Impressum

Producent: fra Ivan Bradarić
Naziv izvornika: Kolbe – Fare della vita un dono; Paoline, Italia
Glazba: D. Ricci (sve osim Marijo, tebi pjevamo: Sanja i Branko Bardun)
Scenarist: Krešimir Tičić
Režiser: Richard Simonelli
Struktura mjuzikla: Daniele Ricci – rujan 2009.
Aranžmani: D. Ricci/Novo svitanje
Prijevod tekstova na hrvatski jezik: Aleksandra Marija Chvalowsky
Prepjev na hrvatski jezik: Sanja i Branko Bardun
Partiture: Iva Bardun

Uloge:

Narator (Franjo Gajowniczek): Rajko Bundalo
Maksimilijan Kolbe: Ante Lučić
Gospa: Sanja Bardun
Sara: Marina Šubarić
Fratar 1: fra Josip Ivanović
Fratar 2: fra Ivan Lotar
Fratar 3: Dragutin Slonje
Vojnik u logoru: Gordan Kovačević
Logoraš 1: Nino Kordić
Logoraš 2: fra Ivan Lotar
Logoraš 3: Nikola Pašalić
Vitez Bezgrešne: Nikola Pašalić

Orkestar (glazbeni sastav Novo svitanje):

Branko Bardun (klavijature, band leader)
Iva Bardun (klavijature, voditelj zbora)
Vlado Volenec (el. gitara)
Adriana Ilić (ak. gitara)
Goran Markić (bubnjevi)
fra Michael Pavić (bass)
Matea Bardun (bass)
Tomislav Smolec (perkusije)

Tehnička služba

Tonmajstor – Mihael Varenica
Svjetla – Luka Črnelč
PPT prezentacije: Filip Vrbanić
Kostimi: Kana Kovač-Mihaljčević i studio "Pepito"
Šminka: Zdenka Mihelj