Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Dan medija
 
Njemačko iskustvo

Piše: Ivan Penava, ivanpenava@gmail.com
 
Prisutnost vjerskih tema u programu državnih i komercijalnih televizija

Koliko je Katolička crkva zastupljena na televizijskim programima u Hrvatskoj? Pi-tanje je na koje nije teško odgovoriti, jer kad se malo bolje pogledaju programi hrvatskih televizijskih postaja, primjećuje se da jedino državna televizijska kuća HRT ima u svojem sastavu i religijski program. A što je s drugim televizijskim postajama?

Katolička televizija ili?

Iako je prošlo već 20 godina od pada ko-munizma, u Hrvatskoj se još uvijek primje-ćuje nesuživljenost televizijskih medija sa crkvenim životom većine hrvatskih građa-na. Ako izuzmemo Religijski program na HRT-u, koji redovito tjedno producira preko 210 minuta programa (nedjeljna sveta misa – 60 minuta, "Mir i dobro" – 30 minuta, "Riječ i život" – 60 minuta i "Ekumena" – 60 minuta), u očima drugih televizijskih voditelja i izvjestitelja pojam Crkva još uvijek obuhvaća samo biskupe i papu, te ne shvaćaju da je svaki vjernik dio Crkve i da se u Hrvatskoj odvijaju crkveni događaji koji okupljaju tisuće ljudi, a da na njima ipak ne sudjeluju sami biskupi.

Tu ubrajam mnoge festivale kršćanske glazbe, koncerte mladih zborova, dobrotvorne su-srete, obećanja mladih Framaša, susrete ministranata i dječjih zborova, obiteljske i bračne susrete, duhovne obnove i još mnogo toga što čini život jednog vjernika, a još uvijek se teško probija do televizijskih kamera.

Zato se već dugo vremena u Hrvatskoj provlači rasprava o osnivanju katoličke televizije. O tome je i za naš časopis u prosinačkom broju 2006. godine govorio i sam kardinal Bozanić. Njegov odgovor na ovo pitanje je bio: "Naime, valjalo bi promisliti je li nam potrebna vlastita televizija ili pak jaka producentska kuća koja bi radila kvalitetne vjerske programe, koji bi mogli naći svoje mjesto na već postojećim televizijama."

Da Crkva u Hrvata nije jedina koja promišlja o toj tematici, pokazuje nam i primjer prisutnosti Katoličke crkve na njemačkim televizijskim postajama.

Zajednički ured

Niti Njemačka biskupska konferencija nema jedinstvenu katoličku televizijsku postaju. No, zato su njezini povjerenici za crkvenu djelatnost na televiziji osnovali ured kojemu je cilj koordinirati i producirati crkvene emisije na raznim televizijskim postajama diljem Njemačke. Spomenuti ured se zove "Die Katholische Fernseharbeit" (prevedeno: "Katolička televizijska djelatnost"), a nalazi se u Frankfurtu. To je ujedno i zajednički ured triju televizijskih grupacija: ZDF-a (u kojoj su i programi: Kinderkanal, 3SAT i Phoenix), RTL-a i ProSiebenSAT.1 Media AG-a.

Djelatnici ovog ureda stvaraju određene televizijske emisije s crkvenom tematikom, od njezine početne koncepcije do emitiranja. Uz to savjetuju programske redakcije raznih televizija oko emitiranja emisija religiozne tematike.

Ured je uspostavljen 2001. godine s ciljem pripremanja određene ponude programa s crkvenom tematikom televizijskim postajama u cijeloj Njemačkoj. Daljna zadaća ureda je razvoj novih televizijskih formata s crkvenom tematikom i uključivanje tih formata u televizijske programe. Još jedna važna djelatnost jest razvoj medijskih formata prilagođenih internetskoj komunikaciji. Time se omogućava višenamjensko korištenje snimljenih emisija i njihovo produciranje na internetu.

Internetska stranica

Upravo tome služi i njihova internetska stranica www.kirche.tv na kojoj se svakodnevno može pronaći izbor emisija s religijskom tematikom što ih nude dnevni programi različitih televizijskih postaja u Njemačkoj. Uz pojedinu emisiju iznose se i detaljniji podaci, te komentar o samom sadržaju emisije.

Ovako izdvojene i na ovoj stranici prikazane emisije ne predstavljaju službenu crkvenu preporuku gledateljima, nego su samo istaknuti dio programske ponude koje pojedine televizijske postaje emitiraju. "Die Katholische Fernseharbeit" svojim radom na internetu želi olakšati vjernicima snalaženje u prebogatom televizijskom programu.

Voditelj ovog ureda je namještenik Njemačke biskupske konferencije, diplomirani teolog Ulrich Fischer, a unutar svojeg rada je zadužen za kontakt Crkve s televizijskim postajama ZDF i Kinderkanal. Prvi njegov pomoćnik je svećenik Dietmar Heeg, također namještenik Njemačke biskupske konferencije, a zadužen je za kontakt s televizijskim grupacijama RTL i ProSiebenSAT.1 Media AG-a. Ostali zaposlenici, kojih je desetak, ponajprije su teolozi koji na ovom poslu preuzimaju i ulogu televizijskog urednika. Ovdje se posebno zahvaljujem gđi Karoline Knop, koja nas je i upoznala s radom ureda.

Vlastite emisije

Ovaj ured redovito producira nekoliko vlastitih emisija: "Wort zum Sonntag" (Nedjeljna riječ) na ARD-u, "RTL-Bibelclip" na RTL-u, "So gesehen" (Tako gledajući) na SAT1-u i prijenos svete mise na ZDF-u. Produciranje posljednje tri navedene emisije ovaj ured naizmjence prepušta evangeličkim suradnicima, jer je broj katoličkih i evangeličkih vjernika u Njemačkoj podjednak.

