Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Hrvatski areopag
 
Crkva i medicina pred izazovom alternativne medicine

Piše: dr. sc. Josip Blažević (hrvatski-areopag@ofmconv.hr)
 
Zbornik izišao iz tiska!

Obavještavamo čitatelje našega časopisa, osobito sudionike Simpozija, da je zbornik Crkva i medicina pred izazovom alterna-tivnih iscjeliteljskih tehnika izišao iz tiska i predstavljen 31. listopada 2010. godine u dvorani sv. Franje na Svetomu Duhu u Zagrebu. Zbornik sadrži radove istoimenoga interdisciplinarnog znanstvenog simpozija koji je održan u prostorijama Pastoralno-ga instituta Zagrebačke nadbiskupije od 13. do 15. studenoga 2009. godine u organizaciji Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Pastoralnoga instituta Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Grada Zagreba.

Zdravlje u službi spasenja

Polazište organizatora Simpozija bila je svijest o neprocjenjivoj vrijednosti zdravlja kao Božjega dara, o kojemu smo dužni skrbiti kao o "povjerenu talentu" (usp. Mt 25,14–30), ali zdravlja u najširemu smislu te riječi, integralnog (holističkog) zdravlja, koje obuhvaća "duh, dušu i tijelo" (usp. 1 Sol 5,23), ne zabo-ravljajući pritom da je čovjekov život najveća, ali ne i apsolutna vrijednost na zemlji. Čovjekov je ovozemaljski život stvarnost u službi onostranosti i kao takav, kroz prizmu vjere, punu afirmaciju može postići istom u onostranosti, u protivnomu će strah od smrti paralizirati njegov prirodni tijek. Utopija je očekivati od medicine da doskoči smrti i osigura vječni život u ovostranosti.

Trgovina zdravljem

U očuvanje zdravlja i liječenje od bolesti uložena su (a i dalje se ne prestaju ulagati) golema sredstva i napori generacija najvećih umova čovječanstva, što je plemenito i divljenja vrijedno djelo, zahvaljujući kojemu je dob ljudskoga života produljena, a kvaliteta života podignuta. Nemoguće je, međutim, previdjeti "trgovinu zdravljem" koja se poput bršljana obavija oko zdrava stabla razborite skrbi za zdrav, dug i kvalitetan život. Razne su farmace-utske i kozmetičke tvrtke te druge interesne skupine i pojedinci prepoznali u prenaglašenoj brizi za zdravlje i njegovano tijelo (kulturi zdravizma) te strahu od smrti mogućnost lake zarade i njoj sve podredili; kupljenim istraživanjima i tendencioznom interpretacijom njihovih rezultata nekih korumpiranih autoriteta svjetskoga glasa eksploatiraju se ljudska taština, neukost i naivnost. Posebnu kategoriju predstavljaju šarlatani. Slični su netom spomenutima po tome što i njih pokreće profit. Od spomenutih se, međutim, razlikuju po tome što nemaju nikakvu formalnu medicinsku izobrazbu pa im ne preostaje drugo nego svoje "sposobnosti" mistificirati pripisujući im nadnaravno podrijetlo, rad na "svetim energijama", "inteligentnim energijama" ("bioenergijama"), asistenciju "duhova vodiča" ili "reiki vodiča" itd.

Od njih treba razlikovati vjerske službenike koji nad pripadnicima vlastite religije molitvama od Boga traže ozdravljenje i za to ne traže nikakvu materijalnu korist. Oni ozdravljenje ne smiju nikome obećavati kao niti ikoga odvraćati od primjene klasične medicine. Moliti za zdravlje je legitimno, zahtijeva istinsku poniznost, jer o Bogu ovisi uslišanje molitava.

Uvjeti za dijalog

Mogući partner u dijalogu s religijom (Crkvom) i konvencionalnom medicinom mogu biti predstavnici "nekonvencionalne" ("tradicionalne", "komplementarne" ili "alternativne") medicine, koji imaju primjerenu formalnu medicinsku izobrazbu (makar ona u Hrvatskoj i ne bila uvijek priznata i nostrificirana), stečenu u zemlji ili u inozemstvu, koji su raspoloživi demistificirati svoje iscjeliteljske tehnike i na akademskomu nivou podvrći ih strogoj znans-tvenoj provjeri kako bi se utvrdilo, u prvomu redu da nisu štetne, a zatim i da su djelotvorne. To su znanstvena pravila koja moraju jednako vrijediti za konvencionalnu medicinu kao i za sve oblike nekonvencionalne medicine.

Jedinstvenost Simpozija

Simpozij je bio jedinstven po tome što je prvi put u Hrvatskoj, za istim stolom u dijalogu, okupio međusobno različite, svjetonazorom i naobrazbom često i suprotstavljene strane koje su pokušale izreći svoja stajališta i saslušati drugoga u njegovoj različitosti te u diskusiji odvagnuti međusobne argumente. Na njemu je izlaganje održalo trideset i troje predavača, među kojima su bila dva akademika, četiri magistra znanosti (specijalista), pet kvalificiranih predstavnika pojedinih alternativnih iscjeliteljskih tehnika (bioenergetičari su, iz zdravstve-nih razloga, ispričali svoju odsutnost na sam dan njihova nastupa) i dvadeset i dva doktora znanosti. Makar u mnogo čemu nije postignuto suglasje, organizatori se slažu sa sudionicima koji smatraju uspjehom već to da je došlo do susreta i iskrena razgovora.

Sadržaj Zbornika

Zbornik ima 500 stranica i sadrži dragocjene priloge uglednih izlagača koji su svojom intrigantnošću i stručnošću zadivili slušatelje već na samome simpoziju. Riječ je o veliku i recenziranu Zborniku koji sigurno predstavlja golem doprinos za područje medicine, alternativne medicine, ali i drugih znanstvenih disciplina. U njemu će svatko koga zanima područje alternativne medicine moći pronaći bogatu riznicu informacija i pouzdan vodič kroz ovo nepregledno područje koje nije lišeno mogućih opasnosti. Dobro će doći svakome koji želi čuti sve strane i sam odvagnuti sve argumente.

Preostaje nam vjerovati da će i radovi s ovoga Simpozija unijeti nešto više svjetla u neprokrčeno područje alternativnih iscjeliteljskih tehnika i poslužiti kao pomoć onima koji će sudjelovati u zakonskomu reguliranju nekonvencionalne medicine pri ulasku Hrvatske u Europsku uniju kako bi u Hrvatskoj bilo što manje šarlatana, a što više zadovoljnih korisnika zdravstvenih usluga.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s