Ansambl Kolbe

Ansambl Kolbe predstavlja jedinstvenu pojavu u svijetu kazališne umjetnosti. Svojim zauzetim djelovanjem u kreiranju kršćanskih mjuzikala i kontinuiranim radom prepoznatljivi su u svijetu umjetnosti kao oni koji kazalištu vraćaju kršćanske vrednote. Ansambl Kolbe nastao je u rujnu 2012. godine pod okriljem Hrvatske Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca te je od samih početaka usko vezan uz djelatnost Veritasa – Glasnika sv. Antuna Padovanskoga. Idejni začetnik i prvi duhovnik Ansambla, uz obitelj Bardun, je fra Ivan Bradarić. Entuzijazam i velika ljubav su glavne odlike koje rese sve članove Ansambla Kolbe koji potpuno besplatno sve ove godine daruju svoje talente i vrijeme u kreiranju mjuzikala kršćanske tematike. Obitelj Bardun: Branko i Sanja te Iva i Matea najzaslužniji su za održanje cjelokupnog Ansambla sve ove godine te svojim svjedočanstvom života čine srcu i dušu celokupnoga Ansambla. Posebnost Ansambla je i u činjenici što u svome djelovanju od samoga početka imaju duhovnika koji svojim djelovanjem usmjerava i vodi sve članove Ansambla budno pazeći da duhovnu izgradnju svih članova. Ansambl je do sada imao pet duhovnika: fra Ivan Bradarić, fra Josip Blažević, fra Ivan Lotar, fra Josip Petonjić, a trenutni duhovnik je fra Vladimir Vidović.

Mjuzikl „Život za život“

Režija:
Rikard Simonelli

Izveden 40 puta

Premijera:
Gradsko kazalište Komedija,
veljača 2013. godine

Izvode:
Ansambl Kolbe i Novo Svitanje

Mjuzikl „Uskrsli“

Režija:
Robert Bošković i Marko Cindrić

Izveden 26 puta

Premijera:
Gradsko kazalište Komedija,
travanj 2014. godine

Izvode:
Ansambl Kolbe, Novo Svitanje,
Maja Blagdan i Ivan Mikulić

Izvođen u koprodukciji
sa GK Komedija iz Zagreba

Mjuzikl „Život za život“

Režija:
Robert Bošković

Izveden 11 puta

Premijera:
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu,
lipanj 2016. godine

Izvode:
Ansambl Kolbe i Novo Svitanje

Predstava je nominirana za nagradu
Hrvatskog Glumišta u kategoriji za najbolju režiju.

Mjuzikl „Svetac svega svijeta“

Režija:
Robert Bošković

Do sada izveden 45 puta
u brojnim kazalištima
u domovini i inozemstvu

Premijera:
Dvorana sv. Franje, Zagreb,
28. lipnja 2018. godine