Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Prigodno
 
Osmijeh Crne Gospe

Piše: Teo Miles
 
Obnovljen kip Majke Božje "Madonna mora" u Svečevoj bazilici

U padovanskoj Bazilici nalaze se 72 prikaza Blažene Djevice Marije i svaki je uistinu poseban. Jedan od njih, koji je privlačio najveću pozornost vjernika, naz-van Madonna mora iz 1396. godine, djelo autora Rainaldina iz Puyl'Eveque, proteklih mjeseci je bio zastrt i zaklonjen. Razlog tomu su bili radovi na ob-novi ovoga kipa i oltara, koji su dovršeni i vjernicima ponovno na štovanje predani 27. studenoga 2010.

O, gloriosa Domina!

Mjesto na kojemu se nalazi spomenuti kip s oltarom zapravo je najstariji dio Svečeve bazilike, na kojem istom tome mjestu je bila i antikna crkvica Sancta Maria Mater Domini, u koju je sv. Antun često navra-ćao i provodio sate u molitvi. Isto to mjesto postat će počivalište njegovih posmrtnih ostataka. Naime, tijelo sv. Antuna, nakon smrti, bilo je položeno upravo u ovoj kapelici od 1221. do 1263. godine. Stoljećima ovaj kip podsjeća i poziva fratre, ali i sve vjernike, da kao onoga dana kada će predati svoju dušu Gospodi-nu, zajedno zapjevaju pjesmu Mariji: "O, gloriosa Do-mina!"

Crna Gospa

Prekrasne boje i zlato uzdižu dostojanstvo Blažene Djevice koja u naručju drži Dijete Isusa. Tako, na prvi pogled naziv Madonna mora nema ništa sa ovim kipom. Vjerojatno je nekada imao te ga je narod prozvao Crna Gospa. Neki misle da je to zbog neobično bujne smeđe kose, a drugi smatraju da je nekada, zbog paljenja svijeća i uljanica, kip doista bio potamnio te se ovaj naziv sam po sebi nametnuo. Podrijetlo i nastanak imena Madonna mora nigdje nije dokumentiran te se stoga o njemu može samo nagađati.

Na nebo uznesena

Poveznica ovoga kipa sa sv. Antunom je jasna i logična. Naime, svetac je često u svojim govorima i propovijedima veličao Blaženu Djevicu na nebo uznesenu. Evo jednoga primjera: "Molimo te, Gospođo naša, slavna Božja majka, uznesena na nebo i uzvišena iznad svih korova anđe-oskih, ispuni naša srca nebeskom milošću, učini da sjajimo zlatom mudrosti, podrži nas moću svoga zagovora, ukrasi nas dragocjenim kamenom krjeposti, izlij na nas ulje svoga milosrđa kojim će se pre-kriti mnoštvo naših grijeha, te se tako nađemo dostojni da budemo uzdignuti u visine nebeske slave i da vječno živimo sretni s tobom u blaženim prostorima ne-ba".

 


© 1999-2019 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s