Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Pedagog u obitelji
 
Nasilje među mladima

Piše: Mara Čović, pedagog
 
Možeš izabrati i drugačije ponašanje!

Nasilje među mladima definira se kao ponašanje između dvoje ili više mladih ljudi s ciljem kontrole, moći i zastrašivanja. Možemo ga svesti na nekoliko tipova: fi-zičko nasilje, emocionalno ili psihičko nasi-lje, seksualno nasilje, ekonomsko nasilje, kulturalno nasilje.

Fizičko nasilje manifestira se u različitim oblicima fizičkog zlostavljanja, a za poslje-dicu ima nanošenje ozljeda. Uključuje po-našanja kao što su: šamaranje, udaranje rukama, nogama i predmetima, guranje, čupanje kose, ugrize i opekotine, zaključavanje i ugrožavanje slobode kretanja i, nažalost, nanošenje ozljeda opasnih po život.

Nažalost, prije nekoliko mjeseci naše malo mjesto (Županja) potresla je smrt mladića, koji je subotnju večer poželio provesti s nekoliko prijatelja u susjednom mjestu. Mirna večer nije ništa najavljivala, osim zabave sa prijateljima, koji slušaju i vole sličnu glazbu.

Nakon druženja u kafiću, krenuo je za jednom prijateljicom, koja je morala kući. Ostao je sam i naišao na dva momka koji su, iz samo njima znanih razloga, počeli izazivati svađu, kasnije smo doznali da je povod bila neobična frizura, koju je mladić imao. Užasno žalostan razlog da se nekoga pretuče do smrti i ostavi na asfaltu u nesvijesti. Tužna vijest se brzo proširila. Nesretni mladić je pronađen mrtav.

S ovim i sličnim tragedijama često nas upoznaju mediji, koji na svojim naslovnicama donose ove tužne i strašne vijesti.

Emocionalno ili psihičko nasilje očituje se u verbalnim i emocionalnim prijetnjama i ucjenama, govorenjem pogrdnih riječi, izolacijom od prijatelja i/ili obitelji, nazivanjem pogrdnim imenima, kontroliranjem nečijeg ponašanja, kretanja, govorenja i odijevanja.

Seksualno nasilje odnosi se na spolno uznemirivanje, kao što su dobacivanje i uvredljivi komentari, ili bilo koji oblik fizičke seksualne aktivnosti (prisilno ljubljenje i dodirivanje, prisilni spolni odnosi) bez pristanka druge osobe.

Ekonomsko nasilje uključuje krađu, uzimanje i/ili iznuđivanje novca.

Kulturalno nasilje podrazumijeva vrijeđanje na nacionalnoj, religijskoj i rasnoj osnovi.

Neki od uzroka nasilnih ponašanja među mladima

Pristup u kojem sagledamo, objasnimo i razumijemo nasilna ponašanja pomaže i osigurava učinkovite načine intervencije i prevencije.

Prema sociološkom modelu nasilje se promatra u širem kontekstu općega društvenog nasilja. Za nasilna ponašanja odgovornima se smatraju obitelj i društvo u kojemu živimo.

Različiti socio-ekonomski, strukturalni i drugi društveni čimbenici, poput siromaštva, prenapu-čenosti, izolacije, nepovoljnih radnih uvjeta, kulturnih vrijednosti, utjecaja medija, dostup-nosti oružja i drugih.

Jedan od novijih modela koji objašnjava nasilno ponašanje među mladima je prisutnost nasilja u medijima.

Rezultati istraživanja ističu da postoje moguće kratkotrajne i dugoročne posljedice nasilnih sadržaja u medijima, kao i izvješćivanja o nasilju, na ponašanja i stavove mladih.

To su: učenje novih oblika nasilnog ponašanja, učenje o obilježjima nasilja u stvarnom životu, stvaranje nasilne slike svijeta, povećanje tolerancije na nasilje i usvajanje stavova o njegovoj prihvatljivosti, oponašanje nasilnih ponašanja viđenih u medijima, pojačavanje agresivnih misli i osjećaja vezanih za agresiju. Sve to povećava vjerojatnost agresivnih reakcija.

Psihološki model upućuje na to da nasilje valja objasniti psihološkim osobinama pojedinca koji sudjeluje u njemu, bilo kao žrtva ili počinitelj, te promatrati njihov međusobni odnos, osobine ličnosti i eventualna psihopatološka odstupanja.

Integrativni model spaja oba modela, te u objašnjenju nasilja propituje ulogu kulturnih vrijednosti medija, nezaposlenost roditelja i mladih, izolacije i dostupnost oružja s jedne strane, te psiholoških karakteristika pojedinca uključenih u nasilje s druge strane.

Nekoliko preporuka djeci i mladima

ŠTO MOŽEŠ UČINITI KAD VIDIŠ
NASILJE I ZLOSTAVLJANJE DRUGIH?

Nemoj pristajati na nasilje! I ti možeš pomoći!
Možeš izabrati i drugačije ponašanje!
Nije potrebno da se uključuješ u tučnjavu. Možeš tako i sam dobiti batine, a drugima se može činiti da si i ti zlostavljač!
Reci nekome od povjerenja što se događa.
Ne daj da te nagovore da i ti sudjeluješ u zlostavljanju nekoga, makar to bilo u šali!
Pokušaj se sprijateljiti s onime koga maltretiraju!
Ako si sve pokušao, a čini ti se da nema rezultata, nemoj se osjećati krivim. Uvijek i ponovno treba pokušati!

Zapamti! Žrtva treba podršku!

Dragi mladi prijatelji, ako doživljavate nasilje i nemate se kome povjeriti, nazovite Hrabri telefon (u nekim gradovima ima i drugih telefona i nevladinih udruga koje možete nazvati s povjerenjem).

Broj Hrabrog telefona je:
0800-0800

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s