Svijećnica – Prikazanje Gospodinovo

POSTAVLJEN JE NA PROPAST I UZDIGNUĆE MNOGIMA, KAO ZNAK OSPORAVAN

Trpimir Benković


Nedjeljna čitanja

  • Mal 3,1-4
  • Ps 24 (23)
  • Heb 2, 14-18
  • Lk 2, 22-40

Božićno vrijeme u kojemu simbolično govorimo o svjetlosti završava četrdeset dana nakon Isusova rođenja. Njegovi roditelji poštujući Zakon donose Isusa u Hram da ga kao prvorođenca otkupe, donose u Hram svjetlo svijeta. To je bilo jedino mjesto na kojem su se prinosile žrtve. Godišnje se službeno prinosilo 1093 ovce i 113 volova. Vjernici su osim toga prinosili na desetke tisuća žrtava raznih žrtvenih životinja, kao žrtve zahvalnice, okajnice, žrtve za grijeh i druge.

Hram je centar duhovnog, društvenog i nacionalnog života izabranog naroda. Isusovi roditelji do kraja poštuju Zakon i donose Dijete u Hram iako to otajstveno nisu trebali učiniti, jer Isus je Anđeo Saveza o kojem govori starozavjetni prorok. Za njega je Isusov dolazak kao oganj koji će očistiti grijeh i zloću. Pavao nam objašnjava Spasiteljev dolazak koji je došao smrću obeskrijepiti onoga koji smrću vlada i njome nas plaši. Veliki svećenik ulazi u našu povijest, uzima našu krv i naše meso, postaje nama u svemu sličan, postaje smrtan kao i mi. Baš po toj smrtnosti ostvaruje se temeljni zadatak Anđela Saveza koji nas dolazi očistiti, otkupiti i vratiti čovječanstvu sjaj božanskog roda. Njegovom smrću smrt više ne vlada!

Sve pojašnjava Šimun, koji redovito dolazi u Hram i kome je obećano da neće umrijeti prije nego što vidi Pomazanika Gospodnjega. Govoreći Isusovim roditeljima pojašnjava i nama prikazanje Gospodinovo. Žrtva je dvostruka. Prinosi simbolično sebe kao žrtvu u Hramu, a poslije i stvarno kroz žrtvu na križu.

Pomalo zbunjuje objašnjenje da je došao na propast mnogih, kao znak osporavan. Nama je to danas mnogo jasnije. Svi koji su izabrali život bez Krista izabrali su propast, izabrali su život u tami i odbili betlehemsko svjetlo spasenja. Ali takvi su istovremeno pokušavali ugasiti betlehemsko svjetlo i onima koji su ga prihvatili i pokušavaju tjedan završiti u tami velikog petka ne birajući sredstva i metode kojima će svjetlo ugasiti. Uporni su, ne posustaju i još uvijek su tu, a nisu svjesni mraka u kojem žive.

Simbolično naša Crkva danas blagoslivlja svijeće, današnji blagdan zovemo Svijećnica, slavimo svjetlo i s vjerom u betlehemsko svjetlo štujemo ga stoljećima i borimo se protiv već spomenutog mraka.

Svijećnica je i svetkovina Blažene Djevice Marije. Njena žrtva neraskidivo je vezana uz žrtvu njezina Sina. Žrtvuje svoju čast pred ljudima i ponizno i poslušno prihvaća majčinstvo, koje poslije neizmjerno trpi na križnom putu.

Svjetlo koje znači ljubav prema Bogu, kao i prema svim dobronamjernim ljudima nastoje nam prigušiti, zasjeniti ili potpuno ugasiti suvremeni ateistički, agnostički i bahati svijet. Krist nije nepoznanica, ali Ga prepoznaju i prihvaćaju siromašni u duhu, ponizni, pravedni. Josip i Marija, Šimun i Ana ljudi su po kojima nam Bog šalje poruku. Prihvatite svjetlo, pravednost i poniznost! Odbacite oholost i bahatost, jer takvi ne možete prepoznati i prihvatiti Svjetlost koju Bog velikodušno šalje u naš prostor i vrijeme. Dolazite na nedjeljne susrete u naše hramove, u naše crkve i sretnite svjetlost kroz sakramente i zajedničke molitve.