Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Intervju
 
Spol – rod – gender

Razgovarao: Teo Miles
 
Mons. Nikola Radić, svećenik Krčke biskupije

 

Mons. Radiću, postoji li određeni kontekst pojave 'gender' ili rodne ideologije?

Svakako, to je kontekst 'kulture smrti' na koju je upozorio papa Ivan Pavao II. primjećujući da se u našem svijetu događa nešto što budi nemir i ulazi u sve pore života. Pojavila se kultura koja ima tendenciju revolucionirati mentalitet i shvaćanje, promijeniti tradicionalni sustav vrijednosti na kojem je izgrađena naša kultura. Subverzivni karakter te 'kulture' dolazi do izražaja na način da se ona 'deklarativno' zauzima za 'veću' vrijednost života, za 'dostojanstveniji' život, a to hoće postići upravo eliminirajući život, zaustavljajući ga, vršeći proizvoljnu selekciju uništavanjem života.

Ima li ta "kultura" veze s ljudskom spolnošću?

Posebno osjetljivo područje na biološkom planu je ljudska seksualnost. Tu se život najizravnije dade napasti. Ljudska se seksualnost u ovoj 'novoj' kulturi pokušava preusmjeriti, alterirati na razne načine da bi ju se konačno ugušilo u onom njezinom bitnome, zbog čega ona najprije i postoji, a to je promicanje života. Kad se takve ideje u konkretnom životu pojedinca ili društva ukorijene, rezultat ispod crte je definitivno smrt. Smrt pojedinca, obitelji, društva. Danas živimo u vrijeme kada je nezaobilazno potrebno, uvijek kada nam se nude neka vrijedna, napredna, znanstvena (i bogzna još kakva) rješenja, upitati se, s kojim se to ciljem čini? Jer to, nažalost, često vodi u smrt. Ako ne moju, onda nekoga drugoga.

S obzirom na tako drastične posljedice "kulture smrti", možete li reći kako je zaustaviti?

Najprije je potrebno 'poznavati stvari'. Oni koji ne znaju, postaju prve žrtve. Ispred njih su još samo oni koji misle da znaju, a u stvari ne znaju. Neznanje je uvijek pogubno, a ovdje, rekao bih, sudbonosno pogubno. 'Moj narod gine, zbog neznanja", reče Bog jednom po proroku Hošei (Hoš 4,6). Drugo što je važno jest imati puno povjerenje u vrednote koje nam Bog otkriva i nudi, i na koje nas zove po Isusu Kristu u njegovoj Crkvi. To je jako u vezi sa prvom zapovijedi Božjom. Ako se Njega ne prihvati, odmah je neki drugi 'bog' tu.

Kako se u ovaj kontekst "uklapa" tzv. "gender" ili rodna ideologija koja je, čini se, podloga 4. modulu Zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama? O kakvoj se, zapravo, ideologiji radi?

Rodna ideologija jest podloga 4. modulu. U to ne trebate ni najmanje sumnjati. Ali ona ulazi "na mala vrata". Nigdje nije vidljivo što ona sve implicira, kako mijenja fundamentalno shvaćanje čovjeka i čovječnosti. Gender je inače riječ iz engleske gramatike kojom se označuje rod imenica (muški, ženski, srednji). U prijevodu je to, dakle, "rod". No, ta je riječ odatle uzeta da bi se njome, u ovom antropološkom kontekstu, označio 'rod' čovjeka, koji treba biti neovisan o njegovoj spolnosti. Spol je, tvrdi se, biološka datost, dok je rod društveni konstrukt. Po 'rodu' čovjek može biti što hoće, što mu se sviđa, ili kako god to želimo reći. No, budući da se ni uz najbolju volju te dvije stvari ne mogu 'raščiniti', rod nužno povlači sa sobom i 'seksualnu (spolnu) orijentaciju'. Tako dobivamo 'novog' gender-čovjeka koji se imenuje kao gay, lesbo, bisexual, transexual. Ovi se redovito citiraju kraticom GLBT. Heteroseksualci su ovdje ostatak koji se još nije oslobodio okova prošlosti. Najčešće se niti ne spominju. Ako da, onda kao heteroseksisti, fundamentalisti, homofobi. No ima još gendera koji se smatraju prikraćenima i diskriminiranima, ako ih zakon kao takve ne prizna: queer, animal, pedo, plury, tris, incesty..., i mogu se izmišljati do besvijesti. Dakako da se tu zakonodavstvo, o kojem pak odlučuju pojedine grupe ljudi, stavlja iznad Boga i prirode. A ta i takva legalizacija ovisi isključivo o moći pojedinih lobya, o novcu kojim raspolažu i podlažu sebi vlade, parlamente. Rekao bih da je 'Gender-pokret' najnovije izdanje kulture smrti. U zapadnom svijetu etablirao se kao pojam "Gender Mainstreaming". Cilj mu je zapravo bez ikakvih kriterija seksualizirati i homoseksualizirati ljudsko društvo, a da bi to mogao potrebni su mu zakoni koji će – korak po korak – omogućiti da im djeca heteroseksualaca (jer drugi genderi svoje djece nemaju!) budu izručena na milost i nemilost da od njih naprave što žele. Oni koji su usvojili gender-ideologiju čine to i bez zakona, ali sa zakonima to ide puno brže i lakše.

