Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Naša tema
 
Odgoj – zdravstveni i spolni

Priredila: Tanja Popec
 
Crkva se slaže s prva tri modula

Nije upitna potreba Zdravstvenoga odgoja u školi. Crkva se slaže sa prva tri modula programa, a to su: Živjeti zdravo, Prevencija ovisnosti i Prevencija nasilničkog ponašanja!

No, kamen spoticanja je četvrti modul Kurikuluma – ukratko, spolni odgoj, punim imenom Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. U njemu predstavnici Crkve vide kršenje konvencija i zakona te preduvjete za stvaranje vrijednosno neutralnog društva, što je protiv duha i tradicije hrvatskoga naroda. Stav Katoličke crkve u Hrvatskoj o Zdravstvenom odgoju jasno je izrečen na jesenskom zasjedanju HBK. Iznenađeni su "načinom uvođenja zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole, njegovom obvezatnošću za sve učenike, te sadržajem njegova 4. modula koji je, s obzirom na stavove o spolnoj, odnosno tzv. rodnoj ravnopravnosti i odgovornom spolnom ponašanju posve u suprotnosti s kršćanskim svjetonazorom učenika, njihovih roditelja, ali i mnogih nastavnika." Istraživanje ove teme dovodi do potresnih spoznaja.

Tema nije nova

Otvorena je još 2006. godine prvim pokušajem uvođenja takva programa koji su tada ponudili Udruga GROZD (Glas roditelja za djecu) i Forum za slobodu odgoja. Grozdov program je odabralo 89% građana, a Forumov program 11%. No, unatoč visokom postotku izbora, kako je tada objasnio Ladislav Ilčić, koordinator projekta izrade programa Zdravstvenog odgoja i obrazovanja Udruge "Grozd", dobili su zahtjev stručnog povjerenstva za korekciju programa, i to upravo u pitanjima koja se tiču spolnosti: "Tražili su od nas da izbacimo temu o braku, a izbacili su temu o značenju spolnog odgoja. Tražili su da izbacimo pitanje postoji li 'siguran seks'. Ne žele da mladi razmišljaju da 'siguran seks' zapravo ne postoji. Pokušavaju nas prisiliti da i mi spolni odgoj svedemo na tehnicističku razinu na kojoj će se samo govoriti o kontracepciji i sigurnosti. Smatramo da spolni odgoj mora biti cjelovit, te govoriti i o značenju, smislu samog spolnog odnosa, stavovima i emocijama njegovih sudionika." Nakon jednog polugodišta toga eksperimentalnog programa, prestalo se sa zdravstvenim odgojem sve do jeseni 2012. godine, kada je novi uveden u vrlo kratkom roku i s mnogim nejasnoćama. Ministar Jovanović 27. kolovoza objavio je odluku o uvođenju Zdravstvenog odgoja u škole potaknut pogoršanim zdravstvenim stanjem među djecom i mladima. Smatra da je "zakazala škola, obitelj, Crkva, i bilo je potrebno uvesti neke promjene da ostvarimo ciljeve svjetske zdravstvene organizacije, te da u Hrvatskoj 2020. godine imamo zdravije i sretnije ljude." Program je stupio na snagu od početka školske godine 2012./2013. kao eksperimentalni na dvije godine u 15 škola – 9 osnovnih i 6 srednjih. No, koliko god generalno bio dobar cilj kojemu vodi, program je preskočio redovito proceduru, a osim toga, potpuno je isključio pravo roditelja na mogućnost izbora, što im jamči Ustav RH čl. 63., t.1.: "Roditelji imaju pravo i slobodu samostalno odlučivati o odgoju svoje djece." Sadržajno, pak, u 4. modulu, koji govori o spolnosti, odudara od kršćanskih načela koja djeca uče u vjeronauku, i katoličkom, ali i pravoslavnom i islamskom. Program je uveden bez javne rasprave, bez potrebne dostatne pripreme nastavnika, koji se naknadno i za vrijeme trajanja školske godine educiraju na stručnim skupovima. Zamišljen je kao sadržaj koji se integrira u već postojeće nastavne predmete, a dio programa provodi se na satu razrednika. Povjerenstvo koje ga je pisalo, zanimljivo, čini dio članova koji su pisali i prethodni program Foruma za slobodu odgoja. Uz 9 savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, uključeno je i 5 stručnih suradnika: dr. Marina Kuzman, dr. Vesna Jureša, dr. Sanja Musa Milanović, dr. Dubravko Lepušić i dr. Aleksandar Štulhofer. Među autorima Kurikuluma zdravstvenog odgoja nema vjeroučitelja, što ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje prof. Vinko Filipović tumači željom da program bude ideološki neutralan. No, je li baš tako?

