Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Kamen po kamen
 
O kumovima

Piše: Nikola Kuzmičić
 
Svjedok, uzor i poticaj vjere

Svetoga Pavla obično nazivamo apostolom narodâ. On je neumorno propovijedao Evanđelje i širio kršćanstvo. No, često se zaboravljaju dvojica koji su pomogli Pavlu na putu obraćenja te na početku javnoga djelovanja. Prvi od njih je Ananija, čovjek pobožan, koji je, kako reče Pavao prisjećajući se svog susreta s njim, uživao dobar glas u Židova nastanjenih u Damasku. I baš po tom susretu s Pavlom osta Ananija upamćen. Naime, zapisano je da Ananija Pavlu, milošću Božjom povrati vid, da može istin-ski vidjeti, pouči ga o radosnoj vijesti Isusa Nazarećanina, koji je Krist, krsti ga i objavi mu Božji naum. Nakon tog susreta Pavao je, potaknut Božjim Duhom po Ananiji, počeo postajati najvatreniji propovjednik evanđelja među poganima, a Ananija je ostao učenik iz Damaska, čovjek pobožan.

Pavao je bio na glasu kao progonitelj Crkve i stoga je, došavši u Jeruzalem, izazvao nevjericu govorom o svom obraćenju pred Damaskom. Pače, zapisano je da ga se svi bojahu.

Odnos prema Pavlu je promijenjen tek kada se pojavio drugi ključni čovjek s početka Pavlova djelovanja. Kada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi što se dogodilo. Na temelju Barnabina svjedočanstva Pavao je prihvaćen.

U ovo vrijeme crkvene godine običava se pristupiti početku sudjelovanja u euharistijskoj gozbi Tijela i Krvi Kristove te primanju sakramenta potvrde.

Svjedočanstvo o našem životu u skladu s Evanđeljem su plodovi po kojima se prepoznajemo. Ali svjedočanstvo o našoj temeljnoj opredijeljenosti za Isusa koji je Krist mogu dati i ljudi koji nas poznaju. Stoga Crkva traži da svatko, tko želi primiti sakrament potvrde, bude doveden pred nasljednika apostolâ u pratnji kuma. Kum je onaj koji će pred zajednicom posvjedočiti da je kandidat za primanje sakramenta osoba koja je zrelim promišljanjem prihvatila Isusovu Radosnu vijest o Bogu Ocu i da je otvorena za poticaje Duha. Osim toga, kumu je dužnost da kandidatu prijazno pokazuje kako se ostvaruje evanđelje u vlastitom i društvenom životu, da mu pomaže u sumnjama i tjeskobama te da daje svjedočanstvo i bdije nad rastom vjerskog i sakramentalnog života kandidata čiji je kum.

Uspoređujući razloge radi kojih je u Crkvi uvedena služba kuma i suvremenu praksu, uočava se golemi raskorak. Potrebno je stoga čuti, razumjeti i prihvatiti što znači biti kum i koje se obveze pritom na sebe preuzima. Potrebno je uozbiljiti se i razborito birati osobe koje ćemo za sebe ili svoju djecu izabrati da im budu kumovi. Jednako tako je potrebno pristupiti službi kuma kao vjerničkom poslanju u sklopu zajednice onih koji u Krista vjeruju.

Tek kada se taj dio napravi kako treba i pošto postanemo otvoreni darovima Duha Svetoga, moći ćemo, poput svetoga Pavla smiono propovijedati u ime Gospodnje.

I zahvaljivati Bogu za svoje katehiste i kumove. Kao što je, vjerujem, i sv. Pavao zahvaljivao Bogu za Ananiju i Barnabu.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s