Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Prigodno
 
Staza svetoga Antuna

Piše: Teo Miles
 
U svetištu oraha nedaleko od Padove nalazi se prekrasna meditativna staza s brončanim kipovima koji oslikavaju najvažnije vidove duhovnosti našega Sveca
 

Camposampiero je mjesto dvadesetak kilome-tara udaljeno od današnjega centra Padove idući prema sjeveru. Vjerojatno ni po čemu ne bi bilo svijetu poznato da se baš u njemu, pred osam stoljeća, nije dogodio posjet tadašnjega padovanskog korizmenog propovjednika, fra-njevca Antuna, danas po svem svijetu poznata kao sv. Antuna Padovanskoga. Upravo je ovaj svetac ostao zabilježen u povijesti kao najpoz-natiji stanovnik grada Padove i obližnjega mjes-ta Camposampiero, makar se u tim mjestima nije zadržao osobito dugo.

Korizmeni propovjednik

Kada je sveti Antun držao svoje čuvene propovi-jedi za korizmu 1231., bio je u potpunosti iscrp-ljen. Da bi se oporavio, pošao je u okolicu Pado-ve, na imanje grofa Tisa. Čini se kako je grof Tiso bio vlasnik zemljišta na kojemu su fratri u Padovi živjeli te gorljiv zagovornik franjevačkoga pokreta. Pretpostavlja se kako je riječ o onome istom Tisu koji je pobijedio u pohodu na Anconu u ime markiza d'Este u razdoblju od 1215. do 1216. te je tim područjem za istoga gospodara upravljao od 1218. do 1223. U to je vrijeme ondje djelovao sâm sveti Franjo, odakle vjerojatno i potječe Tisova naklonost prema franjevcima.

Ovdje se, dakle, tih posljednjih mjeseci svojega života skrasio i sv. Antun. Ovo mjesto tako bilježi neke od najpoznatijih događaja iz svečeva života, na neki način još vidljive. U ovomu vam prilogu želimo predstaviti sve što vjernici hodočasnici rado posjećuju na kraju jednodnevnoga hodočašća u Padovu, koje redovito završava u Camposampieru.

Orah sv. Antuna

Godine 1231. Tiso je vjerojatno imao oko šezdeset i pet godina te je bio tipičan predstavnik sitnoga plemstva koje je prigrlilo franjevački pokret. To bismo mogli usporediti s onime što se u Engleskoj u kasnijim stoljećima pojavilo pod nazivom The Knight of the Shires – umirovljeni vojnik koji je prigrlio život na selu. Potjecao je iz približno istoga staleža kao i portugalska obitelj svetoga Antuna.

Njegovo je imanje u Camposampieru obuhvaćalo obradivo zemljište, kao i dio šume koja se protezala sjeverno od njegove kuće. Na rubu šume nalazio se golemi orah široke krošnje. Kada ga je sveti Antun ugledao, bio je oduševljen. Fratri su u okolici imali skromno prebivalište, ali je naš svetac poželio imati kućicu na spomenutome orahu, gdje bi se mogao posvetiti molitvi i kontemplaciji za vrijeme ljetnih mjeseci. Tisu se ta zamisao svidjela. Osobno je radnicima pomogao sagraditi čvrstu podlogu među granama drveta na koju su postavili zidove i krov od vrbova šiblja. Slične su nastambe sagrađene na tlu za svečeve sudrugove. Ovdje je sveti Antun proveo svoje posljednje tjedne, "poput marljive pčelice", zabilježio je njegov životopisac, u molitvi i kontemplaciji. U malenoj kućici na drvetu činilo mu se kako se već približava nebu.

Na istomu je mjestu kasnije sagrađena veoma lijepa kapelica čiji su zidovi ukrašeni freskama s prizorima iz svečeva života. U crkvici se nalazi i raspelo izrađeno iz drveta oraha sv. Antuna.

Svetište "Viđenja"

Danas se izgled toga kraja uvelike promijenio. Ostalo je vrlo malo i od šume i od grofove kuće. No danas franjevci ondje imaju veliku crkvu i samostan, uz koju se nalazi dom za duhovne vježbe. Samostan i crkva povezani su sa Svetištem oraha drvoredom koji obrubljuje stazu koja spaja ova dva svetišta.

U samostanskoj se crkvi nalazi, elegantno uklopljen, dio grofova doma u kojemu je svetac boraveći jedne noći imao viđenje Djeteta Isusa. Ovaj je događaj, navodno, sam Tiso promatrao.

Danas u ovome svetištu vjernici zahvaljuju Gospodinu, po zagovoru sv. Antuna, za rođenu djecu te mu ih preporučuju.