Miris (ne)poznate ideologije?

Kardinal Bozanić na susretu s ravnateljima osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova grada Zagreba 4. prosinca 2012. upozorio je da ovdje imamo posla s ideološki obojenim programom: "Dok se na gospodarskome planu pokazuje neuspjeh traganja za prihvatljivim putom napretka, povlače se na odgojnom području potezi ideološke naravi koji su u suprotnosti s bitnim odrednicama hrvatske kulture i svjetonazora većine. Nakon snažnih zahvata u gospodarsko područje proizvodnje, čini se da se proces premješta u prostore odgoja, obrazovanja i kulture. Ako želimo dublje razmotriti problematiku, shvaćamo da je to dio puno širih zadiranja u antropološka pitanja, u kojima se Hrvatska gura u kolotečinu ozbiljnih obrata." Ovu tvrdnju prof. Filipović u javnosti odlučno odbacuje pozivajući se na znanstveno utemeljenje programa koji učenicima želi ponuditi samo informaciju, znanstvene činjenice, a ne ideologiju. Ujedno tvrdi da je program Zdravstvenog odgoja vrijednosno neutralan iako u samom tekstu Kurikuluma uvodno stoji da ovaj program "treba pomoći razvoju sustava vrijednosti". Za Katoličku crkvu problem je kako govor o spolnosti može biti vrijednosno neutralan, bez etičkih i moralnih usmjerenja? "Svaki odgojno-obrazovni projekt zahtijeva prianjanje i promicanje određene slike čovjeka. Kad odgajamo i obrazujemo, komuniciramo vrijednosti koje promiču određenu antropologiju.

Dakle, škola je mjesto gdje se osim znanja stječe i duhovno-moralna i socijalna formacija", napomenuo je ravnateljima početkom prosinca zagrebački nadbiskup, dok je u svojoj Božićnoj poruci opširno izložio antropološku sliku čovjeka koju nudi kršćanstvo. Osim toga, obratimo pozornost na to da se program naziva odgoj, iz čega po naravi proizlazi vrijednosno usmjerenje. Ne odgaja se za informacije, već za vrijednosti! Zato Zdravstveni odgoj nikako ne može biti isto što i matematika, kemija, fizika, biologija, kako to uspoređuje prof. Filipović, jer ovo nisu odgojne znanosti. Nastavimo li korak dalje, dolazimo do nove poteškoće u ponuđenoj literaturi koja je priložena Kurikulumu. Kada se iz 40 naslova za cjelokupni program izdvoji 16 onih koji obrađuju temu spolnosti, uočava se da među njima nema niti jednoga naslova koji bi govorio o katoličkom pogledu na spolnost, dok se ondje preporučuju i neka izdanja s homoseksualnim usmjerenjima. Prof. Filipović u više medijskih nastupa rekao je da je on odobrio tekst Kurikuluma, a ne i literaturu. Ona je preporučena i on je nije pročitao (12.12. 2012., HKR), a nije poznato tko ju je odobrio kao preporučenu uz Kurikulum. Povjerenstvo za pastoral obitelji Zagrebačke nadbiskupije, zajedno s nekoliko udruga građana i vjernika laika, uz potporu biskupa i svećenika, analizirale su tekst Kurikuluma i preporučene literature, i u javnosti, putem tribina, javnih nastupa i internetskih portala, ukazuju na niz problema koje donosi 4. modul – Spolni odgoj.

