Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Vijesti
 
Utemeljena Bjelovarsko-križevačka biskupija

Piše: Benjamin Horvat
 
ZAREĐEN PRVI BISKUP NAJMLAĐE BISKUPIJE U HRVATSKOJ

Nakon što je papa Benedikt XVI. krajem prošle godine osnovao dvije nove biskupi-je u Hrvatskoj, i nakon što je na sveča-nom misnom slavlju 6. veljače ustanov-ljena Sisačka biskupija, slično slavlje održano je u središtu nove Bjelovarsko-križevačke biskupije. Tijekom misnog slavlja 20. ožujka zaređen je i prvi bjelo-varsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak.

Nakon što je apostolski nalog o ređenju biskupa Huzjaka pročitao nuncij Cassari, prigodnu homiliju održao je kardinal Bozanić. Na početku je čestitao Bjelovaru koji, kako je rekao, ovim danom postaje biskupskim gradom, i Križevcima koji dobivaju konkatedralno sjedište te daju novoj biskupiji nebeskog zaštitnika sv. Marka Križevčanina.

Značenje biskupskog ređenja

"Dragi brate Vjekoslave, za koji trenutak, nakon što, mi hodočasnička Crkva, zamolimo cijelu nebesku Crkvu za zagovor i zaštitu, položit ćemo ruke na Tebe. Prema apostolskoj predaji ovaj se sakrament podjeljuje polaganjem ruku i molitvom. Polaganje ruku obavlja se u tišini. Ljudska riječ zamukne. Duša se u tišini otvara Bogu, kako bi Bog svojom rukom dotaknuo čovjeka, prihvatio ga i uzeo pod svoje okrilje da bi sav postao Božja svojina, te kako bi sam pripadao Bogu i osposobio se ljude privoditi Bogu", riječi su kojima se kardinal Bozanić obratio novom biskupu.

Ističući simboliku otvorenog Evanđelistara nad izabranikovom glavom, Kardinal je istaknuo kako sveto Evanđelje objašnjava ono što vršimo i poziva nas da upremo pogled u Krista, velikog Pastira naših duša, Pastira svih pastira. Biskup, snagom punine svetoga Reda, vidljiva je slika samoga Isusa među vjernicima. Tom posebnom suobličenju, koje je djelo Duha Svetoga, treba iz dana u dan odgovarati življenom vjernošću, kako bi se što više očitovalo lice Kristovo na onima koje On izabire. Stoga, u korijenu biskupske službe nalazimo molitvu, taj stalni intimni odnos s Kristom, koji ispunjava biskupovo srce i suobličuje ga Isusovu Srcu dajući mu onu dimenziju očinstva koja je potrebna za vršenje pastirske službe.

Obraćajući se Bjelovarsko-križevačkoj crkvi, Kardinal je zahvalio za vjernu suradnju u Zagrebačkoj nadbiskupiji i to svima prezbiterima i đakonima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima i sjemeništarcima, vjernicima laicima. Pozvao ih je da novoga pastira, kojega im Papa šalje i po kojemu će biti među njima nazočan Gospodin Isus, Vrhovni Svećenik, prime s poštovanjem i ljubavlju, te da mu pomažu svojom molitvom i kršćanskom poslušnošću, kako bi zajedno bili sveta Kristova Crkva.

Ljubiti bližnjega po uzoru na Dobrog Pastira

Uslijedio je obred ređenja prvoga bjelovarsko-križevačkog biskupa Vjekoslava Huzjaka po rukama glavnog zare-ditelja, zagrebačkog nadbiskupa i metropolita kardinala Josipa Bozanića, te suzareditelja, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Maria Roberta Cassarija, i varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka.

Na kraju misnog slavlja u ime HBK čestitku novouspos-tavljenoj biskupiji i novozaređenom biskupu Vjekoslavu Huzjaku izrekao je predsjednik HBK đakovačko-osječki nadbiskup, Marin Srakić. Istaknuo je kako je svaki biskup i svećenik u svojim posebnim okolnostima pozvan trudom i naporom tražiti opseg svoga pastirskog služenja. Ljubiti bližnjega po uzoru Dobrog Pastira znači s njime dijeliti mentalitet, kulturu, iskustvo vlastitog naroda, svoga vremena i svoga kraja. To znači jednostavno biti prisutan, biti prijatelj, šutjeti i slušati. Znači isto tako biti blizak ljudima, uvijek u kontaktu s njima, s njima moliti i za njih moliti, dane provoditi s drugima i za druge. To znači po uzoru na Krista živjeti sa svojim narodom, sa svim ljudima dobre volje dijeliti radost i nade, očekivanja oslobođenja spasenja, prolaziti sa svima tvrdim putem ljudskoga života, rekao je nadbiskup Srakić.

Hrvatska sada ima 17 biskupija (uključujući Vojni ordinarijat). Ima pet nadbiskupa ordinarija, 12 biskupa ordinarija, tri pomoćna i tri umirovljena biskupa. Ukupno ima je 23 biskupa (Ika, foto: Mihael Sokol)

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s