Franjevački ljetni kamp za mlade na Cresu

Za mlade između 17 i 30 godina na Cresu fra Josip Blažević održat će dva turnusa franjevačkih duhovnih vježbi pod naslovom: USPON NA GORU LA VERNA

Termini održavanja su:

od 7. do 14. srpnja

od 28. srpnja do 5. kolovoza.

Franjevačke duhovne vježbe namijenjene su mladima koji u svojoj vjeri traže više od tradicije i ozbiljno žele napredovati na putu kršćanskog savršenstva.

Voditelj će ih upoznati s trostrukim putom sv. Bonaventure (De triplici via) i uvesti u temeljno iskustvo kršćanskog razmatranja, meditacije i kontemplacije.

Više informacija i prijave na: job@ofmconv.hr ili 0925037440