Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Pravnik odgovara
 
Koliko se puta dnevno možemo (smijemo) pričestiti?

Odgovara: dr. fra Smiljan Dragan Kožul
 

Poštovani fra Smiljane, rado bih da mi odgo-vorite s obzirom na primanje svete pričesti – kada i koliko se vjernik može pričestiti. Prvo, koji su uvjeti za redovito primanje svete pri-česti. Na primjer, ja sam čula, ako presko-čim nedjeljnu svetu misu, da se slijedeće nedjelje ne smijem pričesti ti bez ispovijedi. Je li to istina?

Drugo, ima slučajeva kada smo u prilici pri-čestiti se i dva, ili više puta dnevno. Smije li se to? Neki kažu da, neki ne. Ne shvaćam. Kako svećenici mogu imati po dvije ili tri mise dnevno, a mi se vjernici ne možemo pričestiti više puta?

Vjerujem da ste razumjeli moja pitanja te vam unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

Franka, Rijeka

Poštovana Franka!

Drago mi je da ste postavili ova pitanja, jer nažalost ima čak i pastoralnih djelatnika koji ne poznaju sadašnje zakonodavstvo Crkve u svezi s pričešćivanjem. Postavili ste nekoliko pitanja pa ću pokušati na njih odgovoriti.

Vaše prvo pitanje glasi: koji su uvjeti za redovito primanje svete pričesti. Na to pitanje najbolje Vam odgovara sveti Pavao u Prvoj poslanici Korinćanima, jedanaesto poglavlje, od 17. do 33. retka. Sveti Pavao traži od Korinćana da se svatko najprije ispita: "…te onda jede od kruha i pije od kaleža, jer tko god nedostojno jede ovaj kruh ili nedostojno pije ovaj kalež Gospodnji, bit će odgovoran za tijelo i krv Gospodnju". Prema tome, prvi uvjet za primanje svete pričesti jest: čisto srce. Nažalost, danas ima jako puno vjernika koji, premda žive u teškom grijehu, redovno idu na svetu pričest. Sveti Pavao za takve ističe: "… da onaj tko s grijehom u srcu jede i pije, osudu svoju jede i pije". Baš zato tko zanemari nedjeljnu svetu misu, trebao bi se ispovjediti za tu nemarnost, ako želi pristupiti svetoj pričesti. Nesudjelovanje svetoj misi nedjeljom i zapovjedanim blagdanima opravdava jedino bolest ili nemogućnost da se na svetoj misi sudjeluje.

Ovdje želim naglasiti da ima dosta vjernika koji smatraju da se uvijek treba ispovjediti prije primanja svete pričesti, što nije točno, odnosno nije ispravno. Ako vjernik nema teškoga grijeha, može ići svake nedjelje na svetu pričest bez prethodnog ispovijedanja. Ispovjediti se prije svete pričesti treba uvijek kada netko ima teški grijeh na duši.

Poštovana Franka, posebno mi je drago da ste postavili drugo pitanje: "…ima slučajeva kada smo u prilici pričestiti se i dva, ili više puta dnevno. Smije li se to? Neki kažu da, neki ne". Na Drugome vatikanskom saboru, u konstituciji o Svetoj Liturgiji biskupi su naglasili da savršeno sudjelovanje u euharistiji uključuje i primanje svete pričesti. Zato se u kanonu 918 kaže: "Veoma se preporučuje da vjernici primaju svetu pričest u samome euharistijskom slavlju; onima koji je zbog opravdanog razloga mole neka se podijeli izvan mise, uz obdržavanje bogoslužnih obreda". Ovu sam odredbu prenio i zato što ima nekih koji tvrde da se sveta pričest ne smije podjeljivati izvan svete mise, što nije točno, jer Crkveni zakonik dozvoljava da se sveta pričest: "…zbog opravdanog razloga može zatražiti… izvan mise … i neka se podijeli" (usp. Kan. 918.)

Što se tiče primanja svete pričesti dva ili više puta dnevno, evo kako stoje crkvene odredbe. Primanje svete pričesti drugi put u istom danu dozvoljeno je jedino u tijeku svete mise na kojoj vjernik sudjeluje, čime je Crkveni zakonik uvažio preporuku Svetoga Sabora, da vjernici prime i svetu pričest kada sudjeluju u svetoj misi. Evo kanona u kojem je Crkva to odobrila: "Tko je već primio presvetu euharistiju, može je ponovno istoga dana primiti samo u euharistijskom slavlju u kojem sudjeluje" (Kan. 917). Evo, draga Franka, odredbe Zakonika Katoličke crkve kojom se vjernicima dozvoljava da se "ponovno istoga dana mogu pričestiti". U kanonu je upotrijebljena latinska riječ "iterum eadem die suscipere = ponovno se istoga dana pričestiti". Kada je ovaj Zakon stupio na snagu koncem studenog 1982., svi su smatrali da to "ponovno" može značiti, dva, tri, pa čak i više puta, ako se sudjeluje na svetoj misi. Budući da je bilo dosta vjernika koji su u tome pretjerivali primajući svetu pričest puno puta na dan, zatraženo je od Papinske komisije za tumačenje (interpretaciju) Kodeksa da službeno izjavi što znači "iterum eadem die suscipere = ponovno se istoga dana pričestiti", na što je Komisija odgovorila da riječ "ponovno" treba tumačiti drugi put isti dan. Jasno je da ostaju na snazi oni dani kada ima više svetih misa istog dana, kao na primjer na Božić: polnoćka, jutarnja i dnevna sveta misa, ili na Dušni dan, kada svaki svećenik može služiti tri svete mise, da se i vjernici na te dana mogu pričestiti tri puta.

Upozoravam da se događa da neki svećenici znaju prigovoriti vjernicima ako se pričeste ujutro, pa opet na večer, dapače znaju im uskratiti svetu pričest. Oni to ne bi smjeli, jer kao što smo vidjeli da je Crkva u gore citiranom kanonu dala svakom vjerniku mogućnost da se istog dana može pričestiti dva puta, s napomenom da se druga sveta pričest može primiti isključivo pod svetom misom na kojoj sudjeluju.

Što se tiče Vaše primjedbe da svećenici ponekad služe dvije pa čak i po tri svete mise istog dana, dajem Vam na znanje da oni mogu služiti svaki dan jednu svetu misu, ali da radi potrebe vjernika svećenici imaju dozvolu da mogu odslužiti dvije pa čak i tri svete mise. Recimo, ako je župnik sam pa ima župu koja obuhvaća dva ili tri sela, jasno je da se on mora truditi da nedjeljom bude misa u sva tri sela, a da i preko tjedna bude svetih misa u sve tri crkve. Isto tako dijeljenje svetih sakramenata krštenja, krizme, bolesničkog pomazanja, svete mise sprovoda, zahtijeva da neki svećenik mora odslužiti dvije ili tri svete mise istoga dana. Potreba vjernika je razlog zašto svećenik može služiti dvije pa čak i tri svete mise.

Nadam se da sam odgovorio na Vaša pitanja. Pozdravljam Vas i želim Vam milosno sudjelovanje na svetim misama i pričešćivanje.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s