Dopustite mi primijetiti da je pojam "rodnog identiteta" u Hrvatsku ušao vrlo tiho i brzo se "smjestio" u Zakon o suzbijanju diskrimancije. A zapravo je vrlo malo onih koji razumiju taj izraz i druge izraze i riječi koje se tu upotrebljavaju, a ima ih dosta.

Priča s gender-zakonodavstvom (mogu ga uvjetno tako nazvati), dulja je priča. Ona ima svoj početak u UN, odnosno u radikalnim feminističkim organizacijama (poput WEDO – Women's Environment and Development Organisation, i dr.) koje su temelje za to lansirale sa IV. svjetskog kongresa žena u Pekingu 1995. (no ne samo tada). Tada je za svjetsku javnost na relevantan način lansiran i ključni pojam: gender. Od tada UN rade po tom nacrtu, a nakon UN-a dosljedno i EU-Parlament. (Ne kažu uzalud, da se WEDO bez pretjerivanja može smatrati "UN-om u sjeni"). Kofi Annan je 16. 11. 2006., govoreći o reformi UN-a stavio "gender-equality" (jednakost svih gendera; što već pretpostavlja raslojenost ljudi na bogzna koliko kategorija) u centar svih aktivnosti država članica, posebno kod programiranja budžeta za razvoj. Drugim riječima (onima koji slabije razumiju taj političko-ekonomski jezik): Ili ćeš to staviti u svoje zakonodavstvo, ili nećeš dobiti pare. I tu su 'temelji' ovog od našeg Sabora usvojenog zakona; isti temelji kao i kod odluke o odricanju od ZERP-a i sličnih. Razgovijetnim jezikom, 'temelj' je ovisnost: najprije tražena, a onda sve više nužna. A što se terminologije tiče, u 'Gender Mainstreamingu' može se jasno pratiti nekoliko strateških linija, od kojih je jedna upravo ova koju spominjete. C. S. Lewis to zove 'Korupcija jezika'. Nejasnoća je namjerna i ciljana. Tu su ključne riječi ili nedefinirane, dakle nejasne, ili dvoznačne, čak višeznačne, ili im je tiho i neupadno promijenjen sadržaj. Neke su riječi proskribirane, neke su po ukusu 'obojene' (redovito negativno), ima i dosta novostvorenih, za koje neupućen čovjek ni ne zna kako ih treba razumjeti, ali one postaju 'in'.

S obzirom da tragove rodne ideologije čitamo između redaka i u spolnom odgoju, mons. Radiću, trebaju li roditelji strepiti nad pravom na odgoj vlastite djece?

Ovdje je glavna aktivnost usmjerena prema mladoj generaciji koja se tek formira, i zato treba djelovati što ranije, počevši od jaslica i vrtića. Ne ide se na to da se 'roditeljska prava ugroze', to više nije suvremeno. Ljudi bi se bunili. Svi su danas navikli zaklinjati se u neka prava. Prava mogu ostati, ali će ih roditelji (koji to uopće budu pokušavali) vršiti 'u prazno'. Djeca, koju su već u jaslicama prihvatile odgojiteljice i po zadatku 'reprogramirale' njihovu prirodnu rodnu pripadnost, neće svoje roditelje više razumjeti. Jednom riječju, roditelji trebaju biti 'izbačeni iz stroja' (sa svim svojim pravima)."

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s