Valja istaknuti da sam ured nema svoju snimateljsku ekipu nego se za svako snimanje unajmljuje nova ekipa. Ponekad se može dogoditi da sva tri djelatnika (kamerman, ton i režiser) budu iz tri različite privatne tvrtke.

Emisija "Wort zum Sonntag" traje do pet minuta, dok su ostale dvije emisije jednominutne. Prijenos svete mise nedjeljom je jedina duža emisija iz ove produkcije. Katolička misa i evangelička služba Božja se nedjeljom naizmjenično emitiraju na postaji ZDF, a poneko emitiranje bude i na postaji ARD (najčešće na njezinoj podružnici BR).

Kad se to sve zbroji, dolazi se do kojih 45 minuta tjednog emitiranja po pojedinoj konfesiji.

Je li to dovoljno?

Na spomenutu minutažu ponajviše otpada dvotjedno emitiranje svete mise. Zajedno s ostalim spomenutim emisijama niti to ne popunjava tjednu minutažu na koju Katolička crkva u Njemačkoj po zakonu ima pravo. Zato se djelatnici trude novim emisijama upotpuniti potražnju.

Djelatnici ovog ureda i u ostalim emisijama, koje nisu izravno povezane s Crkvom, pokuša-vaju istaknuti njihovu religioznu dimenziju i duhovnu dubinu.

Tako se može izdvojiti primjer televizijske najave za film "Red letenja" s glumicom Jodie Foster. Radnja filma se odnosi na majku koja brižljivo traži svoje dijete koje se za vrijeme leta avionom izgubilo. Najava filma je popraćena citatom iz Svetoga pisma, koji upućuje na Božju ljubav prema čovjeku: "Može li žena zaboravit' svoje dojenče, ne imat` sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću" (Iz 49,15).

Poneke televizijske postaje se odlučuju za vlastite kontakt-emisije, u kojima je voditelj svećenik. Takav primjer je televizijska postaja N24, koja ima tjednu emisiju "Um Gottes Wil-len" (Za Boga miloga), koju vodi franjevac kapucin Paulus Terwitte.

Privatne katoličke postaje

Kao što smo primijetili, Njemačka biskupska konferencija nema svoju katoličku televiziju, nego preko ovog ureda koordinira, savjetuje i snima vlastite emisije za pojedine televizijske postaje. No, to ne znači da ipak ne postoje privatne katoličke televizije u Njemačkoj.

Ovdje valja istaknuti Kephas-Fernsehen (K-TV), koja je osnovana 1999. godine kao jedinstvena postaja za Njemačku, Austriju i Švicarsku. Glavni urednik joj je umirovljeni svećenik Hans Buschor, a u njezinu osnivanju su sudjelovale različite udruge. Program se emitira 24 sata dnevno, a poneke emisije se pojavljuju i na drugima televizijskim postajama.

Tu je još i posebna postaja Bibel-TV (Biblijska televizija), koja je također privatnog karaktera. Ova postaja se bavi tumačenjem Svetoga pisma, a u njezinu djelovanju sudjeluje i Njemačko biblijsko društvo.

Postaja EWTN - Eternal Word Television Network (Vječna Riječ televizijska postaja) najveća je katolička postaja u cijelome svijetu. Njezino emitiranje u Njemačkoj sadrži i program na njemačkom jeziku, koji svakodnevno traje od 18 do 22 sata.

Poneke biskupije same organiziraju redovito snimanje televizijskih emisija. Primjer za to su biskupija Rottenburg-Stuttgart i nadbiskupija Freiburg, koje zajedno s evangeličkom zemaljskom crkvom Württemberg snimaju vlastitu emisiju ALPHA & OMEGA, koju onda emitiraju različite postaje.

Na isti način zajednički djeluju nadbiskupije Bamberg i München-Freising, biskupije Eichstätt, Passau, Würzburg, te nekoliko crkvenih udruga i organizacija koje s evangeličkom zemaljskom Crkvom pripremaju emisiju "Immer wieder sonntags ... Kirche in Bayern" (Uvijek nedjeljom... Crkva u Bavarskoj).

Učiti na primjeru

Kao mlada država možemo i na ovom primjeru učiti. Ako budemo samo usporedili minutažu koju Katolička crkva službeno ima na njemačkim televizijskim postajama, s minutažom koju ima na hrvatskim televizijskim postajama (ponajviše na HRT-u), a to je 45 minuta tjedno prema hrvatskih 210 minuta, onda smo mi u prednosti. Uz to vlastita produkcija s unaj-mljenom snimateljskom ekipom je vrlo skupa, pa zato ovaj ured niti ne stvara višeminutne emisije.

No, s druge strane, navedeni primjeri pokazuju kako je Crkva prisutna na različitim televi-zijskim postajama u Njemačkoj kroz mnoge druge načine, koji se ne mogu mjeriti minutažom. Jednostavno, pojavljivanje vjernika u dnevnim vijestima ili davanje prostora nekim mjesnim crkvenim događajima, te isticanje duhovne dimenzije nekog filma također je veliki pokazatelj prisutnosti Crkve na televiziji. Stoga je zastupljenosti Katoličke crkve na televizijskim postajama u Hrvatskoj još uvijek otvoren veliki prostor koji može i bez osnivanja katoličke televizije osvojiti. Pitanje je samo imaju li ostale televizijske postaje u Hrvatskoj, osim HRT-a, smjelosti zajedno s Crkvom zakoračiti u duhovno područje vjernika, pa ako je potrebno, stvarajući i zabavne emisije duhovnog karaktera.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s