Staza sv. Antuna

Ono što pažnju vjernika-hodočasnika posebno privuče nalazi se duž staze koja vodi do crkvice, a dodano je jubilejske 2000. godine. To su brončani kipovi koji oslikavaju teme iz života i spisa svetoga Antuna.

Viđenje

Prvi se naziva Viđenje i prikazuje čuveni događaj kada se svetome Antunu ukazalo Dijete Isus. Sveti Antun kleči dok mu Marija pruža Božansko Dijete. U svojoj propovijedi o Božiću sveti nas Antun podsjeća kako je Isus rođen u Betlehemu, što znači kuća kruha. I nastavlja: "Marija je kuća kruha. Kruh anđeoski postao je mlijeko nejačadi kako bi nejačad postala anđeli... Tebi, o Blažena Djevice, svaka čast i slava jer smo danas ispunjeni dobrotom tvoje kuće, odnosno utrobe tvoje." Temelj duhovnosti svetoga Antuna jest utjelovljenje Isusa Krista. Stoga je i ovo njegovo viđenje bremenito značenjem.

Oproštenje

Idući dalje stazom dolazi se do prikaza naziva Oproštenje. Isus je prikazan kako prima raskajane grješnike dok pokornica Magdalena kleči do njegovih nogu. Na prvu nedjelju ko-rizme sveti je Antun napisao: "Ako ispovjedaonicom odzvanja glazba plača i gorkoga kajanja, zbor božanskoga milosrđa smjesta će uzvratiti, opraštajući grijeh... Ispovijed se još naziva i 'vrata nebeska'. Ona to uistinu i jest. Uistinu jest vrata raja! Po njoj, kao kroz vrata, pokornik biva uveden kako bi mogao utisnuti cjelov u noge božanskoga milosrđa!"

Euharistija

Potom slijedi Euharistija, koja prikazuje Gospodina kako pere noge apostolima dok sveti Antun gleda u nebo, držeći lomljeni kruh. Sveti je Antun opjevao Isusovu čudesnu poniznost kada je na taj način poslužio svoje učenike i sve nas nahranio Kruhom Života, koji je on sâm.

Molitva

Četvrti se prikaz naziva Molitva te vidimo Isusa u Getsemanskome vrtu dok ga sveti Antun pozorno promatra. Upravo promatrajući Gospodinov primjer, učimo kako treba razgovarati s našim nebeskim Ocem i Gospodinom. "Pomolimo se, dakle, te sa suzama u očima zamolimo Gospodina Isusa Krista neka ne skriva svoje lice od nas niti odlazi iz svetišta našega srca. Neka nas o svome sudu ne optuži za grijeh, već izlije na nas milost pozorna slušanja njegove riječi. Neka nam podari strpljenje kada trpimo nepravdu i izbavi nas od smrti vječne. Neka nas proslavi u svome kraljevstvu, kako bismo s Abrahamom, Izakom i Jakovom dočekali njegov vječni dan. Neka nam sve to podari on kojemu svaka čast, slava, moć i vlast uvijeke vjekova. Neka čitava Crkva kaže: amen."

Preminuće

Peti nam brončani kip prikazuje preminuće svetoga Antuna, koji leži na tlu dok mu Krist dolazi u susret. Njegove su posljednje riječi u Arcelli glasile: "Vidim mojega Gospodina!" I zaista, prikazan je uskrsli Krist, a uz njega otkotrljani kamen koji je zatvarao njegov grob. Sveti nas Antun podsjeća kako nitko nikada nije vidio, niti može zamisliti, što je Bog pripravio za nas.

Darovi

Posljednji u nizu ovih prikaza jest brončani kip koji prikazuje darove Duha Svetoga, krunu kršćanskoga života. Hodajući ovom stazom, uistinu nasljedujemo primjer svetoga Antuna, počam od viđenja Krista, po čijoj nam moći biva oprošteno, čijim se Tijelom i Krvlju hranimo, po kojemu molimo, u kojemu umiremo te iz kojega se na nas izlijevaju darovi Duha Božjega.

Ako idete u Padovu, nastojte poći i do Camposampiera te prođite Svečevom stazom.

Camposampiero, kao izvrsno uređen duhovni park, idealno je mjesto za duhovnu obnovu.

Uvijek se hodočasnici na ovome mjestu, na završetku našega jednodnevnog hodočašća, opuste da bi rado ostali satima. Razumijem i zašto te se baš zbog toga nastojimo ovdje dovoljno dugo zadržati, zbog potrebna odmora prije povratka u Hrvatsku.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s