Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Vijesti
 
Crkva stala u obranu vode kao dobra koje nije na prodaju

Piše: Benjamin Horvat
 
ZAUSTAVLJENE MUTNE NAMJERE HRVATSKE VLADE

Na prijedlog hrvatske Vlade o novim izmjenama za-kona o vodama reagirala je početkom veljače Komisi-ja Iustita et pax Hrvatske biskupske konferencije. Ko-misija je prijedlog Vlade da preustroji javnu ustanovu Hrvatskih voda u trgovačko društvo ocijenila potpuno neprihvatljivim.

"Predložene izmjene ne podržavamo jer otvaraju vrata privatizaciji i poskupljenju usluga", ističe Iustita et pax i dodaje kako su nejasni motivi i sadržaj predloženih promjena. Komisija upozorava da trgo-vačko društvo ne može i neće braniti niti obraniti jav-ni interes u području voda jer je cilj trgovačkoga društva profit, a ne obrana javnoga interesa. Osim toga, korisnici usluga, a to su svi hrvatski građani, neminovno će morati plaćati više nego sada jer će trebati pokriti porez za usluge posredstvom trgovač-koga društva.

Komisija nadalje upozorava da je trgovačko društvo po svojoj naravi lakše privatizirati nego javnu usta-novu, što su Hrvatske vode danas. Osim toga, najav-ljeni preustroj Hrvatskih voda ne jamči bolju zaštitu vodnoga dobra. Tako, primjerice, nema govora ni u postojećemu zakonu ni u predloženim promjenama odluke o socijalnomu rangiranju cijena vode, što bi imalo dvojake učinke: s jedne strane, jamčilo bi siromašnijim slojevima naših građana pristupačnu cijenu za opskrbu životno neophodnim količinama vode; s druge pak strane, taj bi mehanizam poticao odgovorniju potrošnju svih, a time i povećanje svijesti odgovornosti u svim segmentima potrošnje, zaštite i očuvanja toga životnog elementa, ističe Komisija. Iustita et pax poslala je stoga apel zastupnicima u Hrvatskome saboru da predložene promjene Vlade ne usvoje, već da traže od predlagatelja da u ovomu i svim drugim oblicima promjena legislative u području voda u te procese uključi predstavnike svih relevantnih struka te da sve bude dostupno svim zainteresiranim stranama i građanima.

Komisija dodaje da političari i državne institucije nisu ovlašteni trgovati javnim dobrom ili ga otuđiti jer ih za to nitko nije ovlastio. To im je pravo Ustavom uskraćeno. Oni po Ustavu moraju održavati to dobro i njime upravljati na dobrobit svih građana, kojima javno dobro pripada.

Nakon odlučne reakcije Komisije Iustita et pax hrvatska je Vlada donijela odluku da iz saborske procedure povlači prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Nakon te odluke u Zagrebu je održana konferencija za novinare na kojoj su se spomenutoj Komisiji pridružile druge ekološke, društvene i crkvene organizacije.

"Po uzoru na sv. Franju, koji je vodu nazivao sestrom, treba njegovati brigu za vodu jer dolazimo u opasnost da činimo nepravdu prema samoj vodi, prema siromasima koji si ne mogu priuštiti vodu i prema malim nacionalnim ekonomijama poput naše, hrvatske. Samim povlačenjem prijedloga zakona taj problem nije riješen, već je javno gospodarenje vodama ozbiljan projekt u kojemu trebaju sudjelovati svi segmenti društva", istaknuo je ravnatelj Franjevačkoga instituta za kulturu mira, fra Mijo Džolan, a prenijela IKA.

Predsjednik Nezavisnoga sindikata Hrvatske Krešimir Sever izrazio je zadovoljstvo odazivom i reakcijama, tj. da se zajedno ustalo u obranu nečega što se zove hrvatsko nacionalno blago. Kada je riječ o vodi kao hrvatskome nacionalnom dobru, Sever je upozorio da su hrvatskim Ustavom i voda, kao i šume, more i sva druga rudna blaga zaštićena. Zato smatra
da je hitno donijeti strategiju upravljanja svim općim javnim dobrima.

Neven Šimac iz Hrvatskoga kulturnog društva "Napredak", pozvao je da država bude dobar gospodar te da kvalitetan kadar, tj. mladi obrazovani ljudi mogu pridonijeti očuvanju prirodnih dobara, kao i javnim monopolima jer, kako je rekao, nije nam svejedno tko će upravljati Janafom, naftovodima, plinovodima, vodovodima, hrvatskim lukama.

Za Irmu Popović Dujmović iz Zelene akcije zabrinjavajuće je u cijeloj proceduri bilo to što je predlagatelj Zakona, tj. Vlada RH, predložila da se ide u hitnu proceduru, jer prema opisu taj Zakon ne zadovoljava ni jedan kriterij hitnosti. Zelena je akcija protiv privatizacije institucije ili ustanove koja upravlja prirodnim resursima.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s