Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Pedagog u obitelji
 
Heureka

Piše: Mara Čović, pedagog
 
Razvijanje kreativnosti kod djece

Dobro je znana činjenica da većina velikih izuma svoje otkriće duguje tek kratkom trenutku nadahnuća. Naravno, tome prethodi mnogo mukotrpnog rada, ali pravu prekretnicu čine, recimo, pad neke jabuke ili uzavrela voda u čajniku ili prelijevanje vode preko ruba kade. U promatračevoj glavi nešto klikne i odjednom sve sjeda na svoje mjesto.

Kreativnost je mentalni proces koji dovodi do novih rješe-nja, ideja, zamisli, umjetničkih formi, teorija i produkata koji su jedinstveni i novi. Riječ je latinskog podrijetla - "creare" znači stvarati, rađati. Kreativnim nazivamo ono što je originalno, novo, neuobičajeno, spontano... Kreativ-ne osobe imaju osobine kao što su: otvorenost, produk-tivnost, fleksibilnost, sposobnost pronalaženja novih ideja. Često se kao sinonimi za kreativnost koriste riječi genijalnost i originalnost.

Klinci kreativci

Svi poznajemo jedno ili više djece u školi, koja na kreati-van i poseban način rješava postavljene zadatke. Marko je učenik petog razreda, koji svojom kreativnošću iznenađuje učitelje, roditelje i učenike. On postavlja neobična pitanja u tijeku nastave, uvijek ima originalan odgovor na postavljena pitanja, izmišlja priče, problemske zadatke rješava crtanjem uz dodatna objašnjavanja, uvijek je spreman za šalu i igru, kod kuće na slične načine rješava obiteljske probleme, što roditelje zbunjuje. Oni doista misle da je njihov Marko drugačije dijete od njihove druge djece. U školi su potražili pomoć razrednice i pedagoginje. Savjetovano im je da i dalje potiču Markovu kreativnost, a u školi je uključen u dodatnu i izbornu nastavu i izvanastavne aktivnosti.

Tko je i kada kreativan?

Za razliku od prijašnjih pogleda na kreativnost danas je važno znati da svatko može biti kreativan i da se može biti kreativan na svim životnim područjima. Kreativan je kuhar kada stvori novo jelo, kreativni su roditelji kada naprave nove igre i igračke za svoju djecu, kreativna je krojačica kada smisli novi model, kreativna je učiteljica koja na nov način podučava djecu u školi...

H. Roth definira kreativnost u svakodnevnom životu na sljedeći način: "Tko, kada je to potrebno, može ogradu pretvoriti u ljestve, zavjesu u haljinu, sanduk u stol, krpu u lutku, metlu u plesačicu, stolicu u stroj, u tom je trenutku kreativan. Kreativnost je važna sa stanovišta suvremenog društva. Znanstveno-tehnički napredak se sve više ubrzava, zato sve se više traži intelektualni i kreativni rad. Društvene pojave i odnosi su u suvremenom svijetu sve složeniji pa se ne mogu rješavati samo učenjem činjenica, zato djecu trebamo sve više učiti rješavanju problema".

Kreativnost je važna i s gledišta pojedinca. Kreativan rad pruža nam više zadovoljstva i sreće. Razvoj kreativnosti postavlja se kao jedan od ciljeva školovanja. Međutim, ona se ne može zahtijevati od učenika, nju treba razvijati u nastavi, koja to omogućava. Kreativno mišljenje mogu ograničavati zahtjevi da se obuzda mašta, da se "misli kao i drugi", da se kreće sigurnim, poznatim i prihvaćenim putovima. Nastava koja u najvećoj mjeri potiče stvaralačko mišljenje zove se heuristička nastava. U njoj učitelj vodi učenika korak po korak prema cilju. Otkriva mu pojedine dijelove gradiva očekujući da na određenom stupnju sam otkrije konačno rješenje i pri tome doživi tzv "aha-doživljaj". To je onaj doživljaj koji imamo kada naglo uvidimo rješenje koje je prije toga bilo skriveno. To je doživljaj koji je imao Arhimed kad je prema predaji uzviknuo: "Heureka" - "Otkrio sam"!

Da bismo poticali kreativno mišljenje, trebamo u svakom trenutku rada, davati mogućnost djeci da sama otkrivaju veze, uspoređuju i stvaraju novo. Istraživanja pokazuju neka specifična obilježja obitelji iz kojih potiču kreativna djeca - to su obitelji u kojima se cijene dječji interesi, nezavisnost i preuzimanje rizika. Odrasle osobe, učitelji i roditelji, mogu poticati kreativnost djece na brojne načine i na različitim područjima:

• Postavljanjem pitanja koja pobuđuju mišljenje - Tko? Kada? Gdje? Kako? Zašto? Objasni? Na koji još način možeš?

• Igrama originalnih odgovora - npr. Što je sve crveno, mekano i okruglo?

• Igre riječima - povezivanje, premetanje i dr...;

• Izmišljanjem nastavka priče ili drukčijeg kraja - na neobičan način...;

• Pronalaženjem veza - npr. Što je zajedničko slonu i lokomotivi?

• Različitim uporabama - npr. Za što sve može poslužiti olovka?

• Dovršavanjem jednostavnih crteža na što zanimljiviji način;

• Smišljanjem i dodavanjem različitih pokreta;

• Problemskim pričama - pričati i pisati priče iz različitih kultura i zemalja,

• Smišljanjem zajedničkog ritma i glazbe kao pratnje teksta ili pokreta;

• Izražavanjem osjećaja i glazbe bojama i na brojne druge načine.

Za kreativno mišljenje i ponašanje potrebno je imati pouzdanje u vlastita prosuđivanja i hrabrost zalaganja za vlastite ideje. Stoga, djecu trebamo poučavati i kritičnom prosuđi-vanju, a ne preuzimanju tuđih ideja. S druge strane, rad se sve više treba odvijati timski pa je potrebno učiti djecu suradnji i rješavanju sukoba.

Kako poticati kreativnost kod djece?

Omogućiti djeci igru na njihov način i pomoći odlazak u maštu.
Ohrabriti djecu da pronalaze nove načine rješavanja problema.
Poticati djecu da otkrivaju svijet oko sebe, da sami izvode zaključke, da uspoređuju i traže vezu među pojavama u prirodi.
Poticati dječje interese kao što su istraživanje, prikupljanje podataka o onome što ih zanima.
Poticati nezavisnost i preuzimanje rizika za urađene zadatke.
Poticati djecu u stvaranju vlastitog mišljenja te ga znati braniti uz argumente.
Ohrabriti djecu i pokazati da cijenimo njihov trud i samostalnost.
Njegovati smisao za humor, jer humor pruža pogled na probleme iz druge perspektive.
Dragi roditelji i učitelji, potičite djecu u razvijanju njihove kreativnosti, jer to će im pomoći u odrastanju i ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Nadam se da će Marko u školi i obitelji osloboditi svoju kreativnost, koja se svakodnevno razvija i nadograđuje.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s