Zbor Kolbe

Zbor Kolbe sačinjavaju mladi koji su se odazvali na audiciju za mjuzikl, koja je bila provedena pod kraj kolovza 2012.
Trenutno ovaj zbor broji dvadesetišest članova: Ines Miletić, Matia Romić, Karla Marijanović, Marina Šubarić, Zrinka Stanković, Gabrijela Primorac,
Marija Dujmović, Matea Bardun, Maja Miletić, Antonia Petrić, Jagoda Sirovica, Kana Kovač-Mihaljčević, Maja Šubarić, Mirta Milić, Margareta Jozinović,
Nikola Novosel, fra Josip Ivanović, Vedran Bonačić, Nikola Hure, fra Ivan Lotar; Gordan Kovačević, Nikola Pašalić, Nino Kordić, Dragutin Slonje.