Skroviti život Katarine Labouré

12,60 

Anne Bernet

Skroviti život Katarine Labouré

(Zagreb, 2016.), 1. izdanje

Izvanredna i dirljiva povijest burgundske seljanke koja je postala jedna od najblistavijih i najponiznijih svetica katoličanstva. Imala je devet godina kad joj je prerano umrla majka. Spontanim činom Katarina se tada povjerila Gospi nazvavši je svojom „mamom“. Nakon što stupa u družbu Kćeri kršćanske ljubavi, u kapeli, imati će viđenje sv. Vinka, Krista prisutna u Euharistiji i Djevice Marije koja će joj povjeriti misiju izrade medaljice.

500 str.