Zbog čega zabrinutost?

"Kad razmišljamo o odgoju i obrazovanju pod vidom vrijednosti, ne možemo zanemariti ulogu roditelja. Neizostavno je sudjelovanje roditelja u životu škole", rekao je o tome kardinal Bozanić. No, prof. Filipović, braneći program, za HKR (12.12. 2012.) govorio je da je Kurikulum zdravstvenog odgoja primarno stručna stvar: "Uvažavajući roditelje, to nije stvar koja bi se mogla raspravljati na razini milijun i pedeset tisuća roditelja koliko ih ima za djecu u osnovnim i srednjim školama. Ni jedan kurikulum ne donose roditelji, nego stručne skupine koje su kompetentne i stručno relevantne da o tome sude. Osim toga, one su koncipirane da budu interdisciplinarno zastupljene i roditelji u stručnom smislu ne mogu biti dovoljno kompetentni i relevantni suditi o sadržajima Zdravstvenog odgoja." (Podsjećam, u Ustavu RH piše drugačije!) Sadržajno, pak, osnovni je problem u poimanju čovjeka i njegove spolnosti. O tome se počinje govoriti u 3. razredu osnovne škole, pa sve do kraja srednje škole. Izdvojimo samo neke primjere:

Dodajmo svemu ovome i kaos koji se stvara u glavama djece. Primjerice, u školi uče da je spolni čin moralno neutralan, dok ih roditelji vjernici uče drugačije upozoravajući ih na 6. Božju zapovijed, bludno ponašanje. Za prof. Filipovića, međutim, nije problem što djeca u školi uče jedno, a kod kuće drugo. Uspoređuje to s podacima iz povijesti oko kojih roditelji kod kuće također mogu imati različito mišljenje od onoga što se govori u školi (npr. Jasenovac, Bleiburg, Holokaust). Samo, zabrinjavajuće je kad informacije i činjenice iz povijesti prof. Filipović uspoređuje sa stvarnostima koje su katolicima svete, a to je spolnost kao Božji dar s kojim nema eksperimentiranja ni zabave, već se traži moralno odgovorno ponašanje koje je vrijednosno utemeljeno, a ne bezlično.

_________________________________

Zbog čega zabrinutost?

Odgovorno spolno ponašanje znači upoznati svoje partnere/partnerice sa spolnom bolešću ako je imaš, te stalnu upotrebu kondoma.

U skladu s vrijednosno neutralnim pristupom ne navodi se da je promiskuitetno ponašanje samo po sebi neodgovorno.

Masturbacija. U 5. razredu predviđeno je djeci govoriti o masturbaciji kao sastavnom dijelu ljudske spolnosti i objasniti pogrešnost nekad raširenih vjerovanja o njezinoj štetnosti. Katolička crkva o ovom je jasna:"U skladu sa stalnom predajom, i Crkveno učiteljstvo i moralni osjećaj vjernika masturbaciju su bez kolebanja smatrali činom koji je u sebi i teško neuredan. Kakav god bio razlog tome, svojevoljno služenje spolnom sposobnosti izvan normalnog bračnog općenja bitno se protivi njezinoj svrsi, a to je uzajamno darivanje i ljudsko rađanje" (KKC). No, za ovaj Kurikulum masturbacija je istraživanje vlastitoga tijela koje izaziva ugodu.

Rodna ravnopravnost. Prema riječima jedne od suautorice programa prof. dr. Marine Kuzman, oni ovim programom djeci žele "razbiti stereotipe". Spol je po njima određen tjelesnim karakteristikama, i nema veze s osjećajima, razmišljanjem ili ponašanjem, jer je to zapravo društveno nametnuto i pripada rodu, a ne spolu.

Homoseksualnost je ovim kurikulumom, kao slobodan spolni izbor, izjednačena s heteroseksualnošću. Ovo osobito podržavaju homoseksualne udruge (npr. QueerZagreb), no izrekle su i kritiku "što se tema nalazi unutar zdravstvenog umjesto građanskog odgoja".

