pomažući da se prebrode podjele, prevladaju razdori, izglade sukobi i nerazumijevanja, oproste uvrede." Papa naglašava kako je važna uloga svakoga svećenika i svake posvećene osobe prenositi radost služenja Kristu i pozivati sve kršćane da odgovore na sveopći poziv na svetost. "Tako je činio sveti Arški župnik – piše dalje Papa – koji je uvijek bio u doticaju sa svojim župljanima i "naučavao prije svega svjedočanstvom života. Iz njegova primjera vjernici su učili moliti." (Pismo povodom proglašenja Svećeničke godine, 16. lipnja 2009.)

Izazovna je ovo poruka što je papa Benedikt XVI. stavlja pred biskupe i sav vjerni puk. Nikoga ne oslobađa od odgovornosti, a osobito ne one prve prozvane: svećenike, koje poziva da postanu pravi celebrity. Ne onakvi kakve gledamo i pratimo po "Explozivima" i "Exkluzivima", nego takvi koji će uistinu biti poznati i koji će i druge pozivati da slave Boga, koji će prijateljevati s Isusom, koji će biti potpuno predani Bogu, čiji će životni stil biti zajedništvo sa svima, čiji će primjer života druge ljude dovesti do Isusa. Pomalo u strahu se kao svećenik pitam: imam li ovakvo zvanje prema normama koje postavlja Papa?

Tko se brine za odgoj kandidata i promicanje slike takvih svećenika? Biskupi i viši redovnički poglavari. Prvenstveno njima je povjerena zadaća odgoja svećenika kao i promicanje novih duhovnih zvanja. Hvalevrijedne su sve one inicijative koje biskupi i provincijali poduzimaju kako bi zaštitili dostojanstvo i ugled svećenika, ali valja biti iskren i priznati da je takvih inicijativa nedovoljno. Potreba za jačim, snažnijim i organiziranijim radom na polju promicanja duhovnih zvanja je više nego očita. Osobito je to izraženo u današnje vrijeme kada antipropaganda ne miruje, nego sve agresivnije nastupa kako bi ponizila ugled i čast svećeništva. U tu svrhu Sveti otac je pozvao sve svećenike iz cijeloga svijeta na trodnevni kongres u Rim, od 9. do 11. lipnja, povodom zaključenja Svećeničke godine. Ovaj susret će biti ispunjen predavanjima, svjedočanstvima, molitvom, ali i mogućnošću postavljanja pitanja Svetome ocu.

Nadam se da će ovom susretu nazočiti i brojni hrvatski biskupi i svećenici.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s