Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
S Antunom kroz sliku i riječ
 
Svladana smrt
 

Smrt svetih je prava svetkovina, povratak u dom, nježni Očev zagrljaj.
Zbog toga sveti, suočeni sa smrću, mogu pjevati:
"Hvaljen budi, moj Gospodine, zbog sestre naše tjelesne smrti!"
Strah od smrti može nadvladati samo vjera.
Ne umorimo se ponavljati: "Gospodine, umnoži nam vjeru!"

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s