Spolni odnos sam po sebi nema nikakvo značenje. Ne govori se o njegovoj povezanosti s ljubavlju i vjernošću.

_________________________________

"Borba" se zaoštrava

Ministar Jovanović tijekom cijele godine nije odgovorio na nekoliko upita HBK za zajedničkim susretom, među ostalim i o ovoj temi. No, zato u svjetovnim medijima vrlo rado Crkvi šalje poruke. Reagirajući tako na sve glasnije predstavnike vjerničke većine u Hrvatskoj, rekao je da je "iznenađen istupima predstavnika Crkve i HBK koji su pokazali izrazito zlonamjeran pristup Zdravstvenom odgoju". Predstavljajući se kao ministar i liječnik po struci, napomenuo je da se ne upliće u sadržaje vjeronauka koji su i po njemu u nekim dijelovima sporni, ali isto tako očekuje od HBK da se ne upliće u sadržaje Zdravstvenog odgoja, "jer za to nema nikakve ovlasti" (HTV, 17.12. 2012.). Očito je, dijaloga s Crkvom nema. I dok je zagrebački nadbiskup kardinal Bozanić, iznoseći svoj stav o programu Zdravstvenog odgoja, rekao da on "nije u skladu s hrvatskom tradicijom i da je opasan, jer u nekim dijelovima razara čovjeka" (11. 12. 2012.), ministar mu je putem javne televizije odgovorio: "Nikad se ne bih mogao složiti s onima koji kažu da zdravstveni odgoj razara čovjeka. Zdravstveni odgoj je neophodan, jer oslobađa čovjeka od straha od bolesti, od drukčijeg. To je najbolji potez ovog ministarstva i ove vlade u godinu dana" (HTV, 17. 12. 2012.). Mr. Vice Batarelo, povjerenik za pastoral obitelji Zagrebačke nadbiskupije, u razgovoru za naš list upozorava da ovakvo nametanje programa sliči totalitarizmu, a ne demokraciji: "Demokracija je fluidna stvarnost u kojoj se čuju sva mišljenja i uključuju se u proces. Ministar bi trebao razgovarati s roditeljima i udrugama, osim ako oni smatraju da je ovaj program nešto što se ne da mijenjati. Ako je tako, onda se radi o ideologiji. A tvrde da nije ideološki program." Ističući kako Crkva traži alternativni program postojećem modelu, osobito zbog spolnog odgoja, Batarelo dodaje: "Naše pitanje je zašto su oni protiv izbora da budu dva programa spolnog odgoja? U demokraciji se mogu imati različita mišljenja koja se poštuju. Na žalost, ovdje se javlja i doza mržnje na Crkvu."

_________________________________

ŠTO SU REKLI?

1. GROZD predlaže suspenziju programa i bori se za ostvarenje ustavnoga prava da roditelji imaju mogućnost izbora spolnog odgoja u školama. GROZD ponavlja da se radi o "kršenju Ustava i međunarodnih povelja koje govore da roditelji imaju pravo odgajati djecu u skladu sa svojim svjetonazorom". (Konferencija za novinare 26. 12. 2012.)

2. Kardinal Josip Bozanić ponovio je što je cilj velike zauzetosti Crkve oko ove teme: "Ovdje je u pitanju odgoj koji se nalaže u javnim školama. One nisu državne, tu se vlast ne može predstaviti kao gospodar. Vlast je u službi tih škola. Za te škole doprinose svi građani i već iz te perspektive treba se gledati dobro svih. Mi upozoravamo na to da tu u prvom redu trebamo pred sobom imati roditelje, koji imaju i ustavno pravo i pravo koje jamče međunarodne povelje da se brinu da nadziru i izabiru odgoj i obrazovanje za svoju djecu." (HKR, 26. 12. 2012.)

3. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović SMS porukom reagira na GROZD-ov zahtjev da odustane od "nametanja svoje ideologije" i omogući roditeljima izbor između dva različita programa zdravstvenog odgoja u školama. Poručuje:"Crkva niti udruge nemaju što tražiti u školama! Nemam namjeru više potrošiti niti sekundu svog vremena na GROZD-ove neistine i dezinformacije, kao ni na srednjovjekovne poglede Crkve na današnjicu u 21. stoljeću." (MediaServis, 26. 12. 2012.)

_________________________________

(Ne)vješta manipulacija?

U raspravama koje se vode u javnosti, najčešće u medijima, za i protiv Zdravstvenog odgoja, Crkvi se neprestano predbacuje da je protiv toga programa, iako je od početka jasno, da je ona ZA program, ali ima primjedbe na njegov 4. modul koji se tiče spolnog odgoja. No, ministar sa suradnicima i braniteljima programa uporno previđa tu činjenicu i generalizira, te ujedno prelazi preko ozbiljnih pitanja koja ostaju bez odgovora, poput onoga zašto program nema stručnu recenziju? I zašto je sve moralo ići tako na brzinu? Osim toga, ministar uporno izjednačava Zdravstveni odgoj s drugim predmetima. Tako je, primjerice, na zahtjev da se ponudi alternativa za 4. modul, rekao: "Nemamo dvije matematike, pa neće biti ni dva zdravstvena odgoja." Na tragu manipulacija su i primjeri koje spominje prof. Filipović kada opisuje neslaganja stavova roditelja sa školskim programom. Osim toga, mediji se uporno izruguju Crkvi kako samo govori o seksu, masturbaciji, dok isto tako uporno prešućuju pravo roditelja na izbor koje je prekršeno ovim programom. Čini se, u vrlo bliskom odnosu s aktualnom vlašću koja je donijela ovakav program, mediji im gledaju kroz prste nepoštivanje procedure uvođenja programa koji nije dobio znanstvenu recenziju, nije javno raspravljen i za koji nastavnici nisu bili pripremljeni, već su kad je počela školska godina, u njega ušli pod pritiskom.

Što je s katoličkim školama?

Sudeći prema mišljenju HBK izrečenom na jesenskom zasjedanju, ovakav model Zdravstvenoga odgoja, s katoličkom stajalištu protivnim spolnim odgojem, neće se podučavati u katoličkim školama, njih 12 srednjih i 2 osnovne. Ministar Jovanović, koji o ovoj temi komunicira sa svjetovnim, ali ne i crkvenim medijima, sredinom prosinca rekao je: "Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sve su škole dužne provoditi kurikulum zdravstvenog odgoja. To se odnosi i na katoličke škole s pravom javnosti. Kurikulum je znanstveno utemeljen i on nema veze sa svjetonazorom" (Slobodna Dalmacija, 18. 12. 2012.). Međutim, Ugovor Vlade RH i HBK o katoličkim osnovnim i srednjim školama iz svibnja 2011. katoličkim školama jamči da imaju pravo "provoditi odgojno-obrazovne programe sukladno katoličkim moralnim načelima". Ondje također stoji da se nastava izvodi u skladu s nacionalnim kurikulumom, ali postoji i čl. 9 spomenutog Ugovora prema kojem škole u tim programima moraju poštivati katolička načela. Je li još potrebno podsjetiti na Ugovore između Svete Stolice i RH o suradnji na području odgoja i kulture? Ti su ugovori u rangu međunarodnog prava, koje nadilazi nacionalne zakone. Međutim, što je s vjeroučiteljima razrednicima koji bi morali predavati gradivo prema ovom Kurikulumu? Iz Ministarstva su početkom studenoga uputili na činjenicu da će "teme i sadržaje spolnog odgoja, za koje su primjerice u prvom razredu srednje škole planirana četiri sata u tijeku cijele godine, a u petom razredu osnovne škole dva školska sata, predavati stručni suradnici pedagozi ili psiholozi škola i liječnici školske medicine."

Nekoliko završnih napomena

Mnogi će postaviti pitanje može li, nakon dvije eksperimentalne godine, ovaj program ostati izborni, a ne obvezatan za sve učenike? Prof. Filipović smatra da ne postoji mogućnost da nakon eksperimentalne faze Zdravstveni odgoj bude izborni predmet, jer "to je nešto što treba dobiti svako dijete neovisno iz kakve obitelji dolazi. Zdravstveni odgoj nema alternativu, kao što nema alternativu biologija, matematika ili koji drugi predmet" (HKR, 12. 12. 2012.). Što roditelji mogu učiniti? Mr. Batarelo preporuča tri osnovna koraka. Prvi je informirati se o sadržajima koje donosi Kurikulum, razgovarati o tome s nastavnicima i ravnateljima škola. Drugi korak je umrežiti se i povezati s drugim roditeljima: "U demokraciji je važno da se roditelji upoznaju i da zajedno djeluju. Tiha većina više ne smije biti tiha. Mislim da to zabrinjava neku elitu koja je navikla da su katolici šutljiva većina i da će program proći. Oni su iznenađeni demokratskim procesom, odnosno da se ne šuti." Treći korak je zahtjev da se ponudi alternativa ovom programu. U protivnom, ako se to ne dogodi, roditelj ima pravo reći da njegovo dijete neće pohađati nastavu kada će se o tome govoriti. Opširnije o ovim mogućnostima potražite na: www.zg-nadbiskupija.hr. Preporučujemo i stranice: www.zdravstveniodgoj.com i www.vigilare.org.

Uočimo nit vodilju aktualnog 4. modula – spolnog odgoja!

Iako nitko od branitelja 4. modula Zdravstvenog odgoja, onoga o Spolno/rodnoj ravnopravnosti, ne govori o rodnoj ideologiji, niti uopće odgovaraju na sumnje koje u tom smjeru dolaze iz katoličkih krugova, mnogo je elemenata koji ukazuju na to da je program izrađen upravo na rodnoj ideologiji. Ili, da bude jasnije, u ovome leži velika zamka, jer 'gender' ili rodna ideologija proizvod je "kulture smrti". Jednostavnim rječnikom, radi se o usklađivanju spolova, "brisanju" spolne razlike. Prof. Vinko Filipović kaže da, tumačeći djeci pojam 'rod', oni samo žele srušiti predrasude o spolovima. Stručnjaci, pak, upozoravaju da rodna ideologija koja se ovako promovira uništava spolni identitet djece, i to u razdoblju kad su najosjetljivija, u pubertetu. Jedna od posljedica nesigurnosti u spolni identitet je i homoseksualna sklonost. Koliko je rodna ideologija dugoročno opasna? I kako se uvukla u svjetsko, pa i hrvatsko zakonodavstvo? Koje su njezine posljedice? Na to već godinama upozorava mons. Nikola Radić, svećenik Krčke biskupije i u razgovoru za naš časopis.

_________________________________

VAŽNO!!!

Nakon dokumentarca “Ispiranje mozga”, koji je u sedam nastavaka prikazan na norveškoj nacionalnoj televiziji 2010. god., Norveška, Švedska, Finska, Island i Danska ukinule su 31. prosinca 2011. regionalni ‘Rodni institut’ (NIKK – Nordisk institutt for kunnskap om kjonn) koji je, na području spomenutih država, na svim društvenim razinama, osobito u školstvu, promovirao i provodio u djelo ‘rodne znanstvene teorije’, i ujednačavao spolove, i to od 1970-ih pa sve do 31. prosinca 2011. kada je, zbog nepobitnih dokaza u šarlatanstvo i neznanstvenost, prikazanih u dokumentarcu, ukinut. Rodni institut imao je budžet od 56 milijuna eura godišnje, koje je dobivao iz državnih proračuna navedenih zemalja. Tako su tobožnji znanstvenici koji su propagirali rodnu teoriju ostali bez posla i instituta i javno su osramoćeni – i u znanstvenim krugovima i u široj javnosti. A autor dokumentarca, Harald Eia, dobio je norvešku nagradu Fritt Ords honnor koja se dodjeljuje za doprinos slobodi govora i medijskoj slobodi. (Bitno.net)

_________________________________

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s